Hírek

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt évben több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. Mindenhol találtak számos megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők olvashatnak többek között képzéssel, értékesítéssel, betanulással, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel kapcsolatos követésre méltó, jól működő gyakorlatokról.

Elolvasom

Álláshirdetés

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. az alábbi állásokat hirdeti a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1 – VEKOP-15” elnevezésű projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjában: Képzésfejlesztéshez kapcsolódó módszertani munkatárs munkakör, Pszicho-szociális módszertani munkatárs munkakörök.

Elolvasom

Meghívó szakmai tájékoztató napra

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) módosítása kedvező helyzetet teremtett a védett munkahelyek, akkreditált foglalkoztatók és fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények által nyújtott szolgáltatások és gyártott termékek beszerzésére vonatkozóan. A Kbt. 111.§ t) pont alapján nem kell alkalmazni a törvényt az uniós értékhatárt el nem érő olyan beszerzéseknél, amely védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére irányul.

Elolvasom

Elkészült a „Dolgozni jó!” füzetsorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette a „Dolgozni jó!” című füzetsorozatot, azzal a céllal, hogy a nagy bentlakásos intézményben élő, fogyatékos személyek kedvet kapjanak a munkavégzéshez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket. AZ FSZK Nonprofit Kft. honlapján elérhető kiadványok elsősorban a lakókhoz szólnak, de az őket segítő szakemberek munkáját is hivatottak támogatni.

Elolvasom

Álláshirdetés: pénzügyi koordinátor

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által koordinált EFOP 1.9.1-VEKOP-15 –TÁRS – „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítás” elnevezésű projekt pénzügyi koordinátor jelentkezését várja.

Elolvasom

Fórumok országszerte

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje 2017 decembere és 2018 áprilisa között, 7 helyszínen tartott tájékoztató Fórumot az intézményi férőhely kiváltásról. Az országszerte megrendezett program eredményeképpen a kiváltási folyamatban közvetlenül és közvetve érintett helyi szereplők találkozási lehetőséget kaptak és informálódhattak a magyarországi kiváltás folyamatáról, továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás előnyeiről minisztériumi, intézményi fenntartói és TL-ben élő tapasztalati szakértői szemszögből.

Elolvasom

Foglalkozási rehabilitáció tervezését segítő kiadványok

A TÁRS Projekt Foglalkozási Munkacsoportja a foglalkozási rehabilitáció tervezésben is segítséget nyújt kiadványaival, melyekben többek között a foglalkoztatással kapcsolatos lehetséges költségek számbavétele és a jó gyakorlatok is szerepet kapnak.

Elolvasom

Térkép akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókról

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ezt a célt szolgálva készítette el a kiemelt projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja azt a térképet, mely tartalmazza a 2018-ban nyilvántartásba vett rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókat.

Elolvasom

Megkezdődtek az adatkérések az EFOP 2.2.5-17. pályázathoz kapcsolódóan

Az EFOP 2.2.5-17. pályázati ciklusban érintettek a minőségi tervezés, valamint Szakmai Terv (SZT) elkészítésének érdekében igény esetén adatkéréssel fordulhatnak a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportjához, ami települési, intézményi és szociális szolgáltatási ellátási táblázatokat, adatokat, diagramokat gyűjt össze számukra.

Elolvasom