Hírek

Új motivációk Franciaországból

Az FSZK Nonprofit Kft. koordináló szervezetként 2018. és 2021. között 5 partnerszervezettel bonyolítja le Erasmus+ pályázaton nyertes nemzetközi programját, mely a „PREVENT” elnevezést kapta (Prevent Bullying and Abuse). A projekt harmadik nemzetközi partnertalálkozója a franciaországi Chambery-ben került megrendezésre, ahol a város alpolgármestere, Nathalie Colin-Cocchi rendkívül motiváló köszöntő beszéde után a partnerség folytatta a közös munkát, melynek fő célja egy a fiatal felnőtt korosztályt a különböző sérülékeny, hátrányos helyzetben levő társadalmi csoportok, valamint az abúzus témájában érzékenyítő szimulációs játék kifejlesztése.

A 2019. június 12-én délután, Chambéry városházának dísztermében megrendezett nyitóünnepségen az alpolgármester asszony – aki a városban a fiatalokat érintő programokért és a nemzetközi kapcsolatokért is felel – beszédében kifejtette, milyen kiemelten fontos a PREVENT projekt a város számára, és mennyire várja személy szerint ő is, hogy egy olyan – reményei és reményeink szerint – izgalmas és hatékony eszközt hozzunk létre a projekt keretében a fiatalok érzékenyítésére, az abúzus visszaszorítására és az inkluzív szemlélet elterjesztésére, amelyet Európa- és világszerte mindenhol használni tudnak majd a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, tanárok, osztályfőnökök.

Ennél hatásosabb motiválóbeszédre aligha van szükség egy partnertalálkozó felvezetéseként, így nem csoda, ha másnap, 2019. június 13-án – immár a francia partnerszervezet, az E2C73 székhelyén – újult erővel és frissességgel vágott bele a konzorcium a közös szakmai munka folytatásába.

A találkozó céljai között szerepelt a partnerek által a legutóbbi, koppenhágai partnertalálkozó óta kidolgozott új karakterek és élethelyzetek megvitatása, módosítási javaslatok megfogalmazása és elfogadása; a Fórum Színház módszertanának részletesebb megismerése és kipróbálása; különböző játékosítási ötletek megismerése és megvitatása; a disszeminációs terv és a leaflet véglegesítése; a Guidelines első draft verziójának megismerése; a következő partnertalálkozóig tartó időszak feladatainak, határidőinek megbeszélése; partnerek felkészítése a közelgő időközi beszámoló közös benyújtására, pénzügyi és adminisztratív jellegű kérdéseik megválaszolása stb.

A program tehát meglehetősen sokrétű és intenzív volt, de a partnerség aktivitásának hála a második nap végén, 2019. június 14-én azzal a jóleső érzéssel köszönhettek el a résztvevők egymástól, hogy a találkozóra kitűzött valamennyi célt sikerült megvalósítaniuk és a következő, 2019 októberében, Portugáliában rendezendő partnertalálkozóig mindenki világosan látja a saját feladatait, vállalásait, határidőit, és mindenki töretlen elhivatottsággal dolgozik azon, hogy valóban egy olyan eszközt, egy olyan játékot sikerüljön együtt létrehozni, amilyenről az alpolgármester asszony beszélt a köszöntőjében.

Dániában folytattuk a közös munkát

Társaságunk, az FSZK Nonprofit Kft. koordináló szervezetként 2018 és 2021 között 5 partnerszervezettel bonyolítja le ERASMUS+ pályázaton nyertes nemzetközi programját, mely a „PREVENT” elnevezést kapta (Prevent Bullying and Abuse (PREVENT) Erasmus KA2+2018-1-HU01-KA204-047719). A program célja, hogy a fiatal felnőtt korosztállyal játékos, indirekt formában megismertesse a fogyatékos személyeket és más hátrányos helyzetben, kisebbségben lévő társadalmi csoportokat érő visszaélések formáit, ezzel segítse ezen helyzetek felismerését, megelőzését.

A képen az FSZK munkatársai és a Dán kollágák láthatók egy asztal körül

A projektben Társaságunk hazai partnere az OFOE (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete), nemzetközi partnereink pedig Dániából, Franciaországból, Portugáliából, Bulgáriából és Romániából kerülnek ki.

A projekt megvalósítása során több alkalommal kerül sor nemzetközi partnertalálkozókra a különböző partnerintézmények székhelyein. Az első, budapesti találkozót követően 2019. március 10-11-én Koppenhága adott otthont a közös munkának, együtt gondolkodásnak. A találkozón valamennyi partnerszervezet képviseltette magát, helyszíne a Copenhagen City Youth School volt. Az eddigi projekttevékenységek, eredmények áttekintése és megbeszélése, a következő időszak feladatainak és felelőseinek kijelölése, a felmerülő ötletek, kérdések megvitatása mind naprendre került a találkozó két napja során. Főpályázóként Társaságunk igyekezett segítséget nyújtani nemcsak a szakmai, hanem a projekt adminisztratív és pénzügyi kérdéseivel kapcsolatban is, a partnerek javaslatai, ötletei alapján pedig tovább színesedett a projekt, s a résztvevők betekintést nyerhettek az egyes partnerszervezetek módszereibe, jó gyakorlataiba. A következő partnertalálkozót a franciaországi Chambéry-ben rendezi a konzorcium 2019. június 12-13-án. Addig a tervek szerint a kifejlesztés alatt álló társasjáték jelenleg meglevő karaktereinek, élethelyzeteinek finomítására és további új karakterek, élethelyzetek kidolgozására kerül sor.

