TÁRS hírek

Megjelent az összegző tanulmány a támogatott lakhatási szolgáltatásokról

 

Megjelent a hat, első körben kiváltott intézmény – Bélapátfalva, Berzence, Kalocsa, Mérk Szakoly és Szentes – kutatási tapasztalatait összegző szakmai anyag. A tanulmányt a TÁRS projekt keretein belül az FSZK munkatársai készítették.

Az összefoglaló szakmai anyag a Szociálpolitikai Szemle III. évfolyam 1-2. számában Támogatott lakhatási szolgáltatások, a TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretein belül Támogatott lakhatási szolgáltatások: Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során létrejött támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól címmel jelent meg.

Részletek


Információs nap az EFOP-2.2.5-17 számú felhívás kapcsán

 

Információs napot tart az EMMI Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága az EFOP-2.2.5-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, melynek tervezett dátuma 2017. május 8.

A rendezvény segítséget nyújt az EFOP-2.2.5-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek. Az információs napon bemutatják a felhívás célját, szakmai tartalmát és elvárásait, illetve a résztvevők a pénzügyi feltételekről és a költségvetésről is tájékoztatást kapnak, továbbá egyéb hasznos információkhoz juthatnak a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban is.

Részletek


Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos pályázati lehetőségek

 

A TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) Foglalkoztatási munkacsoportja a jövőben tájékoztatást nyújt az intézmények számára a látóterébe kerülő – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos – pályázati lehetőségekről.

Most kiemelt figyelmet szenteltek az EFOP-1.1.1-15 kódszámú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektnek, mely vélhetően több intézmény érdeklődésére is számot tart majd – ezért erről egy hosszabb összefoglaló készült.

Részletek


FOGLALKOZTATÁS2016 -Duo Day

 

Idén a többiek között lehetőség nyílik a FOGLALKOZTATÁS2016 pályázat keretein belül arra, hogy az ápoló-gondozó intézmények fogyatékos ellátottjai is becsatlakozzanak a Duo Day programban, azaz a lakók egy-egy napot eltölthetnek a vágyott munkahelyen és munkakörben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 márciusában kihirdette a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 című pályázat nyerteseit. A projektek megvalósítása megkezdődött: elindultak az elhelyezkedést segítő szolgáltatások, illetve a jó gyakorlatok feltárása is.

Részletek


Konzultációs nap rehabilitációs szakmérnökökkel és tervezési szempontrendszer a TL-ek kialakításához

 

A TÁRS projekt keretein belül sikeresen lezajlott az a Konzultációs Nap, melynek témája a projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevétele volt. A résztvevők megismerhették a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak egyetemes tervezés elveire épülő tervezési szempontrendszerét is.

A Konzultációs Napon bemutatkoztak a rehabilitációs szakmérnök tanácsadók és megismertették a résztvevőkkel a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak egyetemes tervezés elveire épülő tervezési szempontrendszerét.

Részletek


FOLYTATÓDNAK AZ IFKT TEMATIKUS TÁJÉKOZTATÓ NAPOK

 

Április közepétől folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok, melynek keretében az intézmények kiváltás tervezésben közreműködő szakemberei megismerhetik az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatót, ami segítséget nyújt a kiváltási pályázatok Szakmai Tervének összeállításához.Az intézményi férőhely kiváltás tervezési folyamatában az FSZK TÁRS projektje (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) nyújt szakmai módszertani támogatást az intézmények és a fenntartók részére. A Szakmai Terv összeállítását segítő és az egyes felmérési területekre épülő tematikus tájékoztató napokat 2017. április 18. és május 3. között valósítja meg az FSZK Budapesten.

Részletek


Sikeresen lezajlottak az IFKT tematikus tájékoztató napok

 

Az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése” elnevezésű EFOP-2.2.2.-17 kódszámú pályázati felhívás március 31-ei beadásához kapcsolódóan IFKT tematikus tájékoztató napokat tartottunk az ország különböző területén működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és fenntartói számára.

A 2017. február 27 – március 13-ai időszakban lezajlott tematikus tájékoztató napok keretein belül a férőhely kiváltási pályázatban érintett intézmények tervezésben közreműködő szakemberei megismerhették az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatót és annak területeit.

