Alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) témakörben továbbképzések – Eger

Valamennyi program esetén igazolást állítunk ki, amelyek pedagógusok részére a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.

Helyszín:

Továbbképzési programok:

  1. Alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókkal – „Nem kommunikálni lehetetlen” – a kommunikációs alapelvei – érzékenyítés
  2. Továbbképzés címe: Alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókkal – Az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása I.- felmérés lehetőségei, célok meghatározása
  3. Továbbképzés címe: Alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókkal – Az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása II. – kiválasztás, nyomon követés
  4. Továbbképzés címe: Alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókkal – Az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása – esettanulmányok bemutatásán keresztül

Továbbképzések helyszíne:

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Ált.Isk. és Kollégium

Cím: Eger, Klapka György u. 10, 3300

Továbbképzések időpontjai: 2019.05.11.; 2019.05.12.;2019.05.18.

Jelentkezési felület:

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!