Továbbképzést záró tesztfelület – Autista gyermek az általános- és középiskolák többségi intézményeiben. Alapszintű felkészítés az intézmények pedagógusai számára.

Továbbképzést záró tesztfelület:


1. Kérjük töltse ki a zárótesztet az alábbi felületen.
2. A kitöltési határidő lejárta után küldünk értesítést a záróteszt eredményével kapcsolatban. A zárótesztet október 10-én 12 óráig lehet kitölteni.

Köszönjük!


Záróteszt kérdések:
a) 4 éves kor előtt nem állapíthatják megb) laboratóriumi vizsgálatok szükségesekc) egy jellemző tünet alapján felállítható (pl. nincs szemkontaktus)d) a keresztmetszeti és fejlődési képet egyaránt figyelembe kell vennie) „kulcs” a terápiáhozf) nem állnak rendelkezésre megfelelő standard eszközök

2. Feleletválasztós kérdések
a) nem szeretik az embereketb) nem értik jól más emberek viselkedésétc) szeretik a változásokatd) ha a beszéd kialakul, megszűnnek a kommunikációs nehézségeike) gesztusokkal nagyon jól meg tudják értetni magukatf) gyakran szó szerint értelmezik a hallottakatg) általában nehézséget jelent, hogy saját tevékenységeiket megszervezzék
a) következménye, hogy az érintett nem érti a másik ember szándékátb) spontán működikc) a társas kapcsolatokat nem befolyásoljad) hiányának/sérülésének következményei könnyen félreérthetőke) nem tanulható
a) az érintett ragaszkodik a megszokott rutinjaihozb) megnehezíti a feladatváltástc) könnyen megy az „újratervezés”d) nehezíti az idő tervezéséte) az érintett könnyebben be tud fejezni valamit
a) nehéz felidézniük saját szerepüket egy élethelyzet kapcsánb) bonyolult összefüggésekre képesek visszaemlékeznic) szükség lehet vizuális kulcsingerekre a megtörtént események felidézéséhezd) a munkamemória az autista tanulók erőssége
a) pontosan ugyanazokat a tanítási módszereket alkalmazzuk, mint a tipikusan fejlődő tanulóknál, hiszen nem kivételezhetünkb) azokat a feladatokat, melyeket az autizmussal élő gyermek az órán nem tudott megoldani, a habilitációs órán a gyógypedagógus segítségével nézzék átc) mindent többször és többféleképpen érdemes elmagyarázni, mert autizmusban a szóbeli magyarázat a leghatékonyabb módszerd) az autizmussal élő tanulónak adhatunk a speciális érdeklődéséhez kapcsolódó feladatokat, mert ez igen motiváló lehet
a) figyelmeztetném az udvarias viselkedés fontosságárab) étkezés előtt szociális történet segítségével megértetném a közös étkezési helyzet társas szempontjait, egyértelművé tenném az elvárt viselkedéstc) étkezés előtt néhány piktogram segítségével felidéznénk a közös étkezés során az elvárt viselkedéstd) ha szükséges, külső motiváció segítségével megerősíteném, jutalmaznám a az elvárt viselkedés betartását
a) Semmit, neki is tudnia kell, mi a dolga, rá is vonatkoznak a szabályokb) Megpróbálnám feltérképezni a háttérben álló okokat és ennek megfelelően dolgoznék ki megoldási stratégiákatc) Írásban odaadnám a házi feladatot és az elvárásokatd) A lelkére beszélnék
a) autizmusban a hallott és olvasott szöveg értő feldolgozása típusos nehézségb) a tananyagot autizmusban egyrészt redukálni szükséges, másrészt autizmus-specifikus tartalmakkal kell kiegészítenic) a felnőttkori önállósághoz szükséges készségek és tartalmak kiemelten fontosakd) az autizmussal élő tanulót engedni kell, hogy úgy vegyen részt az intézményi életben, ahogyan kedve van, ha érdekes az óra, majd magától bekapcsolódik
A következő kérdéseknél több jó válasz is lehetséges.

Kérjük az "Elküldöm a teszt megoldását" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a beküldött válasz. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!