Az autizmus-specifikus szolgáltatások kialakításának elvei és gyakorlata – szakmai tanácskozás jelentkezési felület

 

 

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. továbbképzési programot hirdet a

“MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001

 

Az autizmus-specifikus szolgáltatások kialakításának elvei és gyakorlata

Szociális továbbképzési rendszerben minősített szakmai tanácskozás

 

Szakmai tanácskozás engedély száma: K-05-029/2018

Szakmai tanácskozás célja: Intézményvezetők elméleti és gyakorlati felkészítése intézményeik autizmus- specifikus szolgáltatásainak fejlesztésére.

Szakmai tanácskozás célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • családsegítés
 • pszichiátriai betegek otthona
 • fogyatékos személyek otthona
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • gondozási központ
 • fogyatékosok nappali intézménye
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • fogyatékosok gondozóháza
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • pszichiátriai betegek lakóotthona
 • fogyatékosok személyek lakóotthona

 Munkahelyen betöltött funkció szerint

 • szakdolgozó
 • középvezető
 • magasabb vezető
 • tanácsadó

A szakmai tanácskozás teljesítésének feltétele: A szakmai tanácskozás időtartamának 90%-án való részvétel. (maximum hiányzás 1 óra)

Szakmai tanácskozás óraszáma: 8 óra

A szakmai tanácskozáson résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-40 fő

A szakmai tanácskozáson való résztvételről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás

A szakmai tanácskozás témakörei:

 1. Az autizmus spektrum zavarai, elméleti alapok.
 2. Az autista embereket és családjaikat támogató, ellátó szolgáltatási rendszer felépítése.
 3. Önértékelés, minőségi szempontok, kritériumok.
 4. A szereplők igényei, lehetőségei, feladatai.
 5. Az autizmus-specifikus ellátás szemlélete és módszertana.
 6. Jó gyakorlatok az autizmus-specifikus ellátásban.

A szakmai tanácskozás időpontja: 2018. 10.17.

A szakmai tanácskozás helyszíne: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ (1085 Budapest, Horánszky utca 13.)

A szakmai tanácskozáson való részvétel díja:

“MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretében (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001) a résztvevő részéről térítésmentes.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. október 12. 10 óra

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!