719025/1 Autizmus specifikus módszerek autizmussal élő gyermekek társas megértésének támogatására – Esztergom

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:

Autizmus specifikus módszerek autizmussal élő gyermekek társas megértésének támogatására

Képzési kód: 719025/1

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D022

Képzési program célja:

A képzés célja, hogy az autista gyerekeket nevelő szülők és a segítő szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek az autizmussal összefüggő társas nehézségekről, a társas megértés és társas viselkedés eltéréseinek okairól, természetéről, következményeiről, a társas megértés támogatásának céljairól és módszereiről. A képzés célja továbbá, hogy a képzésen részt vevők az autista gyerekeket nevelő szülők és a segítő szakemberek kompetenciái fejlődjenek, kompetenciakészletük bővüljön, a szociális megértés támogatási módszereinek egyénre szabott, gyakorlati alkalmazása terén.

Képzési program célcsoportja:

Autizmussal élő gyereket nevelő szülők és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, segítők.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 •  a résztvevők felismerik saját gyermekük vagy az általuk segített gyermek társas készségeinek megfigyelési, megértési sajátosságait
 • a résztvevők képesek lesznek megítélni saját szerepüket a gyermekek társas készségeinek fejlesztésében
 • a résztvevők jártassága nő az autista gyerekeknél hatékony szociális fejlesztő módszerek és eszközök alkalmazásában
 •  továbbá motiváltságuk erősödik a módszerek alkalmazására

Bekapcsolódási feltételek:

 • iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai előképzettséghez.

Képzési idő: összesen 8 óra

Ebből elmélet: 3 óra

Ebből gyakorlat: 5 óra

Képzési nap: 2019.04. 26.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne: Esztergomi Montágh Imre EGYMI: 2500 Esztergom, Dobogókői út 110.

Maximum hiányzás: a képzési idő: 10 %, maximum 1 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:

 1. Az autizmusra jellemző eltérő kognitív működés és annak hatásai a társas megértésre és viselkedésre

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a kognitív működés autizmusra jellemző sajátosságait és azok hatásait a szociális fejlődésre.

 • A szociális fejlesztés módszerei és eszközei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a szociális fejlesztés szemléletét, módszereit, eszközeit.

 • A szociális fejlesztés eszközei a gyakorlatban

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők gyakorlati ismereteket szerezzenek a szociális készségfejlesztés módszereivel kapcsolatban, melyek birtokában képesek lesznek a gyakorlatban történő alkalmazásra is.

 • Egyénre szabott, adaptált szociális támogatás

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők saját gyermekük vagy szakemberként ellátott gyermekük meghatározott problémáira megtalálják a megfelelő válaszokat.

Maximális csoportlétszám: 20 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási, tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével. A képzéshez nem tartozik vizsga.

Tanúsítvány kiadásának feltétele (a képzés minősített, ezért tanúsítvány kiadásával zárul):

 • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
 • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

A képzésen való részvétel díja:

A képzésen való részvétel térítésmentes,  a képzés azFSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján), visszajelző e-mail kitöltése aláírása és postai úton való megküldése.

Regisztrációs határidő: 2019.04.08. 14:00

Postai beérkezési határidő: 2019.04.10.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, hogy írja rá: 719025/1 képzés azonosító számát!

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20-3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu


Jelentkezési felület:


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!