TÁRS IFKT

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020FSZK szakmai támogatása a tervezéshez

Elkészült az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”  pályázatok tervezői számára a folyamatleírás, mely lépésről-lépésre láttatja az FSZK által nyújtott szakmai támogatás folyamatát.

Részletek


Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató

Az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás” című pályázat megalapozásához szükséges a támogatott lakhatás szolgáltatásra vonatkozó intézményi stratégia és a stratégiai célokból kiinduló, az intézményi működés minden területét magába foglaló Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) megalkotása. Az IFKT tükrözi az adott intézmény sajátosságait, lakóinak egyedi igényeit, a település és a környezet szolgáltatásait és adottságait, melyhez már a pályázatírás időszakában is szakmai-módszertani támogatást kínálunk az EFOP 1.9.1 – TÁRS projekt keretében.

Az Intézményi Férőhelyi Kiváltási Terv módszertana leírja – alternatívákat kínálva – a lehetséges/szükséges szereplőket, együttműködéseket, feladatokat, felelősségeket, eszközöket, módszereket és a tevékenységek ütemezését, amelyek alkalmazása elengedhetetlen az IFKT elkészítéséhez.

Részletek


A belső szakmai team

A Belső Szakmai Team egy önálló, támogató munkacsoport, mely az adott intézmény különböző szakmai csoportokba tartozó munkatársaiból alakul, az IFKT összeállításának folyamatát koordinálja, valamint a megvalósítás során belső koordináló és katalizáló szerepet tölt be.

A tematikus tájékoztató napokra a szakemberek delegálásához, részvételéhez az IFKT belső szakmai team felállításával kapcsolatos leírás nyújt segítséget. Kérjük a szakmai anyagban foglalt célok és kompetenciák figyelembe vételét.

A tematikus tájékoztató napokon résztvevő szakemberek feladata lesz, hogy a megszerzett információkat az intézmény dolgozóival megosszák.

Részletek


IFKT tematikus tájékoztató napok

Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan a Szakmai Terv elkészítését segítő tematikus tájékoztató napokat tartunk.

A tematikus tájékoztató napokra az erre a célra kialakított elektronikus regisztrációs felületen keresztül jelentkezhetnek. Az egyes tématerületeknél megjelenítjük a részvételi ajánlásokat és a pontos dátumokat. Csoportlétszám: maximum 30 fő.

Tematikus tájékoztató napok regisztrációs felülete