Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Pályázat kódja
SKK2018
A pályázat beadási határideje

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
“Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása”
(SKK2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. október 20.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

Fontos! Már folyamatban lévő támogatott programra/tevékenységre kiegészítő támogatást nem lehet igényelni. Kizárólag új projektre vagy folytatásra lehet programot beadni. Folytatás esetén a program megvalósítási időszaka nem eshet ugyanarra az időszakra, amelyre a korábbi program megvalósítási időszaka szólt.

A pályázat hivatkozási száma

SKK2018

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:
A) Segítő kutya kiképzése (kivéve terápiás kutya kiképzése)
B) Terápiás kutya alkalmazása

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

A) Segítő kutya kiképzése

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya eljusson egy dokumentált szakaszvizsgáig, vagy egy újabb mérföldkőig, amelyet a Pályázó valamilyen dokumentummal alá tud támasztani (szerződés, tanúsítvány stb.)
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

B) Terápiás kutya alkalmazása

Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában. A terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal kell, hogy megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek. B) komponens esetén kiemelt szerepe van a fejlesztési terveknek, amelyeket a terápiát vezető szakemberrel együtt kell elkészíteni.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

Támogatás mértéke:

A) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 900 000 Ft

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

 • vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
 • hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
 • személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft

B) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 Ft

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

 • terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft

Rendelkezésre álló maximális keretösszegek:

Komponens Tevékenységtípus megnevezése Rendelkezésre álló maximális keretösszeg
 A) komponens Segítő kutya kiképzése 30 300 000 Ft
 B) komponens Terápiás kutya alkalmazása 15 000 000 Ft
 Mindösszesen: 45 300 000 Ft

Abban az esetben, ha a komponensek valamelyikében nem merül ki a rendelkezésre álló pályázati keret, a komponensek között forrás-átcsoportosítás lehetséges.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 45 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat Lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.
A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában

 • A) komponens (segítő kutya kiképzése) esetén a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került;
 • B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel.

További feltétel mindkét komponens esetén, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu).

A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki megfelel a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) pontjában előírt végzettségi feltételeknek:

 • terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,
 • rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,
 • mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,
 • vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
 • amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi.

B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Egy Pályázó két program megvalósítására igényelhet támogatást. A pályázó szervezeteknek programonként külön pályázatot kell benyújtaniuk.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. április 1. – 2019. május 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié az FSZK honlapjáról letölthető: www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

A pályázat postai feladásának határideje: 2017. december 4.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2018)

A pályázatot (Pályázati Adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón a teljes pályázati dokumentáció (a Pályázati Adatlap kizárólag Word formátumban elfogadható, Költségterv és az Adatok Tábla kizárólag Excel formátumban, valamint a Nyilatkozatok és kötelező mellékletek). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Az. 5. sz. Nyilatkozat (Nyilatkozat a programban való részvételről) esetén annyi nyilatkozat beküldése szükséges, ahány fő a program megvalósításában résztvevő szakembert felsorol a pályázó a Pályázati Adatlap A) komponens 11. pontban/Pályázati Adatlap B) komponens 12. pontban. (Minden szakember részéről egy kitöltött, hitelesített nyilatkozatot kell beküldeni.)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a Pályázati Útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001 – 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001 – 5 000 000 Ft 25 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SKK2018) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a Pályázati Adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: skk2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár

A pályázati dosszié letöltése

A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.

Még nincs letöltési kódja ehhez a pályázathoz?

Az alábbi adatok megadásával azonnal küldünk egyet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadása nem jár együtt pályázási kötelezettséggel.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Már van letöltési kódja?

Kérjük, adja meg az ehhez a pályázathoz tartozó letöltési kódját.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Gyakran ismételt kérdések a pályázattal kapcsolatban

1.kérdés: A “Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása” (SKK2018) jelű pályázati kiírás támogatás mértéke című része értelmezéséhez szeretnénk segítséget kérni. A kiírás részlete szerint: B) KOMPONENS ESETÉBEN a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 FT. A KUTYÁK SPECIÁLIS KÉPESSÉGEITŐL FÜGGŐEN KUTYATÍPUSONKÉNT A MAXIMÁLISAN IGÉNYELHETŐ ÖSSZEG: terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft. Kérdésünk, hogy 600.000 Ft a maximálisan igényelhető támogatási összeg vagy a 3.600.000 Ft?

