719024/2 – Autizmussal élő, 12-18 éves személyeket gondozó családtagok képzése és kompetenciafejlesztése – Zalaegerszeg

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.Képzési program megnevezése:

Autizmussal élő, 12-18 éves személyeket gondozó családtagok képzése és kompetenciafejlesztése

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D026

Képzési csoport azonosítószáma: 719024/2

Képzési program célja: általános célja az autizmussal élő gyermeket/fiatalt nevelő szülők és gondozó családtagok kompetenciafejlesztése. A résztvevők megismerik az autizmusból fakadó eltérő viselkedés okát, annak kezelésére ötletet, segítséget kapnak. Nagyobb rálátást kapnak gyermekük autizmusára és az ahhoz kapcsolódó speciális szükségletekre. Ismeretet szereznek gyermekük segítéséhez a társas kapcsolatokban, az internet világában, az intézményi helyzetekben.
További cél, hogy az iskoláskorú, illetve a felnőttkorba lépő fiatalokkal kapcsolatos kérdésekre keresse a válaszokat a résztvevők családtagokkal együtt.

Képzési program célcsoportja:

12-18 éves korú autizmussal élő gyermeket/fiatalt nevelő szülők, gondozók, családtagok számára

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket
 • hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására
 • információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól
 • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak
 • megosztják saját tapasztalataikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre
 • a szerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva nyernek további lendületet, önbizalmat gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához
 • információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az iskolában és a felnőttkorban az átmenet során
 • megismernek olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a saját családjaikban is alkalmazhatnak
 • megismerik az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet, mind a jelenben, mind a felnőtté válást követő időszakra vonatkozóan
 • a résztvevők képessé válnak arra, hogy gyermekük érdekérvényesítését fejlesszék, továbbá hogy az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segítsék

Bekapcsolódási feltételek:

 • Iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai előképzettséghez
 • Egyéb feltétel(ek): motivációs levél, a jelentkező gondviseletében vagy gondozásában, az autizmussal élő személyekről szóló rövid információkkal, előzetes tapasztalatokkal.

Jelentkezési feltételek:

 • 12-18 éves kor közötti autizmus diagnózissal (az autizmus spektrumba tartozó állapotok valamelyikével) rendelkező gyermek van a családban
 • a jelentkező szülő, vagy a gyermeket közvetlenül gondozó családtag, gondozó (egy családból 2 résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)

Képzési idő:
összesen 40 óra;
ebből elmélet: 18 óra
ebből gyakorlat:  22 óra

A képzési napok:

 • 2019.10.25.
 • 2019.10.26.
 • 2019.11.08.
 • 2019.11.09.
 • 2019.11.16.

Minden képzési nap 8 tanórás.

A képzési program innen letölthető.

A képzési program helyszíne:

Zalaegerszeg, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:

a képzési idő 10%-a, 4 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. A képzési program megalapozása
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg egymást/ egymás történetét a csoportvezetőket, legyen lehetőségük ráhangolódni a csoportmunkára és az együttgondolkodásra.

2. Az autizmus megértése és elfogadása
A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevők ismereteket szerezzenek a háttérben zajló eltérő gondolkodási folyamatokról, ingerfeldolgozásról, mint az eltérő viselkedések közös okáról. Képesek legyenek a szülő és szakember kompetenciahatárainak megkülönböztetésére.

3. Autizmus a gyakorlatban – jellemző nehézségek és megoldások
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg jobban a hétköznapok során megjelenő viselkedéseket, azok megelőzéséhez megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. További cél a kompetenciák fejlesztése a konkrét viselkedésproblémák azonnali kezelésére, a kiváltó okok felismerésére, illetve a következmények előrelátására.

4. Konfliktuskezelés és érdekvédelem
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a kommunikáció pszichológiai alapfogalmait, az alapfogalmak elméletével és gyakorlati felhasználhatóságával, különös tekintettel az autizmussal élő gyermekkel/fiatallal kapcsolatban. Alkalmazzák azon kommunikációs technikákat, mint az én-üzenet, aktív figyelem, kérdezés és decentrálás, melyek sikeres személyközi kommunikáció eszközei. Ismerjék fel a hatékony kommunikáció szerepét a konfliktusok hatékonyabb kezelésében.

5. Program zárása, közös megbeszélés
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a képzési programot közösen zárják le, értékeljék.

Maximális csoportlétszám:
16 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. A képzés során zajló közös megbeszéléseken folyamatos visszacsatolás történik. A képzéshez nem tartozik vizsga.

Tanúsítvány kiadásának feltétele (a képzés engedélyeztetett , ezért tanúsítvány kiadásával zárul):

 • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl
 • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

A képzésen való részvétel díja: 

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:

2019. 09. 20. 14:00

Postai beérkezési határidő:

2019. 09. 25.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, hogy írja rá: 719024/2 képzés azonosító számát!

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20-3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. Motivációs levél, csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!