Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéséhez tartozó képzők képzése

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéséhez tartozó képzők képzése

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/D015

Képzési csoport azonosítószáma:
718022/1

Képzési program célja: 
Szakemberek felkészítése a közszolgáltatásban dolgozó munkatársak továbbképzésére a fogyatékosságügy területén. A résztvevő képes legyen támogatni, képviselni és átadni az egyenlő esélyű hozzáférés szemléletet a modern fogyatékosságtudományi szemlélet alapján. A résztvevők már meglévő tudására és gyakorlatára építve, célcsoport specifikusan felnőttképzési kompetencia fejlesztés történik a rendelkezésre álló képzési tartalmak és módszerek átadásán keresztül.

Képzési program célcsoportja:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik a fogyatékosságügy és a felnőttképzés területén alapvető elméleti tudással és gyakorlattal már rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A közszolgáltatási rendszer strukturáltabb ismerete.
 • Korszerű fogyatékosságügyi attitűd.
 • Tréneri kompetenciák mélyebb ismerete és alkalmazási szinten történő használata.
 • Rendszer szintű ismeretek a magyarországi közszolgáltatásokról, valamint az info-kommunikáci-ós szolgáltatásokról/távszolgáltatásokról.
 • Magabiztos képviselet és ötletgazdagság az egyenlő esélyű hozzáférés elvének mindennapos alkalmazásához.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
Előírt gyakorlat: a fogyatékosügy területén szerzett minimum 3 éves szakmai gyakorlat; felnőttképzésben szerzett 2 év gyakorlat

Képzési idő:
összesen 30 óra;
ebből elmélet: 11 óra
ebből gyakorlat: gyakorlat 19 óra

Képzési napok:
2018.09.13.
2018.09.14.
2018.09.21.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne:
FSZK Nonprofit Kft. székhelye, 1138 Budapest, Váci út 191.; Zepter Irodaház nagyterem

Maximum hiányzás:
a képzési idő 10 %-a, azaz 3 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészítésének elméleti háttere
A képzésben résztvevők ismerjék meg a közszolgáltatási rendszer elemeit, valamint a fogyatékosságügy modelljeit és rendszereit, a kidolgozott továbbképzés eszközeit és módszereit.

2. Sérülés specifikus ismeretek és ismeretátadási módszerek megismerése
A résztvevők bővítik a már meglévő sérülés specifikus ismereteiket, a kapcsolódó kommunikációs stratégiákat és a szükséges bánásmódot. Megismerhetik jó gyakorlatokon keresztül az ismeretátadási módszereket.

3. Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészítéséhez kidolgozott képzési program megismerése.
A képzési résztvevő alkalmazási szinten gyakorolja a közös alapok által keretbe foglalt képzési célok szerinti ismereteket.

Maximális csoportlétszám:
20fő

A képzési program zárása:
A képzés során a résztvevők közös know-how-t hoznak létre.
Az összes kidolgozott kiscsoportos záró feladat megismerése a képzés elvégzésének egyik feltétele.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
 • Megfelelt minősítéssel teljesítette a záró feladatot.
 • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet illetve a felnőttképzési szerződést.

A képzésen való részvétel díja:
térítésmentes, Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

 1. Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján), visszajelző e-mail kitöltése aláírása és postai úton való megküldése.
 2. Önéletrajz feltöltése, amelyből kiderül, hogy az előírt gyakorlattal rendelkezik. (A fogyatékosügy területén szerzett minimum 3 éves szakmai gyakorlat; felnőttképzésben szerzett 2 év gyakorlat.) Önéletrajz postai úton való megküldése.
 3. Végzettséget igazoló dokumentum feltöltése és postai úton való megküldése.

 

Regisztrációs határidő:
2018. augusztus 13.

Postai beérkezési határidő:
2018. augusztus 27.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 718022/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, valamint a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

Kérjük, ne felejtse el a jelentkezési anyagát postai úton is megküldeni:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, visszajelző e-mailből kinyomtatandó, a képzési programra kérjük hozza magával. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233
2. Önéletrajz
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, és a képzési programra hozza magával.
Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentum

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!