Fogyatékos személyek felkészítése tapasztalati szakértői tevékenység gyakorlására

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Fogyatékos személyek felkészítése tapasztalati szakértői tevékenység gyakorlására

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/D018

Képzési csoport azonosítószáma:
718024/1

Képzési program célja:
A tapasztalati szakértői tevékenységhez szükséges szemléletformálási, kommunikációs,  ismeret átadási kompetenciák fejlesztése. A képzési program során a majdani tapasztalati szakértők megismerkednek a saját élethelyzetek bemutatási módjaival. Továbbá értékelő módon visszajelzést adnak a prezentált speciális kommunikációs helyzetekkel és megoldásokkal kapcsolatosan.

Képzési program célcsoportja:
A tapasztalati szakértői tevékenység gyakorlására kellően nyitott és motivált fogyatékos személyek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A résztvevő ismerje a teljes képzési programot.
 • Képes legyen a tapasztalati szakértő munkakör jelentőségét megismerni.
 • A résztvevő elsajátítja a szakmai feladat fortélyait.
 • Ismeri és alkalmazza a gyakorlatban a szemléletformálással és csoportvezetéssel kapcsolatos kompetenciákat.
 • Megismeri a folyamatkövetés, a véleményezés fogalmát, feladatelemeit, lehetséges módszereit, javaslatait és visszajelzés nyújtásának módjait és dokumentálását.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: általános iskola
Előírt gyakorlat: 2 év tréneri gyakorlat

Képzési idő:
összesen 30 óra, ebből elmélet 9 óra, gyakorlat 21 óra

Képzési napok:
2018.08.28.
2018.08.29.
2018.08.30.

A képzési program órarendje itt elérhető.

Képzési program helyszíne:
FSZK Nonprofit Kft. székhelye, 1138 Budapest, Váci út 191.

Maximum hiányzás:
a képzési idő 10 %-a, azaz 3 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. Tapasztalati szakértő munkájához kapcsolódó szerepkörök, feladatok és célok
A képzési program alapvető célja, hogy a képzésben résztvevő célorientáltan megismerje a munkájához kapcsolódó szerepköreit, feladatait.

2. A tapasztalati szakértő szemléletformálással és csoportvezetéssel kapcsolatos feladatai
Tapasztalati szakértők felkészítése a fogyatékosságügy bemutatására a saját tapasztalatok mentén, valamint a leendő résztvevők személyes készségeire és képességeire alapozott érzékenyítő feladatok vezetésére.

3. A tapasztalati szakértő véleményezési feladatai
A résztvevők felkészítése az általuk használt sérülésspecifikus kommunikáció mások által történő alkalmazási folyamatának követésére, szükség esetén fejlesztésére.

4. Megszerzett ismeretek a gyakorlatban
A képzés során megszerzett ismeretek gyakorlatba ágyazott alkalmazási képességének felmérése.

Maximális csoportlétszám:
15 fő

A képzési program zárása:
Gyakorlati zárás: Kidolgozott és megvalósított tapasztalati szakértői feladat és dokumentálás prezentálása a résztvevő által relevánsnak ítélt kommunikációs formában.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
 • Megfelelt minősítéssel teljesítette a záró feladatot.
 • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve a felnőttképzési szerződést, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.

A képzésen való részvétel díja:
térítésmentes, Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

 1. Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján), visszajelző e-mail kitöltése aláírása és postai úton való megküldése.
 2. Önéletrajz feltöltése, amelyből kiderül, hogy az előírt gyakorlattal rendelkezik. (A fogyatékosügy területén szerzett minimum 3 éves szakmai gyakorlat; felnőttképzésben szerzett 2 év gyakorlat.) Önéletrajz postai úton való megküldése.
 3. Végzettséget igazoló dokumentum feltöltése és postai úton való megküldése.

 

Regisztrációs határidő:
2018. augusztus 15.
Postai beérkezési határidő:
2018. augusztus 17.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra kérjük, írják rá 718024/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

Kérjük, ne felejtse el a jelentkezési anyagát postai úton is megküldeni:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, visszajelző e-mailből kinyomtatandó, a képzési programra kérjük hozza magával. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233
2. Önéletrajz
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, és a képzési programra hozza magával.
Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentum

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!