2018. évi hírek

Megkezdődtek az adatkérések az EFOP 2.2.5-17. pályázathoz kapcsolódóan

Az EFOP 2.2.5-17. pályázati ciklusban érintettek a minőségi tervezés, valamint Szakmai Terv (SZT) elkészítésének érdekében igény esetén adatkéréssel fordulhatnak a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportjához, ami települési, intézményi és szociális szolgáltatási ellátási táblázatokat, adatokat, diagramokat gyűjt össze számukra.

Elolvasom

Minikonferencia a kiváltásban érintett helyszínek kutatási eredményeiről

2018. június 6-án, Budapesten a kiváltásban érintett helyszínek komplex mérési eredményeit bemutató minikonferenciát szervez a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportja, a Revita Alapítvány és a Budapest Intézet. A rendezvényen a kutatásban részt vállaló hallgatók mutatják be a lakossági kérdőíves adatfelvételből készült adatbázisok elemzése során elért legfontosabb eredményeket.

Elolvasom

Beszámoló az ököritófülpösi Szervezetfejlesztési Régiós Műhelymunkáról

Az intézményi férőhely kiváltási programban a TÁRS Projekt szakmai támogatása keretében biztosított szervezetfejlesztési tanácsadási alkalmakon a jövőtervezés van a fókuszban. Fontosak az elméleti ismeretek is, de nem hiányozhatnak azok a megélt, feldolgozott szakmai tapasztalatok, amelyek segíthetik a folyamat melletti elköteleződést, a közös tervezést, hiszen biztonságot adnak és általuk láthatóvá válik az a világ, amely a későbbiekben egy új szakmai feladat megvalósításának színtere lesz a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatásban.

Elolvasom

Együttműködések megerősítése – Érdekvédelmi Fórumot tartott a TÁRS Projekt

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje tematikus Érdekvédelmi Fórum sorozatot működtet, amely az intézményi férőhely kiváltást megvalósító pályázók Fenntartóinak szemszögéből láttatja a kiváltás folyamatát. A 2018. májusi 8-ai Érdekvédelmi Fórumülésen ennek apropóján tartott tájékoztatót Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) főigazgatója az EFOP–2.2.5-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” elnevezésű pályázatok előrehaladásáról.

Elolvasom

Beindul az ápoló, gondozó személyzet képzése

2018. május 28-án - a TÁRS Projekt keretein belül - elindul minden az EFOP-2.2.2 azonosítószámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” című pályázatban nyertes intézményben, a jelenleg ápoló, gondozó munkakörben dolgozó személyzet képzése a Támogatott Lakhatásra (TL) való felkészülésre.

Elolvasom

Az Európai Bizottság látószögében

2018. május 23-án abban a megtiszteltetésben volt része Társaságunknak, hogy vendégül láthattuk az Európai Bizottság Erasmus+ programért felelős munkatársát, Lisette Schermert és bemutathattuk neki az Európai Uniós finanszírozásból megvalósuló Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) című projektet, amely megvalósításában Társaságunk konzorciumi vezetőként, fő megvalósítóként vállalt szerepet.

Elolvasom

Hírlevél feliratkozás megerősítése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 25. napján hatályba lép az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete (GDPR rendelet). A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. mindent megtesz, hogy az Ön személyes adatait (név és e-mail cím) a GDPR rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok által előírt adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje.

Elolvasom

Továbbképzés ajánló

Évről-évre jelentős mértékben nő az integrált oktatásban nevelkedő, tanuló autista gyermekek száma. A köznevelési rendszer többségi intézményeinek felkészítése azonban elengedhetetlen ezen gyermekcsoport harmonikus beilleszkedéséhez és sikeres inklúziójához. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósuló, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című – kiemelt projekt…

Elolvasom

Angol nyelven elérhető kisfilmek és animációk a kiváltásról

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének fő célkitűzése a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítása Magyarország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára. Ezen felül a projekt fontos feladatának tekinti a hazai és nemzetközi tapasztalatok, tudások gyűjtését és megosztását, melynek jegyében elkészült több kiváltás témájú, magyar nyelvű kisfilm és animációs film angol feliratos változata.

Elolvasom

Megjelent az IFKT sablonja és módszertani útmutatója

Áprilisban megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) sablonja és módszertani útmutatója. Az EMMI által kiadott szakmai anyag iránymutatást ad a kiváltási folyamat stratégiai tervezéséhez, módszereket és eszközöket kínál az intézményeknek az IFKT terv elkészítéséhez.

Elolvasom