Komplex Klub – Írott nyelvi zavarok – szakszolgálatok számára

Ez egy lezárult képzés!

A képzés óraszáma
16 óra

A képzés költsége
bruttó 12.000,-ft

Jelentkezési határidő
Megtelt!
Igény esetén a programot vidéken is megtartjuk, kérje ajánlatunkat!

egy szemüveges kislány szomorú arccal könyököl a könyvek fölöttSósné PhDc. Pintye Mária
Írott nyelvi zavarok – szakszolgálatok számára
c. programja

 

 

Az előadóról

Sósné Pintye Mária 1986-ban végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, majd a Gyakorló Logopédiai Óvodában dolgozott. Súlyos nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek terápiájával foglalkozott. Részt vett a logopédiai óvoda speciális nevelési és terápiás programjának megalkotásában. Nevéhez fűződik a nyelvfejlődési késés első hazai komplex terápiájának megalkotása is, mely „Mozdul a szó” néven vált ismertté. Ezt követően általános és középiskolában dolgozott logopédusként, ahol főképpen írott nyelvi zavarokat és más tanulási és viselkedési zavarokat kezelt 1-12. osztályban. Közben euritmia tanári Extra Lesson és gyógyeuritmia tanári végzettséget szerzett. 2004-2009 között részt vett a kompetenciaalapú programcsomagok szövegértés-szövegalkotás területének kidolgozásában. Ebben az időben kezdett oktatni az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Logopédiai Tanszékén. A Korai fejlesztés, a Pöszeség és a Diszlexia tantárgyakat gondozta. E mellett számos posztgraduális képzésen is tanított. Közben egyetemi gyógypedagógus oklevelet és PhD abszolutóriumot szerzett. Kutatási területe az írott nyelvi zavarok vizsgálata és terápiája, különös tekintettel azokra a nyelvi és kognitív képességekre, melyek az írás-olvasás előfeltételeit jelentik. Részt vesz a kompetencia mérések SNI-adaptációjára létrejött kutatásban. Az oktatás mellett terápiás munkáját a mai napig fenntartja.

Témakörök

  • A szóvakságtól az írott nyelvi zavarokig paradigmaváltások az olvasási zavarok történetében. A szóbeliség-írásbeliség paradigma és a kognitív szemlélet. (Elméleti bevezető)
  • Az olvasási képesség, az olvasás modelljei fejlődési modellek és konnekcionista modellek, a gyermeki és a felnőtt olvasás különböző háttere. (Az írott nyelvi teljesítmények diagnosztikájának különböző szintjei)
  • Az olvasási teljesítmény mögött álló kognitív-nyelvi indikátorok és azok fejlődési dinamikája az első négy osztályban. (A standardizált  Lőrik-féle nyelvi tudatosság teszt elméleti háttere és használatának lehetőségei a szakszolgálati munkában)
  • Az írott nyelvi zavarok meghatározása, a homotipikus és heterotipikus együttjárások. ( A különböző kognitív képességek és a nyelvi teljesítmények összefüggése az olvasásteljesítménnyel, a tanulási zavarok differenciáldiagnosztikája)
  • Az olvasási teljesítmény vizsgálatának lehetséges módszerei, a teljesítmények mennyiségi és minőségi elemzése. ( Az újonnan standardizált Lőrik féle olvasás, és szövegértés vizsgálatok lehetőségei az írott nyelvi zavarok diagnosztikájában.)
  • Az olvasási teljesítmény mögött álló kognitív-nyelvi indikátorok vizsgálatának lehetséges módszerei, a vizsgálati eredmények mennyiségi és minőségi elemzése. Nyelvi tudatosság tesztek és  fonológiai munkamemória vizsgálatok eredményeinek elemzése, értelmezése az írott nyelvi zavarok diagnosztikájában)
  • Az írás vizsgálatának módszerei, az alaki és az ortográfia elemzés lehetőségei. (Az újonnan standardizált Lörik-féle írásvizsgálat használata a diagnosztikai munkában)
  • Kiegészítő vizsgálati lehetőségek homotipikus és  heterotipikus együttjárás feltérképezésére.
  • Az olvasási teljesítmény és a háttérindikátorok összefüggései, vizsgálati elemzés – státusz és fejlesztő diagnózis felállítása a DSM-V paraméterei alapján.
  • Az írott nyelvi zavarok evidencia alapú terápiájának tervezése és magvalósítása, a Meixner-örökség és a kognitív szemlélet találkozása és különbözőségei.

Időpont

2015. november 6-7.

Időtartama

16 óra*, 10 órától 17.30 – ig
(*Pedagógusok részére a tanfolyamok a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.)

Helyszín

FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 4., Pap Károly terem

Létszám

25 fő – 60 fő
(A képzést a minimális létszám elérése esetén indítjuk, a képzés indításáról értesítjük a jelentkezőket.)

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Nagy Zsuzsa Anita várja a nagy.zsuzsa@fszk.hu email címen, vagy a 06-30/486-0986 telefonszámon.