7190515/1 Hogyan előzzük meg a problémás viselkedést (HELP)

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Hogyan előzzük meg a problémás viselkedést (HELP) – Serdülőkorú és felnőtt, pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési zavarral élő emberek problémás viselkedésének megértése és a viselkedési krízisek kezelése

Szociális továbbképzési rendszerben minősített szakmai tanfolyam

Szakmai tanfolyam engedély száma: T-05-025/2018

Továbbképzési csoport azonosítója: 7190515/1

Szakmai tanfolyam célja: a szakemberek felkészítése a viselkedési krízisek és fizikai incidensek megelőzésére, biztonságos és etikus kezelésére.

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • pszichiátriai betegek otthona,
 • fogyatékos személyek otthona,
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékosok nappali intézménye,
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye,
 • fogyatékosok gondozóháza,
 • pszichiátriai betegek lakóotthona,
 • fogyatékos személyek lakóotthona

 Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • szakdolgozó,
 • középvezető,
 • magasabb vezető,
 • tanácsadó

A továbbképzés teljesítésének feltétele

 1. Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % – a, azaz 3 óra.
 2. Zárófeladat teljesítése.

Továbbképzési program óraszáma:

30 óra (elmélet 10 óra, gyakorlat 20 óra)

A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzés gyakorlati ismereteinek ellenőrzése az 1 órás gyakorlati vizsga során, kiscsoportos bontásban valósul meg. A gyakorlati vizsga résztvevőnként 1 gyakorlat bemutatásából áll. A képzés gyakorlati vizsgáját oktatói visszacsatolás kíséri.

A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet elektronikus keretrendszerben tölthet ki a résztvevő a megadott időkeretben (a továbbképzés zárónapját követően, hét napon belül a résztvevők számára kétszer 1 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére, igazodva a felnőttek tanulási szokásaihoz és lehetőségeihez). A résztvevő visszajelzést kap a vizsga teljesítéséről. A teszt ismétlése 1 alkalommal lehetséges, melynek időpontjáról a továbbképzés szervezője egyeztet a résztvevővel.

A teszt értékelési szempontja a következő: 20 kérdésből 15 helyes válasz.

Megszerezhető minősítések:

megfelelt, nem felelt meg

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

Minimum 12 fő, maximum 16 fő.

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Igazolás továbbképzésen való részvételről

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 1. Általános elméleti bevezetés.
 2. A test természetes használata, az alaphelyzet megismerése.
 3. A fizikai incidensek kezelése.
 4. Kihívást jelentő viselkedések pszichoszociális fogyatékosságok, mentális zavarok és autizmus spektrum zavar vagy más fejlődési zavarok esetén.
 5. Viselkedéskezelés a gyakorlatban, esetelemzések. Teszt.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a képzés kisebb terheléssel járó fizikai aktivitással is jár, mely külön edzettség nélkül, általános egészségi állapot mellett teljesíthető, ennek ellenére minden jelentkező a képzésen saját felelősséggel vehet részt.

A szakmai tanfolyam időpontjai:

2019.11.08.
2019.11.09.
2019.11.15.
2019.11.16.

A szakmai tanfolyam órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

Budapest – a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatos információkról.

A képzésen való részvétel díja:

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2019.10.03. 14:00-ig

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2019.10.08.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 7190515/1 (a továbbképzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt. A jelentkezési határidő lejárta után elektronikus levélben értesítjük a jelentkezőket.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda
Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezés felülete:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39
Üdvözlettel:
a Felnőttképzési Iroda munkatársai

Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!