Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál engedélyezett képzési programok elégedettségi eredményei

Egyéb szakmai képzési körbe tartozó képzési programok (B képzési kör)

Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismereteket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára:

A felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő hallgatókat segítő felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor

Intézményi férőhely-kiváltási menedzser

 

Egyéb képzési körbe tartozó képzési programok (D képzési kör)

Autizmus-specifikus ismeretek a munkaerő-piaci szolgáltatásokban:

Autizmus-specifikus mentorszülő képzés:

Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés-autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára:

Fogyatékos emberek ellátásában, integrációjában dolgozó szakemberek szupervíziója

Súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermeket nevelő szülőket támogató mentorszülő képzés

Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében

Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására

Hálózati korrdinátorok felkészítése az Információs és Koordinációs Pontok módszertani támogatására

Fogyatékos személyek felkészítése tapasztalati szakértői tevékenység gyakorlására

Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéséhez tartozó képzők képzése

Szociális intézményi férőhely-kiváltást támogató mentor

Az információs és koordinációs pontokban dolgozó hálózati koordinátorok felkészítése szervezetfejlesztési témakörben