2017.05.19. – Sósné Pintye Mária – Az olvasási képesség fejlődése

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717081/4
A megítélt továbbképzési pontérték
8 pont
A képzés óraszáma
8 óra
A képzés költsége
Bruttó 6.000 Ft
Jelentkezési határidő
Lejárt

 

Az olvasási képesség fejlődése

A képen egy plüss mackó ölében van egy nyitott könyv.

Hogyan érvényesíthetőek a kognitív pedagógia, – pszichológia legújabb eredményi a tanítói gyakorlatban?

Továbbképzés 8X45 percben tanítók számára

A kognitív tudományok (kognitív pedagógia, kognitív pszichológia, idegtudomány) térhódításával az olvasási képesség fejlődéséről és az olvasási nehézségek természetéről alkotott korábbi tudásunk nagy változáson ment keresztül. A kutatások nem csak ennek az összetett, és tipikusan humán képességnek a fejlődési törvényszerűségeit, és az agyi feldolgozásban végbemenő változásokat tárták fel, hanem egyre több tapasztalatot szerezhetünk általuk a képesség szakaszosan változó fejlődési dinamikájáról és a fejlődés mögött álló kognitív-nyelvi készségekről is. Jelen továbbképzés során a tanító (és magyar szakos) kollégák megismerhetik azokat az eredményeket, melyek közvetlen gyakorlati haszonnal bírnak elsősorban az olvasástanítás és a helyesírás-fejlesztés során, de kitérünk a szövegértés fejlesztésének rendszerére is. Igyekszünk új szempontok mentén rendszerezni az eddig alkalmazott előkészítő gyakorlatokat és olvasástanítási eljárásokat, valamint a legújabb kutatási eredményeknek megfelelő gyakorlatsorokkal bővíteni a módszertani kultúrát, segítve ezzel a tudatosabb folyamat és óratervezést.  

A továbbképzés témakörei:

  • A silabizálástól a kompetenciafejlesztésig – paradigmaváltások az olvasástanítás történetéből, avagy mit tartsunk meg, és mit felejtsünk el a múltból?
  • Az olvasási képesség alakulása – Az olvasási modellek és ezek gyakorlati alkalmazása az olvasástanítás során (fejlődési modellek, szóolvasási modellek, a kezdő és a gyakorlott olvasás pedagógiai háttere).
  • A nyelvi tudatosság fejlődése – Milyen nyelvfejlődési folyamatok határozzák meg közvetlenül a hangoztató-elemző összetevő olvasástanítás és az evidencia alapú helyesírás tanításának sikerességét? A készségfejlesztés lehetőségei az olvasástanítás előtt és alatt.
  • Meddig tart az olvasástechnika és honnan kezdődik hová tart a szövegértés? A szövegértés fejlesztésének lépései a logopédus szemével.

Az előadóról:

Sósné Pintye Mária 1986-ban végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, majd a Gyakorló Logopédiai Óvodában dolgozott. Súlyos nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek terápiájával foglalkozott. Részt vett a logopédiai óvoda speciális nevelési és terápiás programjának megalkotásában. Nevéhez fűződik a nyelvfejlődési késés első hazai komplex terápiájának megalkotása is, mely „Mozdul a szó” néven vált ismertté. Ezt követően általános és középiskolában dolgozott logopédusként, ahol főképpen írott nyelvi zavarokat és más tanulási és viselkedési zavarokat kezelt 1-12. osztályban. Közben euritmia tanári Extra Lesson és gyógyeuritmia tanári végzettséget szerzett. 2004-2009 között részt vett a kompetenciaalapú programcsomagok szövegértés-szövegalkotás területének kidolgozásában. Ebben az időben kezdett oktatni az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Logopédiai Tanszékén. A Korai fejlesztés, a Pöszeség és a Diszlexia tantárgyakat gondozta. E mellett számos posztgraduális képzésen is tanított. Közben egyetemi gyógypedagógus oklevelet és PhD abszolutóriumot szerzett. Kutatási területe az írott nyelvi zavarok vizsgálata és terápiája, különös tekintettel azokra a nyelvi és kognitív képességekre, melyek az írás-olvasás előfeltételeit jelentik. Részt vesz a kompetencia mérések SNI-adaptációjára létrejött kutatásban. Az oktatás mellett terápiás munkáját a mai napig fenntartja. 

Módszer:

interaktív előadás, kiscsoportos munka

Időpont:

2017. május 19.

Időtartam:

8 óra*, 09:00 órától 16:30 – ig

(*Pedagógusok részére a tanfolyamok a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.)

Helyszín:

FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

Jelentkezési határidő:

2017.05.12. 15 óra

Jelentkezési feltétel:

A programot elsősorban tanítóknak ajánljuk, de nincs kizáró feltétel, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Létszám:

25 – 40 fő (A programot a minimális létszám elérése esetén indítjuk, a program indításáról értesítjük a jelentkezőket.)

Program részvételi díja:

Bruttó 6.000 Ft

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a +36-1-4503230/105; +36-30/7567187 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.