Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII.

Pályázat kódja
AUTMENTOR 2018
A pályázat beadási határideje

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII.
(kód: AUTMENTOR 2018) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. május 28.

A pályázat hivatkozási száma

AUTMENTOR 2018

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmussal küzdő gyermekeket integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket, tanulókat integráltan ellátó köznevelési intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal napi szintű kapcsolatban van.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A mentorálási folyamat, a szakmai terv összeállítása és megvalósítása a pályázat kötelező része. A szakmai terv felmérésen alapuló célzott lépéseket tartalmaz az autizmus-specifikus fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Lépései az autista gyermekre, tanulóra, a mentoráltra, ill. a Pályázó és a pályázatban érintett intézmény autizmus-specifikus munkájára irányulnak. Fontos a mentoráltak és mentor közötti megegyezés rögzítése a kitűzött fejlesztési irányokról.

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre – szakmai tervhez kapcsolódó

  • autizmus-specifikus képzés,
  • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
  • disszemináció,
  • beszerzések hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó köznevelési intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
  • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
  • autizmus témájú szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
  • autizmus témájú vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
  • autizmus témájú egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

Támogatás intenzitása: 100,00%

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a pályázat Kiírója között 9182-3/2018/KOZNEVIG. iktató számon létrejött Együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag

  • Olyan magyarországi székhelyű alapítványok és egyesületek, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelését, nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel a pályázatban érintett köznevelési intézmény támogatása.

VAGY

  • Olyan magyarországi székhelyű köznevelési intézmények, amelyek a 2018/2019-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzik autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók integrált nevelése, nevelése-oktatása.

Egy Pályázó kizárólag egy darab pályázatot nyújthat be.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy pályázatban érintett intézményre vonatkozóan kizárólag egy pályázat nyújtható be akár a köznevelési intézmény, akár a köznevelési intézményt támogató szervezet pályázik!

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. október 1-től 2019. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató és Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumokat!

Benyújtási határidő: 2018. június 30.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR 2018)

A pályázatot egy eredeti példányban (példányonként spirálozva/fűzve), valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a Pályázati Adatlapot Word, Költségvetést és az Adatok Táblát Excel formátumban kérjük CD-n, DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: autmentor2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázati dosszié letöltése

A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.

Még nincs letöltési kódja ehhez a pályázathoz?

Az alábbi adatok megadásával azonnal küldünk egyet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadása nem jár együtt pályázási kötelezettséggel.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Már van letöltési kódja?

Kérjük, adja meg az ehhez a pályázathoz tartozó letöltési kódját.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Gyakran ismételt kérdések a pályázattal kapcsolatban

1.kérdés: Szeretnék érdeklődni, hogy a mentorált lehet-e olyan személy, aki az adott intézményben dolgozik mindennap, foglalkozik az érintett diákkal, viszont csak áttanít, mert nem abban az intézményben van fő állásban.

Kérdésére a válasz a Pályázati Útmutató és a Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumokban található. Az ott leírt kötelező elvárásoknak kell megfelelnie a mentornak. Amennyiben ezeknek a kötelező elvárásoknak megfelel a mentor-jelölt, úgy alkalmas a pályázatban betöltendő szerepre. (Pályázati Útmutatóban: 1. A pályázati program megvalósítói, 1.1. Mentor; Pályázati Útmutató Kiegészítésben: A mentor szerepe, Kötelező elvárások)

2.kérdés: Alulírott érdeklődni szeretnék, hogy a mentornak milyen végzettséggel kell rendelkezni az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII. pályázatához?

Kérdésére a választ a Pályázati Útmutató és a Pályázati Útmutató Kiegészítés dokumentumokban találja, melyek a Pályázati Dosszié részét képezik. Az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII. (kód: AUTMENTOR 2018) pályázatban az e dokumentumokban leírtak mérvadók. (Pályázati Útmutatóban: 1. A pályázati program megvalósítói, 1.1. Mentor; Pályázati Útmutató Kiegészítésben: A mentor szerepe, Kötelező elvárások)

3.kérdés: A Költségvetés táblázaton beszúrható-e még egy sor (ill. munkáltatói járulékkal együtt kettő), amennyiben 3 mentorált bevonásával szeretnénk benyújtani a pályázatunkat?

3 fő mentorált esetén, ha az 1. költségvetési fősorban („Személyi jellegű kifizetések és munkáltatói járulékok”) megbízási díjjal és munkáltatói járulékkal tervezik a mentorálti munka díjazását, beszúrható plusz sorokként újabb megbízási díj és az utána fizetendő munkáltatói járulék sor. Kérjük, hogy a számozásra figyeljenek! 1.2.5. megbízási díj mentorált 3. és 1.2.6. munkáltatói járulék mentorált 3. (szociális hozzájárulási adó) sorszámot és nevet viseljék az új sorok! További mentorok kijelölésénél szükség esetén hasonlóképp járhatnak el: 1.1.5. megbízási díj mentor 3., 1.1.6. munkáltatói járulék mentor 3. (szociális hozzájárulási adó)

4.kérdés: A mentornak csatolni kell-e a pályázathoz - benyújtáskor - a munkáltatói igazolását és a vállalkozói szerződését?

A Pályázati Útmutatóban található az előírt kötelező mellékletek listája. („10. A benyújtandó kötelező dokumentumok”). Az ott leírt kötelező mellékleteket kell benyújtani a pályázat beadásakor, további mellékletek benyújtása nem kötelező. A benyújtandó kötelező dokumentumok 7. pontja alapján: „A programban feladatot vállaló szakemberek szakmai önéletrajza, iskolai végzettségét igazoló okiratok másolata (mentor esetén kötelező: autizmus-specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson szerzett tanúsítvány másolata, mentorált esetén, hogy ha van, kötelező: autizmus-specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson szerzett tanúsítvány másolata) CD/DVD/egyéb adathordozóra másolva, nyomtatni nem kell”.

