7190511/4 – A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek akadálymentes szolgáltatáshoz való hozzájutásának biztosítására – Eger

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Szociális továbbképzési rendszerben minősített szakmai tanfolyam

Szakmai tanfolyam engedély száma:

T-05-023/2018

Továbbképzési csoport azonosítója:

7190511/4    

Szakmai tanfolyam célja:

A házi segítségnyújtásban dolgozók felkészítése a fogyatékos emberek akadálymentes ellátására.

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • házi segítségnyújtás
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • gondozási központ
 • fogyatékosok nappali intézménye
 • szenvedélybetegek nappali intézménye
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye

 Munkahelyen betöltött funkció szerint

 • szakdolgozó
 • középvezető
 • magasabb vezető
 • tanácsadó

A továbbképzés teljesítésének feltétele

 1. Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % – a.
 2. Záró feladat teljesítése.

Továbbképzési program óraszáma:

30 óra (elmélet 22,5 óra, gyakorlat 7,5 óra)

A továbbképzési program zárásának módja:

A megszerzett ismeretek alapján a résztvevők munkájához kapcsolódó problémahelyzet elemzése és a fogyatékos személyek számára az akadálymentes szolgáltatás kialakításának tervezése. A képzésben résztvevők az utolsó oktatási alkalom, utolsó tematikai egységében dolgozzák ki a megadott kettő eset kapcsán, hogyan tennék egyenlő esélyűvé, ill. sérülésspecifikussá a házi segítségnyújtást.

Megszerezhető minősítések:

megfelelt, nem megfelelt

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

Minimum 15 fő, maximum 25 fő.

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

kreditpont megszerzéséről szóló igazolás

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 1. Bevezetés
 2. Fogyatékosságügyi trendek és fogyatékosságtudományi alapelvek rendszere az egyenlő esélyű hozzáférés tükrében tapasztalati szakértők bevonásával
 3. A házi segítségnyújtás területén felmerülő fogyatékosságügyi problémakörök feltárása
 4. A házi segítségnyújtás gyakorlatára fókuszáló fogyatékosságügyi ismeretek
 5. A képzés során kidolgozott problématérkép feldolgozása a megszerzett fogyatékosságügyi ismeretek tükrében
 6. A képzés során elsajátított fogyatékosságügyi és egyenlő esélyű hozzáférést támogató kommunikációs ismeretek felmérése szituációs helyzetekben
 7. Zárófeladat, leadandó ismeretek megbeszélése, elégedettségi kérdőív kitöltése

A szakmai tanfolyam időpontjai:

 • 2019.10.08. (kedd)
 • 2019.10.09. (szerda)
 • 2019.10.15. (kedd)
 • 2019.10.16. (szerda)

A szakmai tanfolyam órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

Eger, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel díja:

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2019.09.04. 14:00-ig

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2019.09.09.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá: 7190511/4     (a továbbképzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39
Üdvözlettel:
a Felnőttképzési Iroda munkatársai

Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!