Jegyzetelő vizsgára jelentkezés

A vizsgára való jelentkezés menete:

Gratulálunk, hogy eljutott a jegyzetelő program vizsgáig.

Vizsgát minden hónap 15. napján szervezünk az FSZK Nonprofit Kft. székhelyén.A vizsgára való jelentkezés feltétele a modul záró tesztek sikeres lezárása.

A jelentkezéshez szükséges adatok:

Lehetőség szerint a saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. felkészítéseiről, képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a felkészítési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.