719029-3 Autizmus és felnőttkor -Boncodfölde-

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Autizmus és felnőttkor

Képzési program engedélyszáma:  E-000892/2014/D033

Képzési csoport azonosítószáma:  719029/3

Képzési program célja: 

Az alapszintű felkészítő program célja a felnőttkorú autista embereket ellátó szakemberek érzékenyítése, informálása, alapszintű felkészítése autista felnőttek befogadására, ellátására.

Cél az autizmus szempontú ellátás szemléleti kereteinek kialakítása. Cél, hogy a képzésen résztvevők korszerű, alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretekhez, információkhoz jussanak az autizmus spektrumzavarról, továbbá az autista felnőttek ellátásának hatékony módszereiről, az ellátásban résztvevő szakemberek a megszerezett ismeretek birtokában képesek legyenek tudatosabban közreműködni az autista felnőttek speciális szükségleteinek kielégítésében, fizikai és személyi környezetük alapszintű adaptálásában. Ismerjék meg alapvető szinten az autista felnőttek és családjaik szükségleteit, a team munka és együttműködés szükségességét.

Képzési program célcsoportja:A szociális intézményrendszerben, köznevelési intézményekben, a foglalkoztatás területén dolgozó szakemberek, munkatársak.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A továbbképzés végére a résztvevő képes
– felismerni és beazonosítani, értelmezni azokat a kérdéseket, kihívásokat, melyeket az autista felnőtt ellátásával, megsegítésével kapcsolatban tapasztal,
– az autista felnőtt korábbi ellátásával kapcsolatos szakvéleményeket, felmérési eredményeket értelmezni, az autista ember befogadását előkészíteni,
– az adott szolgáltatási típusban a felnőtt autista ember boldogulásának, illeszkedésének érdekében néhány alapvető módszert alkalmazni, amelyekkel a speciális szükségletek kielégíthetők, kezelhetők,
– felismerni az autizmus környezetre való hatását, érzékenyítő programok szükségességét, elérhetőségét, a bántalmazás megelőzésének lehetőségeit, továbbá fel tudja tárni a további információszerzés és támogatás lehetséges forrásait.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai végzettség: legalább középfokú végzettség

Képzési idő:
összesen 16 óra;
ebből elmélet: 9 óra
ebből gyakorlat:  7 óra

Képzési nap:

2019.10.21.

2019.10.22.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne: Boncodfölde, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás: a képzési idő 10 %-a, azaz 2 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:
Autizmus és felnőttkor; jellemzők, előzmények, stresszmentes környezet kialakításának elmélete és gyakorlata

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megosszák egymással az autizmussal kapcsolatos tapasztalataikat, érzéseiket, néhány saját élményű gyakorlaton keresztül megtapasztalják a kommunikáció és a társas helyzet megértéséből fakadó frusztrációt, a résztvevőknek lehetőségük legyen megismerni az autizmus sokszínűségét. A résztvevők megismerjék a stresszmentes szűkebb és tágabb környezet kialakításának gyakorlatait, elveit, megfelelő támogatást tudjanak nyújtani szexualitás és párkapcsolati témakörben, továbbá hogy a résztvevő felismerje az abúzus jeleit és hatékonyabban tudjon együttműködést kialakítani az autista személy környezetével.

Maximális csoportlétszám:  20 fő

A képzési program zárása:  A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:
Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl és kitöltötte az elégedettségmérő kérdőívet, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.

A képzésen való részvétel díja:
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni az oldal alján található űrlap kitöltésével lehet. A kitöltött űrlapról email visszajelzést kap a regisztrált email címre, ezt az emailt kell kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni. Kérjük, ha nem érkezik meg az email az Ön által megadott címre, vegye fel kollégánkkal a kapcsolatot!

Regisztrációs határidő:
2019.09.16. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.09.20.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719029/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!