Értelmi fogyatékosság témájával foglalkozó kiadványok

Mindenki számít! Mindenki értékes!

Tananyagok (modulleírások, tanári-, tanulói segédletek) a fogyatékos emberek holokausztja témakörében (9-12. évfolyam): Mindenki számít! – tanulásban akadályozott tanulók számára; Mindenki értékes! – középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára. A tananyag a “XX. századi Taigetosz – megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról” projekt keretében készült el.

tananyag, magyar
2013

Részletek

MONTÁZS projekt (EFOP 1.9.2) Megvalósíthatósági tanulmány

A Megvalósíthatósági Tanulmány A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése – EFOP 1.9.2-VEKOP-16 azonosító számú MONTÁZS projekt projekttervét tartalmazza. A projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk.

tanulmány, 227 oldal, magyar
2016

Részletek