5.kérdés: Érdeklődni szeretnénk: az AUTMENTOR 2018 pályázatnál a Költségtervben hogyan tudunk számolni a külső mentor megbízási díjával, ha az FSZK-n keresztül szeretnénk kérni a mentort?

Társaságunk (FSZK Nonprofit Kft.) az AUTMENTOR 2018 kódszámú pályázat Pályáztatójaként nem tud mentort biztosítani a Pályázók számára, mentort a pályázó szervezetekenek, intézményeknek kell keresniük a Pályázati Útmutató és a Pályázati Útmutató Kiegészítés dokumentumokban megfogalmazott szempontoknak megfelelően. Amennyiben kérdése arra vonatkozik, hogy a mentor-jelöltjük már megvan, és ő az FSZK Nonprofit Kft. alkalmazottja, úgy számára a pályázat terhére nem lehet se megbízási díjat, se vállalkozói díjat elszámolni. Munkáját Társaságunk alkalmazottja a Társaságunk mint Pályáztató által kiírt pályázati programokban kizárólag önkéntes alapon végezheti.

6.kérdés: A pályázati kiírásban a mentorral szemben követelmény, hogy nem lehet az érintett intézmény dolgozója. Az általunk írt pályázatban az intézmény egyik szervezete (tagóvoda) lenne a pályázó, a mentor ugyanennek az intézmény egy másik szervezetének (gyógypedagógiai hálózat) a munkatársa. Szakmailag különálló a két részleg, külön munkaközösséggel, de mint az EGYMI esetén, mindkét egység a pályázó intézmény része. Beadható-e így a pályázat, más mentort kell keresnünk?

A Pályázati Útmutató szerint „A mentorral szembeni kötelező elvárások” 3. pontja értelmében: „A mentor külső szakértő legyen, ne a pályázatban érintett intézmény alkalmazottja!” Amennyiben a pályázatban érintett intézmény megegyezik a pályázatban mentori szerepet betöltendő személy munkaadójával, úgy a mentor-jelölt nem felel meg a Pályázati Útmutató előírásának.

7.kérdés: A kiírt pályázathoz intézményünkben a mentori feladatok ellátására az Autizmus Alapítvány szakemberét kértük fel. Megbízási díját maga az alapítvány tudná kiszámlázni, kérdésünk, hogy lehetséges-e ez?

Az Autizmus Alapítvány állíthat ki számlát saját munkavállalója (ez esetbe a mentor-jelölt) munkája után a Pályázó részére, amennyiben a mentor-jelölt és az Autizmus Alapítvány között a munkaviszony fennáll. Ennek szerződéssel történő igazolása a pályázat benyújtásakor nem szükséges. Nyertes pályázat esetén a megvalósítási időszakot követő végelszámoláskor elegendő benyújtani a pénzügy elszámolás részeként.

8.kérdés: Érdeklődnék, hogy az AUTMENTOR 2018 pályázatban az igényelhető támogatás minimuma gyerekszámhoz van-e kötve, tehát gyerekenként 500 000 Ft vagy a létszám nem befolyásoló?

A Pályázati Útmutató részletesen leírja a pályázás feltételeit. Ami ott kötelező elvárásként megfogalmazódik, annak kell megfelelnie a benyújtott pályázatoknak mind formai, mind szakmai értelemben. További kikötés nincsen.

9.kérdés: Szervezetünk (nonprofit kft.) fejlesztő foglalkoztató autista értelmi fogyatékkal élő felnőttek részére. Foglalkoztatott munkatársaink fejlesztésében nagy segítség lenne egy mentorképzés. Érdeklődni szeretnénk, hogy mint fejlesztő foglalkoztató, mi is pályázhatunk az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII. pályázatra? Vagy csak iskolák, óvodák jelentkezhetnek?

A Pályázati Útmutató és a Pályázati Útmutató Kiegészítés dokumentumokban leírt feltételeknek kell megfelelnie a Pályázóknak

10.kérdés: A pályázó neve, egy tankerületi iskola esetében az iskola vagy a tankerület?

A Pályázati Útmutató 3. pontja (Pályázók köre) alapján vagy alapítvány, egyesület, vagy köznevelési intézmény lehet Pályázó. Ha a tankerület vezetője az aláírásra jogosult személy, akkor nyertes pályázat esetén ő lesz az intézmény aláírója az Adatlapon és nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződésen is, illetve a Támogatási Szerződésben az ő neve szerepel majd képviseletre jogosult személyként.

11.kérdés: Tankerületi iskola esetében a Pályázati Adatlapon milyen bankszámlaszámot kell feltüntetni?

A bankszámlaszám tekintetében, ahova – nyertes pályázat esetén – a támogatási összeg érkezik, a Pályázati Adatlapon és az Adatok Táblában olyan bankszámlaszámot kell megadni, amely fölött rendelkezési joggal bírnak. Amennyiben az iskola nem rendelkezik saját bankszámlaszámmal, úgy a Pályázati Adatlapon a tankerület számlaszámát kell megadni, amely fölött szintén ugyanaz a képviseleti joggal rendelkező személy rendelkezik, aki az pályázó intézmény képviseletre jogosult személye is.

Kérdést szeretne feltenni?

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a autmentor2018@fszk.hu email címen várjuk.