A Pályázati Útmutató 3.2. pontja szerint "B) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 Ft A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg: - terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft Azaz terápiás kutyánként kell értelmezni a 600 000 Ft-ot: ahány terápiás kutya, annyiszor 600 000 Ft. A maximálisan igényelt támogatási összeg azonban a nem haladhatja meg a 3 600 000 Ft-ot (ha több kutyát vonnának be, akkor sem).

2.kérdés: Szerettünk volna 2018-ba közszolgáltatók képzésének költségeire is pályázni. Jelenleg képzési programunk akkreditáció alatt. Annyi információ áll rendelkezésünkre, hogy novemberben várható döntés. Ha az akkreditációs eljárásban bármiféle hiánypótlást kérnének, a folyamat a pályázat beadási határidejéig nem zárul le. Van-e lehetőségünk így is pályázni befogadó nyilatkozat, hiánypótlási határozat vagy pár más, az akkreditáció folyamatát bizonyító igazolással?

A Pályázati Útmutató szerint A és B komponens esetén is lehet pályázni közszolgáltatók képzésére a következő feltételekkel: „Tevékenység típusa Megpályázható összeg személyre bontottan 1. Közszolgáltatók képzése* maximum 30 000 Ft/fő *A pályázat keretében kizárólag engedélyezett (érvényes engedélyezési számmal rendelkező) képzések támogathatóak.” Így a még nem akkreditált képzésük sajnos nem támogatható, az akkreditáció folyamatának igazolása nem elég a pályázat feltételei szerint.

3.kérdés: A pályázati időszak 2018. április 1. -2019. május 30. Ebbe az időszakba beleesik egy nyári szünet is. Terápiás kutyáink nagy része óvodai, iskolai intézményekben dolgozik, értelemszerűen a nyári szünet ideje alatt nem dolgoznak. A kérdésem erre vonatkozik, hogyan tudjuk ezt az időszakot elszámolni.

Az előkészületeket, felkészülést el lehet számolni a megvalósítási időszak teljes ideje alatt, illetve bármilyen más egyéb költséget is, mely a megvalósítási időszakban keletkezik és a szakmai programjukhoz illeszkedik, szakmailag szükséges és alátámasztott. A terápiás alkalmakat úgy tervezik meg, ahogy Önöknek és a résztvevőknek megfelelő, nem kell feltétlenül kitölteni a teljes megvalósítási időszakot. A Pályázati Útmutatóban nincs arra vonatkozó kitétel, hogy a megvalósítani kívánt programnak a megvalósítási időszakon belül mikor kell megvalósulnia. A kitétel az, hogy a megvalósítási időszakon belül (2018. április 1. – 2019. május 31.) valósuljon meg a szakmai program.

4.kérdés: Csak civil szervezetek, vagy cégek is pályázhatnak?

Amennyiben a szervezet megfelel a Pályázati Útmutatóban foglalt szempontoknak, úgy pályázhatnak. Kérem, olvassák el figyelmesen, minden részletre kiterjedően a Pályázati Útmutatót, mely a pályázásra jogosultak körét részletesen leírja. (Pályázati Útmutató, 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: „A pályázat közvetlen célcsoportját…”, „Pályázatot nyújthat be az a szervezet…”, „A pályázás további feltétele…”, „Nem pályázhatnak azok a szervezetek” …)

5.kérdés: A 600 000 Ft-os maximum kutyatípusonként azt jelenti, hogy egy terápiás kutya munkájára kérhető max. 600 000 Ft (mivel itt nincsenek típusok, csak terápiás kutyákról van szó)?

