Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
E-000892/2014/D012; 716023/1
A képzés óraszáma
30 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
(Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014)

Képzési Felhívást
tesz közzé

Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében című, NSZFH által engedélyezett, képzési programra.

Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik tapasztalataik átadásával segíteni tudják későbbiekben az audio-narrátorok munkáját.
A felkészítésen a jelentkezőknek lehetőségük lesz megismerni az audio-narráció elméletét és gyakorlatát.

 • A képzési program azonosító száma képző intézménynél: 716023/1
 • A képzési program engedély száma: E-000892/2014/D012

A képzési program célja

A képzési program elsődleges célja az, hogy a képzési programban résztvevő látássérült személyek audio-narrációs gyakorlati feladatokkal kapcsolatosan meglévő ismereteiket rendszerezzék, új ismereteket szerezzenek, és a szükséges területeken saját kompetenciájukat fejlesszék.

Csoportlétszám

(min.- max.): 8-10 fő
A képzési program a minimális létszám elérése esetén indítható!

A képzési program célcsoportja

Olyan 18 évnél idősebb látássérült személyek, akik éreznek magukban motivációt az audio-narrátorral való együttműködésre, az audio-narrációval kapcsolatosan új ismeretek és kompetenciák megszerzésére.

A képzési program óraszáma

30 óra

A képzési program időtartama

2016. október 29. – 2016. november 26.

Képzési napok:

2016. október 29. (szombat)
2016. november 5. (szombat)
2016. november 12. (szombat)
2016. november 19. (szombat)
2016. november 26. (szombat)

 

Az egyes képzési napok hat órás képzést foglalnak magukba.

A jelentkezés feltételei

 1. Iskolai előképzettség: közép vagy felsőfokú iskolai végzettség
 2. Egészségügyi alkalmassági követelmények: „segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos)”/1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról jogszabályok alapján
 3. Élő beszéd érzékelése és értelmezése auditív úton.

Egyéb feltétel(ek)

 • Jelentkező motivációja az audio-narrátorral való együttműködésre.
 • Látássérült személyek részére támogatást nyújtó szoftverek és eszközök alapszintű használata (pl. felolvasó szoftver, média lejátszó).
 • Alapvető együttműködési készség megléte (csoportmunkához, páros munkához).
 • Motiváció az audio – narráció értékelésére és annak elkészítésében való együttműködésre.

A képzési programon való részvételhez egy felvételi elbeszélgetésen kell részt venni, melynek időpontja 2016. október 21. A pontos időponttal képző intézmény egyedileg megkeresi a jelentkezőket.

A képzési program költsége

A képzési program térítésmentes az FSZK Nonprofit Kft. valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma között kötött 58936/2015 számú szerződés alapján.

A képzési program résztvevőinek vállalnia kell egy meghatározott programban az együttműködést egy audio-narrátorral. A rendelkezésre állásról együttműködési megállapodást köt az FSZK Nonprofit Kft. a képzési programon résztvevő személyekkel.
Az eseti megbízás végrehajtása minden esetben a mindkét fél részéről egyeztetett és elfogadott Megbízási szerződésben rögzített feltételek alapján történik.

A képzési program elvégzése után, adott feladatot ellátó személy képes lesz

 • A résztvevők tájékozottak lesznek az audio-narráció nemzetközi és hazai gyakorlatával kapcsolatosan.
 • Megismerik a valós idejű és a rögzített narráció elkészítésének lépéseit.
 • A transzferális tanulásnak köszönhetően elsajátítják azokat a technikákat és kompetenciákat, amelyek szükségesek az audio-narrátorral való hatékony és minőségi együttműködéshez.
 • Felkészülnek arra, hogy az audio-narrátorokat támogassák jó gyakorlatokkal, tapasztalatokkal, tanácsokkal egy – egy narrációs anyag elkészítése során. Korábban megszerzett tapasztalataikat és tudásukat megfelelően át tudják adni a velük együttműködő narrátoroknak.
 • A képzési program végén képesek lesznek egy – egy narrációs anyagot komplexen értékelni, a folyamatokban hatékonyan részt venni.

A képzési program tananyagegységei, a tananyagegységek céljai

 1. Bevezetés az audio – narráció elméleti alapjaiba
  A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerhessék az audio-narráció hazai és nemzetközi történeti alakulását, valamint általánosságban az audio-narráció elméleti alapjait.
 2. Audio – narrációhoz kapcsolódó specifikus gyakorlatok
  A tananyagegység célja az, hogy a résztvevő látássérült személyeknek a gyakorlati feladatokon keresztül bemutassa a leendő támogató tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, segítsen elsajátítani a szükséges kompetenciákat.

A képzési program zárása

 • Az első tananyagegység után a résztvevőknek egy alkalommal kell a megszerzett elméleti tudásukról egy tesztet kitölteni.
 • A második tananyagegység után, azaz a képzési program végén egy záró gyakorlati feladatot kell leadniuk:
  Egy 10 perces anyag audio-narrációjának elkészítéséről, a munkafolyamat rögzítéséről készített videó felvétel, melyen mind az audio-narrátor, és a képzési program résztvevőjének munkája nyomon követhető.

A képzészárás dokumentuma

A képzési program eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja.

A tanúsítvány kiadásának feltétele

 1. Résztvevő nem lépheti át a tananyagegységenkénti maximum hiányzást, amely az óraszámok 10%-a, melyet jelenléti ívvel dokumentál képző intézmény.
 2. Tananyagegységek legalább megfelelt minősítéssel történő lezárása.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzési programban résztvevőt érintő következmények

A megengedett hiányzás túllépése (max. a képzési órák 10 %-a tananyag- egységenként) esetén a résztvevő látogatási igazolást kap, mely nem minősül tanúsítványnak, mivel a tanúsítvány a képzési programon való sikeres részvételt igazolja képzésben résztvevő számára.

Az FSZK Nonprofit Kft. a képzési program szervezésével kapcsolatosan a változtatás jogát fenntartja!

A képzési program helyszíne

FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A jelentkezés menete/határideje

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk

 1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő,
 2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó, postai úton megküldendő.
 3. A résztvevő végzettségeit igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó, postai úton megküldendő.

Az elektronikus jelentkezési határidő

2016. október 15. 23 óra 55 perc

Az elektronikus jelentkezés kitöltése után egy visszajelző e-mailt fog kapni a regisztrált e-mail címére. A jelentkezési határidőt követően a Képző intézmény tájékoztatja a jelentkezőt a képzés indításáról, annak feltételeiről, valamint megküldi a képzési programról a tájékoztató adatlapot. Kérjük, hogy ezt az e-mailt aláírva, a szakmai önéletrajzát, valamint a végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát postai úton az FSZK Nonprofit Kft. részére megküldeni szíveskedjen.
FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A papír alapú jelentkezési dokumentumok beérkezési határideje: 2016. október 17.

Képzési felhívás letöltése word formátumban

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Békefi Éva várja a bekefi.eva@fszk.hu email címen, vagy a 1/450-32-30; 30/8464-356 telefonszámon.