AUTIZMUS 5 LÉPÉSBEN – HOGYAN TOVÁBB? (Kecskemét; 2016.10.21-11.12.)

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
E-000892/2014/D002; 716021/6
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
Bruttó 23.000 Ft
Jelentkezési határidő
Lejárt

Képzési felhívás autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és családtagok részére
A képzés szervezője az Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) – Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
A képzés NSZFH által engedélyezett

Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára” címmel

A képzési program azonosító száma:

716021/6

A képzési program felnőttképzési engedély száma:

E-000892/2014/D002

A képzési program célja, hogy a diagnózist követő időszakban támogatást nyújtson a családok számára.

A képzési program eredményeképpen a résztvevők:

 • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket
  hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására
 • információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól
 • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak
 • megosztják saját tapasztalatikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre
 • a szerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva nyernek további lendületet, önbizalmat gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához
 • információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az óvodában, iskolában, hogyan álljanak ki értük.

A képzési program időpontjai:

2016. október 21-22. (péntek-szombat);
2016. november 4-5. (péntek-szombat);
2016. november 12. (szombat)
Minden képzési nap 8 órás.

 

A képzési program letölthető órarendje ide kattintva tölthető le.

A képzési program helyszíne:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Támogató Szolgálat

6000 Kecskemét, Fecske u. 7.

 

A képzésen való részvétel díja:

23.000 Ft/fő, melyet a 2016. szeptember 12 (hétfő) 16.00-ig szükséges befizetni. A befizetés módjáról a jelentkezések bírálata után e-mailben kapnak értesítést a sikeres jelentkezők.

Jelentkezési feltételek:

 • 3-12 év kor közötti autizmus diagnózissal rendelkező gyermek a családban
 • a jelentkező szülő vagy a gyermeket közvetlen gondozó családtag, gondozó (egy családból két résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)
 • kitöltött jelentkezési lap
 • vállalt részvétel a 8 órás képzési napokon

A jelentkezés menete:

Jelentkezni az alábbi linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2016. október 10. hétfő éjfél

A visszaigazoló e-mail postai úton való beérkezés határideje:

2016. október 12. (szerda) 16.00 óra

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest, 1071, Damjanich utca 4. A borítékra kérjük írják rá 716021/6 (a képzés azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

A jelentkezések elbírálásának határideje:

A jelentkezők írásbeli visszajelzést kapnak az elbírálás eredményéről, melynek határideje 2016. október 14. (péntek) 14.00

A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A képzési program célcsoportja:

3 – 12 év közötti autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozók, családtagok

Csoportlétszám (min.- max.):

12-20 fő, a képzés a minimális létszám elérése esetén indítható!

A képzési program tartalma:

A résztvevő korszerű és rendszerezett ismereteket és tapasztalatokat szerez az autizmus-specifikus ismeretek alábbi területein:

 • Alapismeretek
 • Autizmus specifikus fejlesztés – elméletek és gyakorlatok, alkalmazási lehetőségek
  Jogszabályi ismeretek – szülői célokkal adekvát alkalmazás, érdekérvényesítés
 • Érdekvédelem itthon és külföldön – jó gyakorlatok, saját felelősség és lehetőségek
  Ellátórendszerek – egészségügyi, oktatási és szociális
 • Egyéni szükségletek: ennek megfelelő eszközök alkalmazása, a fejlesztés módszerei az egyéni szükségletek alapján
 • Autizmus – specifikus kommunikáció
 • Rövid és hosszabb távú tervezés – a gyermek és a család specifikus szükségleteihez igazodó tervezés
 • A képzési program munkamódszereiben lehetőséget biztosít a résztvevő saját „élethelyzetéből” származó tapasztalatainak feldolgozására, ezáltal egyéni hatékonyságának növelésére a kommunikációs, konfliktuskezelési és mentálhigiénés, önismereti elemeket tartalmazó tréningmódszerek saját élményű megélése után.

A képzési program főbb módszerei:

 • Interaktív csoport munka
 • Prezentációval kísért frontális előadás
 • Interaktív előadás

A képzési program fő tananyagegységei:

 • Bevezetés, ismerkedés, együttműködés kialakítása, keretek meghatározása
 • Autizmus alapismeretek
 • Mentálhigiénés alapozás
 • Az autizmus elfogadása és megértése
 • Kommunikáció a mindennapokban
 • Konfliktuskezelés
 • Eltérő fejlődés – eltérő szükségletek
 • Autizmus specifikus elméletek és ráépülő terápiás eljárások
 • Érdekvédelem és jogi háttér, ellátó rendszer felépítése
 • Szülői kompetenciák, akcióterv (rövid és hosszútávú tervezés), mint egy eszköz a mindennapokban
 • Zárás, értékelés

A résztvevő ismerete a képzés során az alábbi kompetenciákkal bővül:

 • Megismeri az autizmussal élő emberek viselkedésére és kommunikációjára vonatkozó alapvető jellemzőket, eltérő inger feldolgozási és gondolkodási sajátosságaikat és az ebből származó viselkedési megnyilvánulásokat a kommunikáció, a társas viselkedés és a rugalmas viselkedésszervezés területein.
 • Elsajátítja az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat, többek között: fejlődési zavar, minőségi eltérés a kölcsönösséget igénylő kommunikációban és szociális viselkedésben, a gondolkodás és viselkedés rugalmassága, mentalizációs zavar, tervező és végrehajtó működések zavara, szenzoros ingerfeldolgozás zavara, akadálymentes környezet.
 • Ismereteit, tapasztalatait képes értelmezni saját gyermekével összefüggésben, megismeri azokat a módszereket, melyek segítségével képes kommunikációját gyermeke szükségleteihez adaptálni, és a képzés során ezt megfogalmazni, akciótervbe foglalni.
 • Megismer olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a  saját  családjában alkalmazni tud.
 • Megismeri az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet.
 • Megismeri az érdekvédelemnek az autizmus-specifikus élethelyzet képviseletével kapcsolatos lehetőségeit és képes képviselni az autizmussal élő gyermek érdekeit szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.
 • Képessé válik az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segíteni.
 • Képessé válik gyermeke autizmusával, önmaga és családja élethelyzetével összefüggésben hatékonyabb kommunikációs technikák alkalmazására és konfliktuskezelésre, melyben a nyertes-nyertes végeredmény valószínűsíthető

A képzészárás dokumentuma:

Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A képzési program teljes időtartama alatt aktív részvétel a kiscsoportos munkák során, részvétel a képzés min. 90 %-án.

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt / nem felelt meg

A hiányzás mértéke:

összes óraszám 10 %-a, 4 óra

Megengedett hiányzás túllépése esetén: A képzési programon való jelenlétről úgynevezett Látogatási igazolás kerül kiadásra, a résztvevő Tanúsítványt nem kap.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon kétszer, aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
A képzési program megtekinthető az FSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési Irodájának ügyfélszolgálatán.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a 06-30/756-71-87; 06-1/450-32-30/105 telefonszámon.