A Pályázati Útmutató 3.2. pontja szerint "B) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 Ft A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg: - terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft Azaz terápiás kutyánként kell értelmezni a 600 000 Ft-ot: ahány terápiás kutya, annyiszor 600 000 Ft. A maximálisan igényelt támogatási összeg azonban a nem haladhatja meg a 3 600 000 Ft-ot (ha több kutyát vonnának be, akkor sem).

6.kérdés: A heti 3-4 alkalmat több csoportban is el lehet tölteni (tehát nem egy csoporthoz kell heti 3-4x menni)?

A Pályázati Útmutató szerint: „Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában. A terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal kell, hogy megvalósuljon.” Kizárólag a Pályázati Útmutatóban leírt elvárásoknak kell megfelelni.

7.kérdés: A megvalósítási időszakot teljesen ki kell tölteni a programmal, vagy lehet pl. féléves programra is pályázni, ami a megvalósítási időszakon belülre esik?

A Pályázati Útmutatóban nincs erre vonatkozó kitétel, csupán az, hogy a megvalósítani kívánt programnak a megvalósítási időszakon belül kell megvalósulnia (2018. április 1. – 2019. május 31.).

8.kérdés: Akkor a MATESZE által regisztrált Bt-ként pályáznánk. Viszont "KATA"-sak vagyunk, én vagyok az ügyvezető, és egyben az egyik kutyafelvezető is lennék a programban. Hogyan tudjuk megoldani sikeres pályázat esetén az elszámolását a felvezető díjának, hiszen nem bízhatom meg magamat, és nem is tudok számlát adni a saját cégemnek (és a KATA miatt munkabérem sincs)?

Amennyiben Bt.-ben más aláírásra jogosult személy is van, úgy ha a pályázatban őt nevezik meg hivatalos/törvényes képviselőként és aláírásra jogosult személyként, ő megbízhatja Önt.

9.kérdés: A "fogyatékos" szó meghatározását alaposan elolvastam, de számomra nem egyértelmű, hogy a demensek beletartoznak-e a fogalomba? Idősotthonban tartanánk a program egy részét demens lakóknak, ha ők beleférnek a "fogyatékos" kategóriába.

A fogyatékos kategóriába nem tartoznak bele a demens személyek, kivéve akkor, ha a demencia egy fő diagnózisú fogyatékossághoz társul (pl. mozgássérültség, értelmi fogyatékosság, autizmus stb.).

10.kérdés: Ha a kutya és felvezetője jelenleg érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik, de a megvalósítási időszak alatt az lejár (de meg lesz hosszabbítva, mert a kutya eleget tesz a hosszabbítás feltételeinek), akkor pályázhatunk velük?

A fenti kérdés egy kockázat, melyet kockázatként felvázolhatnak a pályázatukban, és a lehetséges kockázati tényező kezelésére megoldási javaslatként részletezhetik a fent leírtakat. A benyújtáskor a Pályázati Útmutatóban leírt elvárásoknak kell megfelelni.

11.kérdés: Ha a kutya és felvezetője valamilyen okból mégsem tud részt venni a programban (betegség, baleset, családi ok, stb.), akkor lehetséges az ő helyettesítésük egy másik, akkor érvényes tanúsítvánnyal rendelkező párossal (pl. akik jelenleg tanulók, de a megvalósítási időszakra már lesz tanúsítványuk)?

Lásd: a fenti 10. kérdésre adott válasz. A fenti kérdés egy kockázat, melyet kockázatként felvázolhatnak a pályázatukban, és a lehetséges kockázati tényező kezelésére megoldási javaslatként részletezhetik a fent leírtakat. A benyújtáskor a Pályázati Útmutatóban leírt elvárásoknak kell megfelelni.

