719026/4 Autista diák az iskolában – Zalaegerszeg

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Autista diák az iskolában

Képzési program engedélyszáma:
 E-000892/2014/D034

Képzési csoport azonosítószáma:
 719026/4

Képzési program célja: 

Az alapszintű felkészítő program célja az általános- és középiskolás gyermekeket oktató/nevelő pedagógusok, illetve más munkatársak érzékenyítése, informálása, alapszintű felkészítése autista gyerekek befogadására, valamint az autizmus szempontú oktatás szemléleti kereteinek kialakítása.

Cél: a képzésen résztvevők jussanak korszerű, alapszintű elméleti- és gyakorlati ismeretekhez, információkhoz az autizmus spektrumzavarról, továbbá az autista gyermekek ellátásának hatékony módszereiről. A tanítók, tanárok és a gyerekekkel foglalkozó más munkatársak a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek tudatosabban részt venni az autista tanulók speciális szükségleteinek kielégítésében, az iskolai környezet alapszintű adaptálásában. Ismerjék meg alapvető szinten az autista gyerekek és családjuk szükségleteit, a team munka és együttműködés szükségességét.

Képzési program célcsoportja:
A köznevelési intézményekben dolgozó tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, egyéb szakdolgozók.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A továbbképzés végére a hallgató képes legyen felismerni és beazonosítani, értelmezni azokat a kérdéseket, kihívásokat, melyeket az autista diák oktatásával, nevelésével kapcsolatban tapasztal. Képes legyen az autista diákkal kapcsolatos szakvéleményeket, felmérési eredményeket értelmezni, a leendő diák befogadását előkészíteni, érkezését stresszmentesebbé tenni. Képes legyen a tanterem kialakításában és a tanulás megszervezésében néhány alapvető módszert alkalmazni, amelyekkel a speciális szükségletek kielégíthetők, kezelhetők. A résztvevők képesek legyenek felismerni az autizmus iskolai gyermekközösségre, a tanári és a szülői közösség életére és működésére való hatását, az érzékenyítő programok szükségességét, elérhetőségét, az iskolai bántalmazás megelőzésének a lehetőségeit, a kortárs kapcsolatok kialakításának szükségességét, továbbá képesek legyenek feltárni a további információszerzés, és támogatás lehetséges forrásait.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: legalább középfokú képzettség

Szakmai előképzettség: nem kötött szakmai előképzettséghez

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem releváns

Képzési idő:
összesen 16 óra;
ebből elmélet: 9 óra
ebből gyakorlat:  7 óra

Képzési napok:
2019.05.17. (péntek)

2019.05.18 (szombat)

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne:
Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola és EGYMI: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5/A

Maximum hiányzás:
a képzési idő 10 %-a, azaz 1 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. Milyen érzés lehet autistának lenni? Az autizmus jellemzői, az autizmus megértése, háttér információk és autizmus specifikus befogadó iskolai környezet.

A tananyag egység célja, hogy a képzésben résztvevők:

  • megosszák egymással az eddigi autizmussal kapcsolatos eddigi tapasztalataikat, érzéseiket, néhány saját élményű gyakorlaton keresztül megtapasztalják a kommunikáció és a társas helyzet megértéséből fakadó frusztrációt,
  • ismereteket kapjanak a szakemberek és a család együttműködésének szükségességéről, lehetséges formájáról, módjairól, a kortárs bántalmazás tényéről, okairól, megoldási lehetőségeiről, a kortárs kapcsolatok erősítésének a lehetőségeiről,
  • alapvető praktikus segítségeket, támpontokat, gyakorlati ötleteket kapjanak egyrészt a tanórán kívüli, problémás helyzetek megoldására, a társas kapcsolatok erősítésére, másrészt a diákok tanórákon történő támogatásához, harmadrészt az intézményen kívüli eseményekre való felkészülésre,
  • ismereteket szerezzenek a kognitív működés autizmusra jellemző sajátosságairól és azok hatásairól a társas-kommunikáció fejlődéséről, a viselkedésszervezésről, arról, hogy hogyan lehet a diákokat felkészíteni egy új oktatási környezetre, valamint a tanulási-tanítási környezetet, annak fizikai és személyi aspektusait akadálymentesíteni.

Maximális csoportlétszám: 20 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

  • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
  • Megfelelt minősítéssel teljesítette a követelményeket.
  • Kitöltötte az elégedettségmérő kérdőívet illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.

A képzésen való részvétel díja: 
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:

2019.05.06. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.05.09.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719026/4 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719026-4 - Autista diák az iskolában - Zalaegerszeg
Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentum:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!