719023-5 Autista gyermek az óvodában – érzékenyítő program integrált óvodákban dolgozó szakemberek számára

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Autista gyermek az óvodában – érzékenyítő program integrált óvodákban dolgozó szakemberek számáraKépzési program engedélyszáma:  E-000892/2014/D023

Képzési csoport azonosítószáma:  719023/5

Képzési program célja:  A képzés célja, hogy az autista gyerekekkel foglalkozó szakemberek

– alapszintű ismereteket szerezzenek az autizmus elméleti hátteréről, az autizmussal összefüggő társas megértés és a kommunikáció akadályozott fejlődésének a nehézségeiről, a viselkedésbeli eltérések okáról, hátteréről,

– az információk birtokában javuljon az autista gyerekek nehézségeivel kapcsolatos megértésük és elfogadásuk,

– szerezzenek alapvető gyakorlati ismereteket a környezet akadálymentesítésének szemléletéről, módszertanáról és lehetőségeiről,

– ismerjék meg alapvető szinten az autista gyerekek és családjuk szükségleteit, a team munka szükségességét.

Képzési program célcsoportja: Integrált óvodákban dolgozó óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok, dajkák.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A résztvevők megismerik az akadálymentes környezet kialakításában, megszervezésében szerepet játszó tényezőket.
  • A résztvevők jártassága nő az akadálymentes környezet kialakításában, megszervezésében.
  • A résztvevők képesek lesznek magukat elhelyezni a megfelelő szerepekben/ vagy képesek lesznek saját szerepüket elhelyezni az akadálymentes környezet kialakításának folyamatában.
  • A résztvevők elfogadása, toleranciája növekszik a célcsoport irányába.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai előképzettséghez

Képzési idő:  összesen 8 óra; ebből elmélet: 4 óra és ebből gyakorlat:  4 óra

Képzési nap(ok):  2019.05.17.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne: Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/a

Maximum hiányzás:  a képzési idő 10 %-a, azaz 1 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. Eddigi tapasztalatok az autizmusról, kapcsolódó érzések, információszerzés lehetséges útjai, milyen érzés lehet „autistának lenni”
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megosszák egymással az autizmussal kapcsolatosan megszerzett korábbi tapasztalataikat, érzéseiket. 

2. Az autizmusra jellemző eltérő kognitív működés és annak hatásai a társas megértésre és viselkedésre
A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevők megismerjék a kognitív működés autizmusra jellemző sajátosságait és azok hatásait a társas-kommunikáció fejlődésre, a viselkedésszervezésre.

3. Az akadálymentesítés lehetséges módszerei, eszközei
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők gyakorlati ismereteket szerezzenek az akadálymentesítés lehetséges módszereiről, eszközeiről, a megvalósítás során a saját szerepükről.

4. Az inklúzió szereplői, az autista gyerekeket nevelő családok szükségletei, team a gyerek körül
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők közös gondolkodással összegyűjtsék az inkluzív nevelés összes szereplőjének a szükségleteit, javaslatokat fogalmazzanak meg a feltételek gyakorlati megvalósítása érdekében.

Maximális csoportlétszám:  20 fő

A képzési program zárása:  Az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolással, szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével történik a visszajelzés megadása. A képzéshez nem tartozik vizsga.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

  • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
  • Megfelelt minősítéssel teljesítette a követelményeket.
  • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

A képzésen való részvétel díja: 

A képzésen való részvétel térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján). A kitöltött űrlapról email visszajelzést kap a regisztrált email címre, ezt az emailt kell kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni. Kérjük, ha nem érkezik meg az email az Ön által megadott címre vegye fel kollégánkkal a kapcsolatot.

Regisztrációs határidő: 2019. április 24. 14 óra

Postai beküldés határidő: 2019. április 26. 

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra kérjük, írják rá 719023/5 (a képzési program azonosító száma)
Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

 

Jelentkezési felület:


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!