Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK)

Az Országos Fogyatékosságügyi Program célként határozta meg azt, hogy a fogyatékos valamint a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében bővüljön és fejlődjön a képzések rendszere, alakuljon ki a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások támogatását biztosító hálózat, kerüljön felállításra mindennek az országos módszertani központja.

A RÉV projekt fejlesztéseiből kinövő Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) a foglalkozási rehabilitáció eredményességét komplex módszertani eszközökkel, méréssel és értékeléssel támogató, a szakpolitikai irányítás hatékony csatornájaként – az FSZK intézményén belül – működő szervezeti egység, mely 2015 januárjában kezdte meg működését.

Tevékenységének keretében:

  • tudásközpontot működtet: folyamatosan bővülő foglalkozási rehabilitációs szakkönyvtárat tart fenn, bemutatja a területet érintő szakmai anyagokat, tanulmányokat, könyvismertetőket készít;
  • működteti a RÉV projekt keretében kialakított Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózatot;
  • a monitorozás és a Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) – a teljeskörű adatgyűjtést és elemzést lehetővé tevő informatikai eszköz – által információt szolgáltat a szaktárca felé, így országos adatok támogatják a tervezési folyamatokat, illetve a különféle fejlesztési területek összehangolását.

SZER jelentések

A Szolgáltatáselemző Rendszert a foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek mindennapi munkájuk során felmerülő adataik rögzítésére, a szolgáltatási tevékenység nyilvántartására, nyomon követésére használják. A rendszerből kinyert adatokat az OMK szakemberei negyedévente feldolgozzák, a kapott információkból jelentéseket készítenek. Alábbiakban az eddig elkészült gyorsjelentéseket tekinthetik meg:

SZER gyorsjelentés

SZER gyorsjelentés 2.

SZER gyorsjelentés 3.

SZER gyorsjelentés 4.

SZER gyorsjelentés 5.

SZER gyorsjelentés 6.

SZER gyorsjelentés 7.

SZER gyorsjelentés 8.

Hálózati Évkönyv

A Hálózati Évkönyv egy olyan kiadvány, mely bemutatja a Hálózat létrehozásának folyamatát, hozzáférhetővé teszi azokat az eredményeket, szakmai anyagokat, amelyek a Hálózat működésének első szakaszában jöttek létre, továbbá tartalmazza a hálózati tagszervezetek – az évkönyv készítésekor aktuális – alapvető adatait.