719041/2 Sérülés-specifikus kommunikáció, azaz a fogyatékos emberekkel történő kommunikáció és bánásmód eszközei -Győr

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.
Felirat írása…

Továbbképzési tanfolyam engedélyszáma:
20/M/2018/796

Továbbképzési csoport azonosítószáma:
719041/2

Továbbképzési tanfolyam célja: 

Belügyi szerveknél dolgozó munkatársak felkészítése fogyatékosságügyi alapismeretekből, a gördülékeny kommunikációra és bánásmódra. A továbbképzés további céljai, hogy a képzés során a résztvevő megismerje és alkalmazni tudja a sérülés-specifikus kommunikációs technikákat.

Továbbképzési tanfolyam célcsoportja:
A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó belügyi szervek hivatásos állományú tagjai, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek fogyatékos emberekkel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A továbbképzésben résztvevők ismeretet szereznek

  • a fogyatékossági csoportokról (látás-, hallás- mozgássérült, autizmussal élő, beszéd- és nyelvi fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos).
  • az adott fogyatékossági csoport jellemzőiről, velük történő kommunikációról, bánásmódról, az esetlegesen felmerülő jogi problémákról és azok kezeléséről.
  • a továbbképzésbe épített helyzetgyakorlatok révén a képzésben résztvevők képesek lesznek munkakörnyezetükre adaptálni a megszerzett ismereteket, mely lehetővé teszi a könnyű elsajátítást és alkalmazhatóságot.

Képzési idő:
összesen:  8 óra;
ebből elmélet: 2 óra
ebből gyakorlat: 6 óra

Képzési nap(ok): 2019.09.11.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Továbbképzési tanfolyam helyszíne:
Sziget-kék Közösségi Tér: 9023 Győr, Szigeti Attila u. 109.

Tananyagegységek megnevezése, célja:

1. A fogyatékossági csoportok és jellemzőik, sajátosságaik

A tananyag célja, hogy a résztvevők ismeretet kapjanak a fogyatékosságtudományi modellekről és alapelvekről konkrét példák által. További cél, hogy a résztvevők megismerjék a fogyatékossági csoportokat és jellemzőiket, sajátosságaikat.

2. Sérülés-specifikus kommunikációs alapismeretek és bánásmód

A tananyag célja, hogy a résztvevők információt kapjanak az adott fogyatékossági csoportokkal történő kommunikációról, bánásmódról. A képzésen sor kerül a látássérüléssel, a hallássérüléssel, a mozgássérüléssel, a beszéd- és nyelvi fogyatékossággal, az autizmussal, az értelmi fogyatékossággal (intellektuális képességzavar) és a pszicho-szociális fogyatékossággal kapcsolatos kommunikációs alapismeretek bemutatására saját élményű tapasztalatszerzés alapján.

Minimális csoportlétszám:
10 fő

Maximális csoportlétszám:
20 fő

A továbbképzés pontértéke:
8 pont

A képzésen való részvétel díja: 

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:
2019.08.06. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.08.09.

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!