Részletek


Pályázati felhívás az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” projektre

 

A Széchenyi2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című, EFOP–2.2.5–17 kódszámú felhívás.Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május hó 2. naptól 2019. év július hó 1. napig van lehetőség.
Az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérési folyamat minél sikeresebb végrehajtása érdekében az EFOP-2.2.5 pályázati program megvalósítói számára a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) szakmai-módszertani támogatást nyújt.

Részletek


Új fogalomgyűjtemény a foglalkozási rehabilitációról

A TÁRS projekt keretében elkészült „A foglalkozási rehabilitáció fogalomgyűjteménye” című internetes kiadvány.

Több fogalomtár is született az elmúlt években ezen a szakterületen, melyektől elsősorban az különbözteti meg a jelen gyűjteményt, hogy kifejezetten a munka világára, a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásával kapcsolatos fogalmakra koncentrál. A szakmai anyagban számos, a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos fogalmat és ezek magyarázatát gyűjtötte össze a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a meghatározások forrásának feltüntetésével. Létrejöttének elsődleges célja az intézmények foglalkoztatási szakembereinek támogatása.

Részletek


Folyamatosan frissülő GYIK segíti az IFKT módszertan használatát

 

A képen egy kék körben egy piros kérdőjel látható.Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertanának alkalmazását segítő szakmai háttértámogatás keretében 2017. március 17-től Gyakran Ismételt Kérdések formájában megjelenítésre kerülnek az FSZK honlapon azok a kérdések, amelyeket a férőhely kiváltás tervezésével, illetve az IFKT módszertan alkalmazásával kapcsolatosan a pályázatot benyújtó intézmények körében felmerülnek.

 

Részletek


 

Megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT)

Elérhető az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkársága által elfogadott Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatója, mely a TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretében készült. Az útmutató segítséget nyújt az Európai Uniós társfinanszírozással, a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló pályázatokban résztvevő, 50 fő engedélyezett férőhely feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára nyújtott bentlakásos ápoló-gondozó otthoni telephelyek kiváltására pályázó intézményeknek.

A szakmai dokumentum összhangban áll a vonatkozó szabályzókkal, tartalmazza az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve annak végrehajtási rendeletének az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet módosításait.

Részletek


Megalakult a fogyatékos intézmények kiváltását koordináló testület

Megtartotta alakuló ülését az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület (IFKKOT).

A Kormány által januárban elfogadott kiváltási stratégia létrejötte korszakhatár, mert az intézményi férőhely kiváltás folyamat első szakaszának tapasztalatai alapján a következő években több ezer fogyatékos ember költözhet személyre szabott, valódi szükségletekhez igazított lakhatási feltételek közé, és kap esélyt a teljes, valamint autonóm életre.

A stratégia jelentősen rövidíti a kiváltás végrehajtásának határidejét, és a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a helyi társadalom, a lakók és a munkatársak felkészítésére, a foglalkoztatási esélyek növelésére és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyek javítására.

Részletek


Felhívás az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” projektre

Megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, VEKOP-6.3.2-17 kódszámú felhívás.

A felhívásra 2017. május 2. és 2019. július 1. között támogatási kérelmet nyújthatnak be- akár konzorciumi formában is- a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában az 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói.

Részletek


Friss települési, intézményi és szociális szolgáltatási adatokKutatás

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) részét képező „Helyzetfeltárás” szempontrendszere alapján – melyre a pályázati dokumentáció Szakmai Tervének több pontja is épül – a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja összegyűjtötte a legfontosabb települési, intézményi és szociális szolgáltatási adatokat, melyeket – amennyiben kérik – az Önök rendelkezésére bocsátanak.

Részletek


Felhívás súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramjában való részvételre

Az FSZK „Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramja” címmel külön programelemet indít a TÁRS projekt keretében. A modellprogram szorosan kapcsolódik a kiváltásban résztvevő intézményekhez, hiszen közvetlen célja, hogy folyamatos szakmai háttértámogatást biztosítson a pályázó intézmények számára, illetve ezzel elősegítse a súlyosan, halmozottan fogyatékos kliensei részére a támogatott lakhatás és a kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítását.

Részletek


A támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak tervezési szempontrendszere és konzultációs nap rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevételéről

A TÁRS projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki támogatás első lépéseként a projekt rehabilitációs szakmérnök munkatársai elkészítették azt a szempontrendszert, amely a kiváltási folyamat során épülő TL házak tervezéséhez, kivitelezéséhez ad konkrét, gyakorlati útmutatást az intézményi férőhely kiváltásban érintett pályázóknak.

A rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevételéről 2017. március 13-án KONZULTÁCIÓS NAPOT tart az FSZK, melyre várják az intézményi férőhely kiváltásra pályázó fenntartók, intézmények képviselőit, munkatársait és az általuk felkért tervező irodák építészeit. Az esemény regisztrációhoz kötött,amit itt tud elérni.

Részletek


Elkészült a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét bemutató tematikus füzet

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási területének általános folyamatát bemutató módszertani füzetet követően elkészült a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét bemutató tematikus füzet.

A kiadványban röviden bemutatjuk az intézményrendszer szereplőit és praktikus ismereteket nyújtunk az eligazodáshoz. Kérdések és válaszok segítik a megértést, illetve kiegészítő hasznos tudnivalók is olvashatók az anyagban.

Részletek


Kiváltási menetrend

A TÁRS projekt célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az ország különböző területén működő, fogyatékos-, pszichiátriai beteg- és szenvedélybeteg embereknek személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények férőhely kiváltásához kapcsolódóan. Az alább található dokumentumokból bővebben tájékozódhat ennek lépéseiről, módjairól, a kiváltás előkészítése, megvalósítása és a támogatott lakhatási rendszer működtetése (fenntartása) vonatkozásában. A hatékony együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kiváltási folyamat a lehető legsikeresebben menjen végbe.

Részletek

2017.02.23.


Szakmai Tájékoztató Nap az EFOP 2.2.2-17 pályázói köre számára

A képen egy szófelhő látható melyen olyan szavak vannak felsorolva mint emberi jogok, önálló életvitel, támogatott lakhatás, inklúzió, tudásmegosztás, semmit rólunk nélkülünk stb2017. február 7-én a TÁRS projekt keretében Szakmai Tájékoztató Nap került megrendezésre az EFOP 2.2.2-17. pályázati kiírás potenciális pályázói számára. A rendezvény célja az volt, hogy a pályázók megismerjék a programhoz szorosan kapcsolódó EFOP 1.9.1 konstrukció által nyújtott szakmai támogatás rendszerét, az együttműködés lehetőségét, kötelezettségét, mindezek módjait.

 

Részletek

2017.02.09.

 


Intézményi férőhely kiváltás – új hosszú távú koncepció

Megjelent a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció, valamint az intézményi férőhely kiváltást segítő program első szakaszának kiírása – jelentette be Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az Országos Fogyatékosságügyi Tanács idei első ülésén.

Részletek

2017.02.08.


Gondolkodjunk együtt a foglalkoztatásról

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének szakmai támogatása érdekében elkészült az FSZK TÁRS projekt legújabb kiadványa. A módszertani füzet legfőbb célja, hogy segítséget nyújtson az IFKT tervezést – majd a megvalósítást és működtetést – végző vezetők és szakemberek számára.

Részletek

2017.02.02.


Megkezdte a munkát az SHS Szakmai Műhely

A képen a munkacsoport tagjai láthatóak munka közben.Szakmai műhelysorozatot indított az FSZK Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy rendszeres fórumot teremtsen a nagykorú, súlyosan halmozottan sérült személyekkel kapcsolatos problémák körbejárására. Ennek keretében 2016 decemberében megrendezésre került az első SHS Szakmai Műhely, mely folytatódik a következő hónapokban és a tervek szerint 2017 tavaszán a szakemberek egy összegző szakmai napon megosztják tapasztalataikat a témában.

Részletek

2017.01.19.


Együttműködés a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával

Az FSZK és egyúttal a TÁRS projekt számára kiemelten fontos az érdekvédelem témája és annak gyakorlatbeli alkalmazása. Ezt a törekvést formalizálta, hogy együttműködési megállapodást írt alá az FSZK és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) az intézményi férőhely kiváltási folyamatot támogató TÁRS projekt keretében 2016. december 20-án.

Részletek

2017.01.10.


Szakmai párbeszéd az intézményi férőhely kiváltásról

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertani Központjának idei harmadik minősített szakmai napját a fogyatékos személyek ellátásainak aktuális kérdéseiről rendezte. A november 23-ai szakmai napon az FSZK is szerepet kapott.

