Az Információs és koordinációs pontokban dolgozó hálózati koordinátorok felkészítése szervezetfejlesztés témakörben

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.Képzési program hirdetmény

Képzési program címe:
Az Információs és koordinációs pontokban dolgozó hálózati koordinátorok felkészítése szervezetfejlesztés témakörben

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/D024

Képzési csoport azonosítója képző intézménynél:
719021/2

Képzési program célja:
A résztvevők megismerik a szervezetfejlesztés fogalmát, alapelveit, a különböző vezetési és menedzsment irányzatok jellemzőit, a szervezetfejlesztés folyamatát és a szervezetfejlesztésben alkalmazható motivációs módszereket. A képzés további célja, hogy a résztvevők önállóan szervezetfejlesztési tevékenységet végezzenek saját szervezetükben.

Képzési program célcsoportja: 
Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó hálózati koordinátorok

A képzést a következő jogi szabályozók alapján szervezzük meg:

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény; a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, valamint a további vonatkozó rendeletek alapján.

Képzési program tartalmi követelményei:

A résztvevők ismereteket szereznek

 • A szervezetfejlesztés folyamatáról és annak szervezeti kereteiről.
 • A szervezetfejlesztési folyamat egyes lépéseiről, a közben felmerülő nehézségekről és azok megoldására vonatkozó lehetőségekről.
 • A különböző szervezeti struktúrák és kultúrák jellemzőiről, előnyeiről és hátrányairól.
 • A szervezetfejlesztés során alkalmazható különböző vezetési és menedzsment irányzatokról, azok előnyeiről és hátrányairól. 
 • A különböző motivációs módszerek alkalmazhatóságáról, azok előnyeiről és hátrányairól.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Szervezetfejlesztési folyamat ismerete, és gyakorlati alkalmazhatósága.
 • A különböző szervezeti struktúra és szervezeti kultúra típusok ismerete.
 • A különböző vezetési és menedzsment irányzatok ismerete.
 • A különböző motivációs módszerek ismerete és gyakorlatban történő alkalmazása.

Bekapcsolódási feltételek:
Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
Előírt gyakorlat: 2 év szociális munkás vagy szociálpolitikus vagy szociálpedagógus vagy pszichológiai vagy gyógypedagógiai területen szerzett gyakorlat

Képzési idő:

összesen 9 óra; ebből elmélet 4 óra, gyakorlat 5 óra
Maximum hiányzás: 1 óra
A képzési program napja: 2019. március 14.

Tanagyagegységek és képzési célok:

 • A szervezetfejlesztés fogalma, tárgya, a szervezetfejlesztés folyamata
  • A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a bázisismereteket és a módszertani alapokat, melyek kapcsolódnak a szakmai munkájukhoz.
 • Szervezeti struktúrák és szervezeti kultúrák
  • A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a szervezeti struktúra és kultúra típusok azonosításához szükséges alapismereteket.
 • Vezetési és menedzsment irányzatok
  • A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők alkalmazzák a megfelelő vezetési és menedzsment módszereket a szervezetfejlesztés során.
 • Motivációs módszerek a szervezetfejlesztésben
  • A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a megfelelő motivációs módszereket és azokat alkalmazzák a szervezetfejlesztés során.

Maximális csoportlétszám:
25 fő

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
 • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve a felnőttképzési szerződést, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.

Képzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Váci út 191. II. emelet
Kérjük a jelentkezése beküldése előtt olvassa el általános tájékoztatónkat a képzési programjainkkal kapcsolatosan!

Jelentkezési dokumentáció:

 1. Jelentkezési űrlap kitöltése.
 2. Szakmai önéletrajz feltöltése a jelentkezési felületre.
 3. Végzettséget igazoló dokumentum másolat(ok) feltöltése a jelentkezési felületre.

A dokumentumokat Önnek nyomtatnia nem kell, a regisztrációs felület kitöltésén kívül a jelentkezéssel kapcsolatban Önnek további teendője nincsen.

Jelentkezési határidő: 2019. március 4. 15 óra

Postai beérkezési határidő: 2019. március 6.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233
2. Önéletrajz, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentum

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!