Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – Budapest

Képzés azonosító száma
717021/3
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
Bruttó 35.000 Ft
Jelentkezési határidő

Képzési felhívás autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és családtagok részére

A képzési program Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által engedélyezett

“Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő  szülők, gondozó családtagok számára” címmel

A képzési program azonosító száma: 717021/3
A képzési program felnőttképzési engedély száma: E-000892/2014/D002

A képzési program célja, hogy a diagnózist követő időszakban támogatást nyújtson a családok számára.

A képzési program eredményeképpen a résztvevők:

 • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket
 • hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására
  információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól
 • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak
  megosztják saját tapasztalatikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre
 • a szerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva nyernek további lendületet, önbizalmat gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához
  információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az óvodában, iskolában, hogyan álljanak ki értük.
A képzési program időpontjai:

2017. november 10-11. (péntek-szombat),
2017. november 24-25. (péntek-szombat),
2017. december 2. (szombat) napokon.

Minden képzési nap 8 órás.
A képzési napok 9 órakor kezdődnek.

A képzési program órarendje innen letölthető.

A képzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja:

Bruttó 35.000 Ft/fő

Jelentkezési feltételek:
 • 3-12 év kor közötti autizmus diagnózissal rendelkező gyermek a családban
 • a jelentkező szülő vagy a gyermeket közvetlen gondozó családtag, gondozó (egy családból két résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)
 • kitöltött, és postai úton megküldött  jelentkezési lap
 • vállalt részvétel a 8 órás képzési napokon
A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lap alján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2017.október 31. 23 óra 55 perc

A visszaigazoló e-mail postai úton való beérkezés határideje:

2017. november 3. 16 óra

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1038 Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 717021/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A képzési program célcsoportja:

3 – 12 év közötti autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozók, családtagok

Csoportlétszám (min.- max.):

12-20 fő, a képzés a minimális létszám elérése esetén indítható!

A képzési program tartalma:

A résztvevő korszerű és rendszerezett ismereteket és tapasztalatokat szerez az autizmus-specifikus ismeretek alábbi területein:

Alapismeretek
 • Autizmus specifikus fejlesztés – elméletek és gyakorlatok, alkalmazási lehetőségek,
 • Jogszabályi ismeretek – szülői célokkal adekvát alkalmazás, érdekérvényesítés,
 • Érdekvédelem itthon és külföldön – jó gyakorlatok, saját felelősség és lehetőségek,
 • Ellátórendszerek – egészségügyi, oktatási és szociális,
 • Egyéni szükségletek: ennek megfelelő eszközök alkalmazása, a fejlesztés módszerei az egyéni szükségletek alapján,
 • Autizmus – specifikus kommunikáció,
 • Rövid és hosszabb távú tervezés – a gyermek és a család specifikus szükségleteihez igazodó tervezés

A képzési program munkamódszereiben lehetőséget biztosít a résztvevő saját „élethelyzetéből” származó tapasztalatainak feldolgozására, ezáltal egyéni hatékonyságának növelésére a kommunikációs, konfliktuskezelési és mentálhigiénés, önismereti elemeket tartalmazó tréningmódszerek saját élményű megélése után.

A képzési program főbb módszerei:
 • Interaktív csoport munka
 • Prezentációval kísért frontális előadás
 • Interaktív előadás
A képzési program fő tananyagegységei:
Bevezetés, ismerkedés, együttműködés kialakítása, keretek meghatározása
 • Autizmus alapismeretek
 • Mentálhigiénés alapozás
 • Az autizmus elfogadása és megértése
 • Kommunikáció a mindennapokban
 • Konfliktuskezelés
 • Eltérő fejlődés – eltérő szükségletek
 • Autizmus specifikus elméletek és ráépülő terápiás eljárások
 • Érdekvédelem és jogi háttér, ellátó rendszer felépítése
 • Szülői kompetenciák, akcióterv (rövid és hosszútávú tervezés), mint egy eszköz a mindennapokban
 • Zárás, értékelés
A képzési program során megszerezhető/rendszerezhető ismeretek, bővíthető kompetenciák:
 • Megismeri az autizmussal élő emberek viselkedésére és kommunikációjára vonatkozó alapvető jellemzőket, eltérő inger feldolgozási és gondolkodási sajátosságaikat és az ebből származó viselkedési megnyilvánulásokat a kommunikáció, a társas viselkedés és a rugalmas viselkedésszervezés területein.
 • Elsajátítja az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat, többek között: fejlődési zavar, minőségi eltérés a kölcsönösséget igénylő kommunikációban és szociális viselkedésben, a gondolkodás és viselkedés rugalmassága, mentalizációs zavar, tervező és végrehajtó működések zavara, szenzoros ingerfeldolgozás zavara, akadálymentes környezet.
 • Ismereteit, tapasztalatait képes értelmezni saját gyermekével összefüggésben, megismeri azokat a módszereket, melyek segítségével képes kommunikációját gyermeke szükségleteihez adaptálni, és a képzés során ezt megfogalmazni, akciótervbe foglalni.
 • Megismer olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a  saját  családjában alkalmazni tud.
 • Megismeri az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet.
 • Megismeri az érdekvédelemnek az autizmus-specifikus élethelyzet képviseletével kapcsolatos lehetőségeit és képes képviselni az autizmussal élő gyermek érdekeit szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.
 • Képessé válik az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segíteni.
 • Képessé válik gyermeke autizmusával, önmaga és családja élethelyzetével összefüggésben hatékonyabb kommunikációs technikák alkalmazására és konfliktuskezelésre, melyben a nyertes-nyertes végeredmény valószínűsíthető.
A képzészárás dokumentuma:

Tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A képzési program teljes időtartama alatt aktív részvétel a kiscsoportos munkák során, részvétel a képzés min. 90 %-án.

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt / nem felelt meg

A hiányzás mértéke:

összes óraszám 10 %-a, 4 óra

Megengedett hiányzás túllépése esetén: A képzési programon való jelenlétről úgynevezett Látogatási igazolás kerül kiadásra, a résztvevő Tanúsítványt nem kap.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a 1/450-32-39; +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Jelentkezési lap:

Elektronikus jelentkezési lap – itt kitöltendő, a visszaigazoló e-mail nyomtatás után aláírva, postai úton beküldendő!
Kérjük a jelentkezési felület pontos és hibátlan kitöltését, mert az összes képzéshez szükséges dokumentációt a rendelkezésünkre álló adatokból tudjuk majd előkészíteni!

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot a Felnőttképzési Iroda munkatársaival.
Köszönjük!

Kérjük, ha Internet Explorer böngészőt használ,
születési idejét az alábbi formában tűntesse fel: éééé-hh-nn
Számmal kiírva.
Lehetőség szerint saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Lehetőség szerint a saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében
Számlázási adatok
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.