Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII.

Pályázat kódja
AUTMENTOR2017
A pályázat beadási határideje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII. (kód: AUTMENTOR2017)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. szeptember 12.

A pályázat hivatkozási száma

AUTMENTOR2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et ellátó nevelési/oktatási intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)kel napi szintű kapcsolatban van.

Cél, hogy a mentorált képessé váljon arra, hogy a szakmai terv megvalósulása és a mentorálási folyamat során megszerzett autizmus-specifikus tudást a mindennapi intézményi gyakorlatba beépítse.

Közvetlen cél, hogy a pályázati program során szerzett autizmus specifikus ismeretek segítsék a mentoráltat mindennapi munkájának minél szakszerűbb, magasabb szintű elvégzésében, ezáltal az autizmussal élő gyermek megkapja a képességeihez illő specifikus bánásmódot.

Közvetett cél, hogy a mentoráltak által megszerzett autizmus-specifikus elméleti tudás és a gyakorlatban kipróbált módszerek, eszközök alkalmazásának tapasztalatai segítsék az egész intézményt a mindennapi nehézségek leküzdésében, az autizmussal élő gyermekek hatékony és eredményes integrálásában, valamint a fejlődés folyamatosságában.

A pályázat megírása előtt átolvasásra javasolt a pályázati dosszié részét képező Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere című tanulmány.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

 • autizmus-specifikus képzés,
 • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
 • disszemináció,
 • hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó nevelési/oktatási intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
 • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
 • szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
 • vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
 • egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

A mentorálás a pályázati program kötelező eleme!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 500 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött 34658-4/2017 iktatószámú együttműködési megállapodás biztosít.

Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: maximum 800 000 Ft. Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek

 • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre és
 • a 2017/2018-os nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.

Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. január 1-től 2018. június 30 -ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. október 16.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon, azaz 2017. október 16-án (ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR2017)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlapot Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • Költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege:
A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
800 000 Ft-ig 5 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (AUTMENTOR2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autmentor2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázati dosszié letöltése

A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.

Még nincs letöltési kódja ehhez a pályázathoz?

Az alábbi adatok megadásával azonnal küldünk egyet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadása nem jár együtt pályázási kötelezettséggel.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Már van letöltési kódja?

Kérjük, adja meg az ehhez a pályázathoz tartozó letöltési kódját.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Gyakran ismételt kérdések a pályázattal kapcsolatban

1.kérdés: Pályázhatnak-e támogatásra határon túli (Vajdaság, Szerbia) civil szervezetek?

Csak olyan magyarországi alapítványok és egyesületek jogosultak pályázni az AUTMENTOR 2017 kódjelű pályázatra, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező magyarországi köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre, létesítő okiratukban nevesítve szerepel a támogatott intézmény és a 2017/2018-os nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.

2.kérdés: 2017. január 3-tól van autizmus spektrumzavarral küzdő tanítványunk, akinek nevelése sok problémát mutat. A gyermeket felvettük, mert lakóhelye szerint illetékes nevelési-oktatási intézmény vagyunk, s érkezésekor nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a gyermek autista. A gyermek számára időközben másik intézményt jelöltek ki, s bár a gyám nem fellebbezett a döntés ellen, a kijelölt intézménybe mégsem viszi el a gyermeket, tehát jelenleg is iskolánk tanulója. Az iskolánk nem kijelölt intézmény autizmus spektrumzavaros tanulók számára. A pályázatot nem is adhatjuk be?

Az Ön által leírtak alapján nem tartoznak a jogosult pályázói körbe. A pályázati útmutató szerint: „Olyan alapítványok és egyesületek, amelyek 1. autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre, létesítő okiratukban nevesítve szerepel a támogatott intézmény és 2. a 2017/2018-os nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.” Nevelési, oktatási intézmények nem pályázhatnak. Olyan alapítványok, egyesületek pályázhatnak, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre. Azaz kifejezetten olyan köznevelési és/vagy közoktatási intézmények háttérszervezetei, amely intézmények integráltan ellátnak autizmus diagnózissal rendelkező gyermeket. A pályázó szervezet létesítő okiratában nevesítetten szerepelnie kell, hogy melyik ilyen intézmény támogatására alakult. További kitétel a 2017/2018-as tanévben történő ellátás.

3.kérdés: Pályázhat-e olyan intézményt támogató szervezet, ahol az autista gyermeket/tanulót más fogyatékossággal élő gyermekek/tanulók csoportjába integráltan látják el. Ez integrációnak tekinthető-e a pályázat szempontjából?

A pályázat szempontjából integrált nevelésnek, oktatásnak az tekinthető, ha az autista gyermeket/tanulót a köznevelés/közoktatás többségi tanrendjét követő intézményi csoportokba/osztályokba integrálják.

4.kérdés: A mentor személyét, ha jól értem, a pályázó szervezetnek szükséges megtalálnia, és nem egy központi mentor listáról választandó. Vagy esetleg az FSZK jelöli ki?

A mentor szerepére vonatkozóan csak a pályázati felhívásban és pályázati útmutatóban leírt elvárásoknak kell megfelelniük, egyéb kikötés nincsen. Kérem, alaposan olvassák el az ide vonatkozó részeket.

5.kérdés: Érdeklődöm, hogy BNO F93.8 besorolással lehet-e diákot jelentkeztetni az Autmentor VII. pályázatra?

A kérdezett F93.80 BNO kategória neve: Egyéb gyermekkori emocionális zavar. A kérdezett BNO kód nem tartozik az autizmus spektrum zavar körébe.

Kérdést szeretne feltenni?

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a autmentor2017@fszk.hu email címen várjuk.