A plenáris előadások között Giflo H. Péter ügyvezető mutatta be az FSZK módszertani tevékenységét, a délutáni interaktív szekcióülések között pedig kiemelt téma volt az intézményi férőhely kiváltás. Az állami, egyházi és civil bentlakásos intézmények munkatársai, valamint támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtó szervezet képviselői számára szervezett szekcióülés vezetői dr. Sziklai István a TÁRS projekt vezető szakértője és Szentkatolnay Miklós a TÁRS projektiroda irodavezetője voltak. A gyakorlati kérdésekkel foglalkozó, tapasztalatcserére lehetőséget nyújtó szekción szó esett a kiváltás korábbi tapasztalatairól, a kiváltási folyamat 2021-ig tartó lépéseiről, valamint az intézménytelenítés alapelveiről, dilemmáiról. A szekcióban olyan fontos témákkal kapcsolatban indulhatott el a szakmai párbeszéd, mint a személyközpontúság versus intézményesített megoldások, illetve önálló életvitel és biztonság dilemmái.

2016.12.12.


Mérken zárult a TÁRS projekt első nagy kutatása

A képen egy fehér ház látható két nagy ablakkal a fekerítés mögött.A TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja 2016. szeptember és november között a kiváltás első körében részt vevő hat intézményt látogatta végig, azzal a céllal, hogy a kutatási tapasztalatokból egy összegző szakmai anyagot készítsen és ezzel az intézményi férőhely kiváltás következő szakaszát szakmailag előkészítése.

A legutóbbi és egyben utolsó alkalommal Mérken, új nevén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei “Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és a kiváltott helyszínein kutattak a TÁRS projekt szakemberei.

Részletek

2016.12.12.


Rehabilitációs szakmérnökök segítik a TÁRS projektet

Rehabilitációs szakmérnökök kezdték meg a munkát december elején az FSZK TÁRS projektjében.

December elsejétől rehabilitációs szakmérnökökkel dolgozik együtt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS projektje.

Az új munkatársak az ország egész területéről fél éven keresztül segítik majd az intézményi férőhely kiváltásban érintett (EFOP-2.2.2) pályázó(k) menedzsmentjének és szakmai megvalósítónak munkáját a projekt tervezési időszakában. Legfontosabb feladatuk az lesz, hogy a majd kiválasztásra kerülő ingatlanok megfelelőségének eldöntését, a szükséges beruházási munkák tervezését, az ingatlanok felmérését, tanácsadással segítsék.

Első munkanapjukon a TÁRS projekt legfőbb szakmai feladatait ismertette Szentkatolnay Miklós, a projekt vezetője, majd a kiváltási folyamatot segítő IFKT (Intézményi Férőhely Kiváltási Terv Módszertani Útmutatót és Adatbázis) módszertani anyag azon elemeit vették át a kollegák, melyek szakmai munkájukhoz kapcsolódnak.

2016.12.07.


Kalocsára látogatott a TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja

A képen egy sárga ház látható nagy üveg ajtókkal.Az intézményi férőhely kiváltás következő, második szakaszának megfelelő szakmai előkészítése érdekében a TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja kutatást végez az első körben kiváltott intézményekben, így jutottak el Kalocsára.

Részletek

2016.11.29.


TÁRS-ak a SzocEXPO-ban is

A SzocEXPO-n, a Szociális Szakmai Szövetség hagyományos, évente megrendezésre kerülő rendezvényén idén november 11-én, az FSZK TÁRS projektje is képviseltette magát, hiszen kiemelt téma volt a fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kérdése.

Részletek

2016.11.29.


A TÁRS projekt Bélapátfalván is kutatott

 

A képen egy emeletes ház látható egy fenyőfa mellett. A kerítésen a 44-es házszám látható.Novemberben Bélapátfalvára és térségébe látogatott el a TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja, ahol a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében folytatódott a kutatás az intézményi férőhely kiváltás második szakaszának előkészítése céljából. A kutatási tapasztalatokból januárban összegző szakmai anyag készül.

Az intézményi férőhelykiváltás előző szakaszában a Bélapátfalvai Idősek és Fogyatékosok Otthona volt az egyetlen olyan intézmény, ahonnan kizárólag hat-tizenkét fős házakba és lakásokba költöztek ki az intézmény lakói. A 150 fő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő ember 5 településre (Bélapátfalva, Nagyvisnyó, Mónosbél, Szilvásvárad, Bükkszentmárton) költözött, így itt valósult meg a legtöbb településre történő kiváltás. Mindezek együttesen szolgálják a minél teljesebb integráció megvalósulását és fontos tapasztalatot jelentenek a következő kiváltási szakaszban részt vevő intézmények számára.
Részletek

2016.11.25.


Hamarosan érkezik a foglalkoztatási módszertani füzet

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási területének általános folyamatát bemutató módszertani füzet készül a TÁRS projektben, vezetők és szakemberek számára.

Részletek

2016.11.25.


Intézményi koordinátorok erősítik a TÁRS projektet

A képen az FSZK munkatársai és az intézményi koordinátor kollégák láthatóak megbeszélés közben. Nagy kör alakban ülnek.Fontos állomáshoz érkezett a TÁRS projekt, hiszen október közepétől a kiemelt szerepet betöltő intézményi koordinátorok felvételére került sor. Az FSZK nagy hangsúlyt fektet az új kollégák felkészítésére.

14 intézményi koordinátor kollégával bővült október közepén az FSZK „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS projektje.

Részletek

2016.11.11.


Kutatás Szakolyban

A képen egy ház látható fehér falakkal, előtte fakerítéssel.A TÁRS projekt kutatási munkacsoportja október 18-20-a között a szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központban végzett kutatásokat. Ez alkalommal is összegyűjtötték mind a lakóknak és a dolgozóknak, valamint az intézményi és társadalmi környezetnek a kiköltözés utáni tapasztalatait.

Részletek

2016.10.28.


Megalakult a Szakmai Konzultációs Testület

Szeptember 28-án megalakult a TÁRS projekt Szakmai Konzultációs Testülete (SZKT).

Az SZKT a projekt megvalósulása során biztosítja a fejlesztési támogatások összehangolását az EFOP-2.2.2 konstrukció során pályázó bentlakásos szociális intézményfenntartókkal való eredményes együttműködés érdekében. A Testület megteremti a kapcsolódást más operatív programok keretében megvalósuló konstrukciókkal és hazai források felhasználásával, továbbá a TÁRS projekt előrehaladásáról történő tájékoztatás színtere.

Az SZKT, melynek tagjai az EFOP-1.9.1 kiemelt projekt szakmai vezetője, projektmenedzsere, vezető szakértője, illetve az EMMI illetékes szaktárcájának delegáltjai és az állami fenntartó képviselője, kéthavonta tartja üléseit.

2016.10.28.


Érdekvédelmi Fórum indult

Az elmúlt évtizedekben jelentős paradigmaváltás történt az európai fogyatékosságügyi szakpolitikákban, ami leginkább a medikális szemlélet felől az emberi jogi, közösségi, társadalmi megközelítés felé történő elmozdulásban foglalható össze, melynek alapja a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény.

Az FSZK elkötelezett a fogyatékos emberek életminőségének javítása mellett, melynek alapja a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv. Ezzel összhangban megalakult az Érdekvédelmi Fórum, aminek első ülésére szeptember 22-én került sor. Az érdekvédelem részvétele magában foglalja az elkészült szakmai anyagok véleményezését, és a fejlesztés folyamatába való bekapcsolódás kívánalmát is. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa kéthavi rendszerességgel tájékoztatást kap a projekt előrehaladásáról, ezzel együtt a FESZT és a TÁRS projekt szakmapolitikai együttműködéséről megállapodás is születik.

2016.10.28.


Szentesen jártunk

A kiváltás következő szakasza megalapozásának részeként, október 4-5 között, az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonát látogatta meg a TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja.

A képen a lakók által készített kosarak láthatóak.A szentesi intézményből a lakók nagy része – 90 főből 60 fő – már kiköltözött támogatott lakhatásba. A kiváltás egyrészt Szentesen zajlott, ahol két 12 fős és két 4 fős házba költöztek már ki, másrészt Nagymágocson, ahova idén szeptember 1-én két 12 fős, egy 4 és egy 5 fős házba költöztek ki lakók. A kutatás keretében különböző támogatott lakhatási formákat látogattunk meg és egyéni illetve fókuszcsoportos interjúkat készítettünk az ott lakókkal, dolgozókkal és lakókörnyezetükkel.

