ESETFELELŐS MUNKATÁRSAK TOVÁBBKÉPZÉSE

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A leendő esetfelelős munkatársak számára három, továbbképzési programot kínálunk. Szakmai szempontok alapján a leendő esetfelelősöknek lehetősége van mindhárom továbbképzési programon részt venni, tekintettel arra, hogy a továbbképzések szakmai tartalmai egymással szorosan összefüggenek.

 A továbbképzési programok felépítése, főbb tartalmi elemei:

 • A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetés (40 óra) – minősített szakmai tanfolyam minősítési száma: T-05-034/2017; továbbképzési pontérték: 45 pont.

A továbbképzési program fókuszában a támogatott lakhatás értékei, alapelvei, szakmai követelményei mentén történő működtetés, és vezetés ismereteinek elsajátítása, valamint az érintettek önálló és önrendelkező életvitelének támogatása áll.

 • Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze (40 óra) – szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás – minősítése folyamatban van

A tartalomban megjelenik többek között a személyközpontú megközelítés eszközeinek és feltételeinek azonosítása, az asszertív kommunikáció és a konfliktuskezelés, a kapcsolatok kérdéskörében az abúzus és a támogatott döntéshozatal témaköre, az önállóság témaköre tárgyalja a szabadság, a döntések – és azok következményeit –, valamint a felelősség kérdéseit.

 • Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek (25 óra) – szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás – minősítése folyamatban van

A szakemberek támogatást kapnak a napi együttélésből fakadó élethelyzetek értelmezésére, feldolgozására és lehetőségük nyílik az őket ért hatások reflektálására. Az eredményes esetfeldolgozás érdekében a résztvevők elsajátítják az esetismertetés szempontrendszerét a támogatott lakhatás viszonyrendszerében.

Kiket várunk a továbbképzésre?

Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

A továbbképzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a továbbképzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.

A továbbképzésekre telephelyenként 5-10 fő leendő esetfelelős munkatársat tudunk fogadni.

A továbbképzések tervezett lebonyolítása:

A továbbképzési blokkokat az alábbi intenzitással tervezzük lebonyolítani:

 • 40 órás továbbképzések esetében (2X20 óra)
  • havonta 1 alkalommal,
  • alkalmanként 2 képzési napon szükséges megjelenni
 • 25 órás továbbképzés esetében (5X5 óra)
  • havonta 1 alkalommal
  • alkalmanként 1 képzési napon szükséges megjelenni

Négy kezdési időpontban tervezzük a képzési blokkokat indítani, szükség szerint párhuzamos csoportokban is.

A három különböző továbbképzési program lebonyolításának időtartama, a vállalási időpontok függvényében, esetenként az Önök projektjének fenntartási időszakára is eltolódhat. Ez minden esetben az Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek (25 óra) továbbképzési program alkalmait fogja érinteni. A továbbképzés tartalmát illetően ennek szakmai hozadékai is lesznek, hiszen már a működő TL-ekben megjelenő konkrét élethelyzetek feldolgozására lesz lehetőség.

Kérjük Önöket a tervezés során erre is legyenek figyelemmel!

Kérdőív


A kitöltő adatai

Lehetőség szerint a saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében!
Lehetőség szerint a saját telefonszámát adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében!

Intézmény adatai

Kérjük, írja ki a szervezet teljes nevét, ne rövidítsen!
Kérjük, írja ki az intézmény teljes címét!
Kérjük, írja ki a szervezet teljes nevét, ne rövidítsen!
Kérjük, írja ki a telephely teljes címét!

Esetfelelős munkatársak képzéséhez kapcsolódó kérdések


Kérjük, jelölje, hogy az alábbi tervezett képzési ütemezés szerint melyiken tudnának részt venni esetfelelős munkatársai és hány fővel? Jelen esetben a képzések tervezett, kezdő időpontjait adjuk meg, hiszen a képzések egymásra épülve követik egymást, havi 1 alkalommal. A képzési időszak a szabadságolási időszakot (a július és augusztus hónapot) nem érinti.

Kérjük, jelölje, hogy az alábbi tervezett képzési helyszínek közül, melyik képzési helyszín és hány fővel lenne alkalmas az Ön esetfelelős munkatársainak? (Több választ is megadhat.)
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntek