Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál engedélyezett képzési programok

Egyéb szakmai képzési körbe tartozó képzési programok (B képzési kör)

 1. E-000892/2014/B001 – Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismereteket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára
 2. E-000892/2014/B002 – A felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő hallgatókat segítő felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor
 3. E-000892/2014/B003 – Siket és nagyothalló személyek kommunikációját támogató feliratozó
 4. E-000892/2014/B004 – Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor
 5. E-000892/2014/B005 – Intézményi férőhely-kiváltási menedzser

Egyéb képzési körbe tartozó képzési programok (D képzési kör)

 1. E-000892/2014/D001 – Autizmus-specifikus ismeretek a munkaerő-piaci szolgáltatásokban
 2. E-000892/2014/D002 – Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára
 3. E-000892/2014/D003 – Autizmus-specifikus mentorszülő képzés
 4. E-000892/2014/D004 – Fogyatékos emberek ellátásában, integrációjában dolgozó szakemberek szupervíziója
 5. E-000892/2014/D005 – Sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási és/vagy magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket nevelő szülők szülői kompetenciafejlesztése
 6. E-000892/2014/D006 – Súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermeket nevelő szülőket támogató mentorszülő képzés
 7. E-000892/2014/D007 – Egyenlő esélyű kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységek
 8. E-000892/2014/D008 – Pozitív Viselkedéskezelés
 9. E-000892/2014/D009 – Szexualitás és párkapcsolatok oktatása
 10. E-000892/2014/D010 – Sportszakemberek kompetenciáinak bővítése értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő személyek inklúziójával kapcsolatosan
 11. E-000892/2014/D012 – Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében
 12. E-000892/2014/D013 – Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására
 13. E-000892/2014/D014 – Szociális intézményi férőhely-kiváltást támogató mentor
 14. E-000892/2014/D015 – Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéséhez tartozó képzők képzése
 15. E-000892/2014/D016 – Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek családtagjainak kompetenciafejlesztése érdekérvényesítő és érdekvédelmi témakörben
 16. E-000892/2014/D017 – Fogyatékos személyek felkészítése önálló/támogatott életvitelre
 17. E-000892/2014/D018 – Fogyatékos személyek felkészítése tapasztalati szakértői tevékenység gyakorlására
 18. E-000892/2014/D019 – Hálózati koordinátorok felkészítése az Információs és Koordinációs Pontok módszertani támogatására
 19. E-000892/2014/D020 – Az Intenzív Interakció gyakorlata kommunikációjukban akadályozott személyek támogatásában
 20. E-000892/2014/D021 – Intézményvezetők felkészítése intézményeik autizmus-specifikus szolgáltatásainak fejlesztésére
 21. E-000892/2014/D022 – Autizmus specifikus módszerek autizumussal élő gyermekek társas megértésének támogatására
 22. E-000892/2014/D023 – Autista gyermek az óvodában – érzékenyítő program integrált óvodákban dolgozó szakemberek számára
 23. E-000892/2014/D024 – Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó hálózati koordinátorok felkészítése szervezetfejlesztés témakörben
 24. E-000892/2014/D025 – A közművelődésben dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek közművelődési szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására
 25. E-000892/2014/D026 – Autizmussal élő, 12-18 éves személyeket gondozó családtagok képzése és kompetenciafejlesztése
 26. E-000892/2014/D027 – A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek akadálymentes szolgáltatáshoz való hozzájutásának biztosítására