12.kérdés: A Pályázati Adatlap 5. kérdése (Milyen módon jut el szervezetük az érintett célcsoporthoz? Milyen formában és módon tartja a kapcsolatot a célcsoporttal?) számomra nem egyértelmű. Az a kérdés, hogy fizikailag hogyan jutok el hozzájuk, vagy hogyan veszem fel velük a kapcsolatot, hogy szeretném őket bevonni a programba (pl. telefonon, emailen, személyesen)? A kapcsolattartás módján értik, hogy a felvezetőn kívül ki tartja még a kapcsolatot a célcsoporttal (inkább gondolom a célcsoporthoz tartozó szakemberekkel), és milyen módon, rendszerességgel? Vagy hogy a felvezető milyen módon tartja a kapcsolatot a heti rendszerességű személyes találkozásokon (magukon a foglalkozásokon) kívül?

A Pályázati Adatlap 5. pontjában arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szervezetnek milyen kapcsolata van a célcsoporttal, milyen formában dolgoznak, működnek velük együtt, hogyan jutnak el hozzájuk, hogyan tartják a kapcsolatot, milyen szakmai tevékenységeken, módszereken, eszközökön és szakembereken keresztül, azaz nem fizikai eljutásra gondolunk.

13.kérdés: Az SKK2018 pályázati dossziéban az A és a B komponens adatlapjainak 2. pontjában ugyan szerepel, hogy max. mennyi pénz igényelhető, de szerintem hiányzik az a sor, ahol a pályázó megadja az általa igényelt támogatást. Hogyan adhatom meg a pályázatban általam igényelt támogatási összeget?

Az igényelt támogatási összeg egyértelműen kiderül a Költségvetésből, ott látható, hogyan oszlanak el az egyes költségek, illetve az összesen igényelt támogatási összeg a maximálisan igényelhető keretösszegen belül van-e? Ha fontosnak érzik, természetesen a program leírásába is belefoglalhatják, hogy milyen keretösszegből kívánják a szakmai programot megvalósítani. (Sajnos történt már olyan, hogy a régi adatlapon megadott összeg és a Költségvetésben szereplő összeg eltért, és ez okozott némi problémát, így igyekeztük ezt kiküszöbölni.)

14.kérdés: Bt-ként pályáznánk. Én vagyok az ügyvezető és egyben az egyik kutyafelvezető is lennék a programban. Hogyan tudjuk megoldani sikeres pályázat esetén az elszámolását a felvezető díjának? Sajnos nincs más aláíró a cégben. Tag vagyok egy alapítványban, amely szintén terápiás kutyák kiképzésével és alkalmazásával foglalkozik, de most nem akarnak pályázni. Lehetséges, hogy az alapítvány ad számlát a cégnek a kutyafelvezetői díjról, mintegy "kölcsönadva" engem, mint kutyafelvezetőt a cégnek?

Mivel Ön nem a másik alapítvány tagjaként venne részt a pályázat megvalósításában, és nem is a másik szervezet a pályázó, ezért nem elfogadható, hogy más alapítvány számlázzon Önnek.

15.kérdés: Cég esetében a bírósági bejegyzésről szóló kivonat helyett mit kell beadni? Jó az online lekért cégkivonat vagy a közjegyző által lekért és hitelesített cégkivonat, vagy a cégbíróságtól kell kérni?

Cég esetében közjegyző által lekért és hitelesített cégkivonatot kérünk benyújtani.

16.kérdés: A cégkivonatunkban nem szerepel a habilitációs kutyakiképzés/alkalmazás, mivel ilyen TEÁOR nincs. A társasági szerződésben szerepel, amennyiben azt is beadjuk, akkor megfelel annak a követelménynek, hogy tevékenységeink között szerepelnie kell ennek?

Kérjük, ez esetben nyújtsák be a Társasági szerződés képviselő hitelesített másolatát is („Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”, aláírás, dátum, bélyegző).

17.kérdés: Ha jól értettem, akkor a mozgássérültek is beletartoznak a fogyatékos kategóriába. Ez független attól, hogy mitől lett mozgássérült? Tehát pl. az idősotthonban kerekesszékben élő lakók akkor beleesnek a kategóriába?

Igen, amennyiben diagnosztizáltan mozgásszervi fogyatékos személyekről van szó.

Kérdést szeretne feltenni?

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a skk2018@fszk.hu email címen várjuk.