December végén tervezünk a kiváltás első körében részt vevő hat intézmény kutatási tapasztalataiból egy összegző szakmai anyagot készíteni.

2016.10.13.


Felhívás rehabilitációs szakmérnök munkakör betöltésére

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projektkeretén belül, rehabilitációs szakmérnök munkakör betöltésére keres munkatársakat az ország egész területéről.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik elkötelezettek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítésében, és mindemellett változatos, kihívásokkal teli munkakörre vágynak és fontos számukra a folyamatos szakmai fejlődés.

Részletek

2016.09.23.


Berzencei látogatás

A képen Berzence település térképe látható, melyre fényképek vannak ragasztva. A fényképeken azok a lakások láthatóak, amelyek a kiváltási folyamat során épültek.Három élményekkel teli napot töltött Berzencén, a már kiváltott Somogy megyei Szeretet Szociális Otthon Pszichiátriai részlegének munkatársaival, a Kastélyból kiköltözött lakókkal és Berzence lakosságával a TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja, hogy a Támogatott Lakhatás minden szereplője véleményét megkérdezze a kiváltás eddigi tapasztalatairól. A kutatás célja, hogy segítséget nyújtson a következő kiváltási körben résztvevő intézmények dolgozóinak módszertani szempontból, illetve a Támogatott Lakhatás jogi és szakpolitikai alapjait is megerősítse.

Részletek

2016.09.23.


Létrejött az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely

Az FSZK régóta elkötelezett az intézménytelenítés ügye mellett. A szociális intézményi férőhelyek kiváltásának szakmai támogatása és koordinálása érekében, egy kiemelt projekt támogatásával, létrehozta az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhelyt. A Műhely létrehozása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt egyik mérföldköve, első operatív célja. Feladata a kiváltási folyamatban érintett intézmények folyamatos támogatása. A Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, továbbá segíti az érintett fogyatékossággal élő embereket.

Részletek

2016.09.19.


Aláírásra került a Támogatási szerződés

Társaságunk örömmel ad hírt arról, hogy hosszas előkészítést követően, a projektben közreműködők lelkes és kitartó munkájának eredményeként, 2016. augusztus 31-én az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal egyetértésben a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projekt Támogatási Szerződése aláírásra került.

Tájékoztatjuk továbbá a projekt iránt érdeklődőket, hogy a nyilvánosságra bocsátott Megvalósíthatósági Tanulmány szakmai tartalmát tekintve az eredeti, azaz a 2016. március 25-én megszületett projekttervet tartalmazza, mely a megvalósítás időszakában, a projektet kísérő szakmai kondíciók mentén, és azokhoz alkalmazkodva módosul.

2016.09.09.


Felhívás Intézményi koordinátor munkakör betöltésére

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projekt keretén belül, intézményi koordinátor munkakör betöltésére keres munkatársakat az ország egész területéről. A leendő kollégák legfontosabb feladata a folyamatos kapcsolattartás és információáramlás biztosítása a TÁRS projekt és az intézményi férőhely kiváltásban érintett (EFOP-2.2.2) pályázó(k)menedzsmentje és szakmai megvalósítói között. Várjuk mindazok jelentkezését, akik elkötelezettek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítésében, és mindemellett változatos, kihívásokkal teli munkakörre vágynak és fontos számukra a folyamatos szakmai fejlődés.

Részletek

2016.07.25.


Tájékoztató nap az intézményi férőhely kiváltást támogató szakértői, tanácsadói bázis kialakításáról

2016. június 22-én egy tájékoztató nap kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a korábbi projekt keretében létrehozott Mentorhálózat tagjainak bemutatásra kerüljön

  • a kiváltási folyamat alakulásáról az aktuális információk,
  • a kiváltási folyamatot támogató TÁRS projekt szakmai tartalma és
  • a szakmai támogató bázis feladatai és működése.

Részletek

2016.06.14.


Elindult a TÁRS projekt

A képen a projekt kezdő csapata láthatóA Társaság a mai napon megkezdte az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósítását.

A program célja a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása. Szerteágazó és felelősségteljes feladat előtt áll az FSZK, melyben minden érintett személy, szülő, érdekvédő, szakember, fenntartó, döntéshozó együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a jelenleg intézményben élők minőségi szolgáltatásokat vehessenek igénybe a saját igényeik szerint.

2016.04.01.