TÁRS IFKT

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020FSZK szakmai támogatása a tervezéshez

Elkészült az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”  pályázatok tervezői számára a folyamatleírás, mely lépésről-lépésre láttatja az FSZK által nyújtott szakmai támogatás folyamatát.

Részletek


Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató

Az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás” című pályázat megalapozásához szükséges a támogatott lakhatás szolgáltatásra vonatkozó intézményi stratégia és a stratégiai célokból kiinduló, az intézményi működés minden területét magába foglaló Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) megalkotása. Az IFKT tükrözi az adott intézmény sajátosságait, lakóinak egyedi igényeit, a település és a környezet szolgáltatásait és adottságait, melyhez már a pályázatírás időszakában is szakmai-módszertani támogatást kínálunk az EFOP 1.9.1 – TÁRS projekt keretében.

Az Intézményi Férőhelyi Kiváltási Terv módszertana leírja – alternatívákat kínálva – a lehetséges/szükséges szereplőket, együttműködéseket, feladatokat, felelősségeket, eszközöket, módszereket és a tevékenységek ütemezését, amelyek alkalmazása elengedhetetlen az IFKT elkészítéséhez.

Részletek


A belső szakmai team

A Belső Szakmai Team egy önálló, támogató munkacsoport, mely az adott intézmény különböző szakmai csoportokba tartozó munkatársaiból alakul, az IFKT összeállításának folyamatát koordinálja, valamint a megvalósítás során belső koordináló és katalizáló szerepet tölt be.

A tematikus tájékoztató napokra a szakemberek delegálásához, részvételéhez az IFKT belső szakmai team felállításával kapcsolatos leírás nyújt segítséget. Kérjük a szakmai anyagban foglalt célok és kompetenciák figyelembe vételét.

A tematikus tájékoztató napokon résztvevő szakemberek feladata lesz, hogy a megszerzett információkat az intézmény dolgozóival megosszák.

Részletek


IFKT tematikus tájékoztató napok

Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan a Szakmai Terv elkészítését segítő tematikus tájékoztató napokat tartunk.

A tematikus tájékoztató napokra az erre a célra kialakított elektronikus regisztrációs felületen keresztül jelentkezhetnek. Az egyes tématerületeknél megjelenítjük a részvételi ajánlásokat és a pontos dátumokat. Csoportlétszám: maximum 30 fő.

Tematikus tájékoztató napok regisztrációs felülete


IFKT konzultációs napok

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítéséhez kapcsolódóan áprilisban konzultációs jellegű szakmai napokat szervez az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje. Az alkalmak célja, hogy a férőhely kiváltási pályázatban résztvevő intézmények választ kapjanak a módszertanhoz, illetve a felmérési, tervezési eszközök használatához kapcsolódó kérdéseikre, illetve megismerkedjenek a módszertani területek alkalmazásának gyakorlati tapasztalataival.

Konzultációs napok regisztrációs felülete