2017.05.11. – Morzsák az autizmusról – Mi a játék egy autista kisgyermek számára

Képzés azonosító száma
717082/6
A megítélt továbbképzési pontérték
8 pont
A képzés óraszáma
8 óra
A képzés költsége
Bruttó 6.000 Ft
Jelentkezési határidő

Kisfiú ül egy faház előtt és a távolba tekint.

MI A JÁTÉK EGY AUTISTA KISGYERMEK SZÁMÁRA?

Kommunikációerősítő, kapcsolaton alapuló fejlesztési technikák az autista gyermekek korai fejlesztésében – az óvodában és otthon.

Az Autizmus Koordinációs Iroda folytatja szakmai műhely sorozatát. Az óvodás korú autista gyermekek korai fejlesztésének gyakorlati kérdésekeit megvitatjuk meg.

A műhely témái
  • Miért fontos a játék egy autizmussal élő kisgyermek számára?
  • Közös játék fenntartói, megerősítői
  • DiR/Floortime szemlélet bemutatása, filozófiája elméletben és gyakorlatban.
  • Játék önállóan, strukturáltan, strukturálatlanul, párosan, csoportosan. Az egyéni és csoportos foglalkozáson.
  • Mi legyen, és mi ne legyen a cél az egyéni fejlesztéseken az óvodában?
  • Megoldási ötletek játéktevékenységen belüli nehézségekre.
  • Teammunka a gyerek körül. Szülők és szakemberek.
Az előadóról

Szabó Mariann, korai interventor, fejlesztőpedagógus, pedagógiai szaktanár. Szakmai tapasztalatát az Autizmus Alapítványnál, a Budapesti Korai Fejlesztő Központban és a Nemzetközi Cseperedő Alapítványnál szerezte. Több éves tapasztalattal rendelkezik az óvodai integráció terén, mint fejlesztő és szupervizor, továbbá 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik autizmus-specifikus, módszertani, óvodai integrációt elősegítő nappali csoportok területén. Floortimebasic képzés résztvevője és a módszer gyakorlója. A Budapesti Korai Fejlesztő Központ keretein belül szülőképzés társoktatója a játék témában. Továbbá autizmus alap és továbbképzésekben oktató, gyakorlatvezető. Sok éves tapasztalattal rendelkezik a korai egyéni intervenciós beavatkozások (szülők bevonása, team munka) és a páros és csoportos fejlesztések terén a korai életkorban és az óvodában. Autizmus-specifikus tréner: Pozitív Viselkedéskezelés és a Szexualitás és párkapcsolatok oktatása című képzések oktatója.

Módszer

interaktív előadás, kiscsoportos munka

Időpont

2017.május 11.

Időtartama

8 óra*, 9.30 órától 17.00 –ig

(*Pedagógusok részére a tanfolyamok a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.)

Helyszín

FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

Jelentkezési határidő

2017. május 1. 23 óra 55 perc

Jelentkezési feltétel
nincs

A programot a minimális létszám elérése esetén indítjuk. A csoport indulásáról és a befizetéssel kapcsolatos tudnivalókról a regisztrációs határidő leteltével értesítjük a jelentkezőket.
A programot elsősorban olyan óvodai pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak és asszisztenseknek ajánljuk, akik autista gyermekek óvodai fejlesztését, nevelését tervezik vagy végzik. A programra autista gyermekek szülei és a téma iránt érdeklődők is jelentkezhetnek.

Létszám

25 fő – 30 fő (A programot a minimális létszám elérése esetén indítjuk, a program indításáról értesítjük a jelentkezőket.)

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Békefi Éva várja a bekefi.eva@fszk.hu email címen, vagy a +36-1-4503230/105; +36-30/8464356 telefonszámon.

Jelentkezési lap

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében
Számlázási adatok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.