AUTIZMUS ÉS VISELKEDÉSPROBLÉMA – KINEK A PROBLÉMÁJA?

AUTIZMUS ÉS VISELKEDÉSPROBLÉMA – KINEK A PROBLÉMÁJA?

A megértés és megelőzés – A Pozitív Viselkedéskezelés segítségével

Az Autizmus Koordinációs Iroda „Morzsák az autizmusról” című szakmai műhelysorozatának eleme, amely során gyakori viselkedésproblémákról, és ezek megelőzésének lehetőségeiről lesz szó.

A workshop során a Nagy-Britanniában hosszú múltra visszatekintő „Pozitív Viselkedéstámogatás” (Positive Behaviour Support) módszerbe nyújtunk betekintést. A megközelítés segítségével az autista személyek segítése során fellépő viselkedésproblémák megértéséhez és megelőzéséhez kapnak gyakorlati segítséget a résztvevők.
A műhely témái:

 •  Mi a viselkedésprobléma?
 • A viselkedésproblémák okai és formái
 • Mi történik az agresszív incidensek során az autista emberben és mi történik bennünk?
 • Milyen környezeti, személyközi és személyes okok vezethet viselkedésproblémához?
 • Hogyan tudjuk megelőzni a viselkedés problémát? A „primer prevenció” elmélete – a környezet és a kommunikáció szerepe
 • Mit tegyünk, ha „helyzet van”? A „szekunder prevenció” elmélete – a térközszabályzás és a kommunikáció szerepe
 • Kitekintés a viselkedésproblémák fizikai, reaktív kezelésére – veszélyek
  • Mik a korlátozó beavatkozások? Mik a hátrányai? Mikor használják ezeket?
  • Az adatgyűjtés és elemzés szerepe a viselkedésproblémák megelőzésében és csökkentésében. A megközelítés használatának várható eredményei a saját gyakorlatban

 

Módszer: interaktív előadás, kiscsoportos munka

A felkészítő programsorozat nem akkreditált, de pedagógusok részére a tanfolyamok a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.

Időtartalma: 8 óra

Időpontja: 2018.06.21. 9 órai kezdettel

Jelentkezési határidő: 2018.06.19. 14 óra

A jelentkezési felület itt elérhető:

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!