719028-1 „A” mint Autizmus – Érzékenyítő, ismeretterjesztő program autista gyerekeket és felnőtteket ellátó dolgozók számára

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
„A” mint Autizmus – Érzékenyítő, ismeretterjesztő program autista gyerekeket és felnőtteket ellátó dolgozók számára

Képzési program engedélyszáma:  E-000892/2014/D036

Képzési csoport azonosítószáma:  719028/1

Képzési program célja: 

Autista gyermekek, felnőttek ellátásában részt vevők érzékenyítése, informálása az autizmus spektrum zavarról.
Cél, hogy a résztvevők:
1. alapszintű ismereteket szerezzenek az autizmus hátteréről, az autizmussal összefüggő eltérésekről, a társas megértés és a kommunikáció nehézségeiről, a gondolkodás és észlelés eltéréseiről, a viselkedésbeli eltérések okáról, hátteréről.
2. megértése és elfogadása javuljon az információk birtokában.
3. alapvető gyakorlati ismereteket kapjanak a környezet akadálymentesítésének a lehetőségeiről.
4. alapvető szinten megismerjék az autista gyermekek, felnőttek és családjuk szükségleteit, együttműködés szükségességét.

Képzési program célcsoportja:A köznevelés, a szociális ellátás, az egészségügy, a foglalkoztatás és más – például a közigazgatás, kultúra – területén dolgozó, autizmussal élőkkel foglalkozó szakemberek, munkatársak.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevőknek várhatóan növekedni fog a megértésük az autista emberek kihívásait illetően. Növekedni fog jártasságuk az akadálymentes környezet kialakításában, megszerzésében, felismerik ebben saját szerepüket. Az információk birtokában, a megértés következményeképpen növekedni fog a toleranciájuk, elfogadásuk.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai végzettséghez
Szakmai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött szakmai előképzettséghez
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem releváns

Képzési idő:
összesen 8 óra;
ebből elmélet: 4 óra
ebből gyakorlat:  4 óra

Képzési nap: 2019.06.24. (hétfő)

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne:Nógrád Megyei Pedagógia Szakszolgálat – 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

Maximum hiányzás: a képzési idő 10 %-a, azaz 1 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. „A” mint Autizmus tapasztalatok, információk, az eltérő működések és azok hatásai.
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megosszák egymással az autizmussal kapcsolatosan korábban megszerzett tapasztalataikat, érzéseiket. További cél, hogy néhány saját élményű gyakorlaton keresztül megtapasztalják a kommunikáció és a társas helyzet megértéséből fakadó frusztrációt.
Cél továbbá, hogy
– a résztvevők közös gondolkodással összegyűjtsék az autizmus ellátás összes szereplőjének a szükségleteit, javaslatokat fogalmazzanak meg a feltételek gyakorlati megvalósítása érdekében,
– gyakorlati ismereteket szerezzenek az autizmus-szempontú akadálymentesítés lehetséges módszereiről, eszközeiről, a saját szerepükről a megvalósítás során,
– megismerjék az észlelés, az információ feldolgozás és a gondolkodás autizmusra jellemző sajátosságait, és azok hatásait, többek között a társas kommunikációra, a viselkedésszervezésre, önállóságra.

Maximális csoportlétszám:  20 fő

A képzési program zárása:  A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg: az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:
– a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl,
– kitöltötte az elégedettségmérő kérdőívet illetve aláírt felnőttképzési szerződést.
Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.

A képzésen való részvétel díja:
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.
A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:
2019.06.11. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.06.14.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719028/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!