2019-03-26

Életre kelt a PREVENT projekt

2018. december 2. és 4. között a háromnapos budapesti kick-off meetinggel kezdetét vette a Prevent Bullying and Abuse (PREVENT) projekt keretében az a közös alkotómunka, melynek eredményeként hat nemzet hét partnerszervezete együtt létre fog hozni egy érzékenyítő szimulációs társasjátékot fiatal felnőttek részére, az abúzus mindenféle formájának visszaszorítása céljából.

A „Prevent Bullying and Abuse (PREVENT)” egy az FSZK Nonprofit Kft. és további öt nemzet hat partnerszervezete által közösen megvalósított, Európai Unió által támogatott, Erasmus+ KA2-es projekt.

Az abúzus és a bullying egyre nagyobb méreteket ölt és egyre súlyosabb probléma szerte Európában és a világon. A projekt fő célkitűzése a tanárok, oktatók, fiatalokkal foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy felkészültebben tudják segíteni a rájuk bízott fiatalokat az abúzushelyzetek felismerésében, elkerülésében, a megfelelő menekülési, illetve megoldási stratégiák elsajátításában. E cél megvalósítása érdekében a konzorcium egy átfogó eszközrendszert fejleszt ki a projekt megvalósítása során, amely az alábbiakból fog felépülni:

  • szimulációs társasjáték, főként fiatal felnőtt célcsoport részére kifejlesztve;
  • útmutató arra vonatkozóan, hogy hogyan dolgozzák fel megfelelően a fiatal felnőttek játék során szerzett élményeit, tapasztalatait;
  • a fórum színház módszertani leírása, szintén a játék során szerzett élmények, tapasztalatok hatékonyabb feldolgozása érdekében. 

A projektben létrehozandó szimulációs társasjáték komplex céljai között szerepel a fiatal felnőttek ismereteinek növelése a különböző abúzushelyzetek jobb felismerése, elkerülése, megoldása érdekében, továbbá érzékenyítésük a különböző sérülékeny csoportok tagjai felé a mindennapokban történő emberibb odafordulás érdekében. Egyszóval: a cél az abúzus visszaszorítása, valamint annak elkerülésének az elősegítése, hogy a fiatal felnőttek – akár akaratlanul, vagy anélkül, hogy tudnának róla – maguk is az abúzus áldozataivá és/vagy elkövetőivé váljanak.

A játék szeretné felnyitni a fiatal felnőttek szemét, hogy mi, emberek mindannyian felelősek vagyunk embertársainkért, és azért, hogy visszaszorítsuk az őket érő abúzusok előfordulását, különös tekintettel a különböző sérülékeny csoportokra, akik helyzetüknél, állapotuknál fogva különösen is ki vannak téve az abúzus veszélyének.

A projekt 2018. szeptember 1-jén indult el és a megvalósítás 32 hónapot ölel fel, tehát 2021. április 30-ig tart. Az FSZK Nonprofit Kft. által vezetett, egy dán, egy francia, egy portugál, egy román, egy bolgár és egy magyar partnerszervezetet, köztük második esély iskolákat, egy egyetemet és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületét is magába foglaló konzorcium 2018. december 2. és 4. között Budapesten találkozott, és tette meg első közös lépéseit a projektben.

A helyszínválasztás (Stúdió „K” Színház) maga is segítette és támogatta, hogy a rövid bemutatkozó és ismerkedő körök után a valódi alkotómunka is rögtön kezdetét vegye. Az FSZK már a kick-off meetingen bemutatta a partnereknek a játéknak azt a „null” verzióját, ami az alkotói munka kiindulópontját adja. A partnerek pedig egy közös tesztjáték után rögvest belevetették magukat a szimulációs játék említett „null’ verziója, azon belül is a játékszabályok, a karakterek, a fiktív abúzushelyzetek és azok megoldásainak véleményezésébe, módosítási javaslataik megfogalmazásába.

A témára való ráhangolódást segítette a második nap délutánján egy közös filmvetítés is: Schwechtje Mihály „Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)” című, abúzus témát feldolgozó filmjét tekintette meg együtt a projektcsapat, melyet követően maga a rendező is személyesen csatlakozott hozzánk és válaszolt érdeklődő kérdéseinkre.

Az esemény elérte a célját, hiszen minden partner ugyanazzal a projekt iránti maximális elköteleződéssel, motiváltsággal, elhivatottsággal távozott a helyszínről, miközben a rájuk váró feladatokkal, azok mennyiségével és időbeni ütemezésével is mindenki tisztába került.

A projekt következő jelentős mérföldköve az első tesztjátékok megszervezése és lebonyolítása lesz, melynek során a már a partnerek visszajelzéseit is beépítve létrehozott első játékverzió tesztelése fog megvalósulni Dániában, Franciaországban, Portugáliában, Romániában és Bulgáriában, helyi fiatal felnőttek és szakemberek bevonásával.

2019-02-05