719061-8 Az egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek felkészítése az akadálymentes kommunikációra a fogyatékos emberekkel az egészségügyi ellátási folyamatban (Pécs, 2019.09.25.).

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési tanfolyam engedélyszáma:

SZTK-A-61833/2018

Továbbképzési csoport azonosítószáma:
719061/8

Továbbképzési tanfolyam célja: 

A képzés célja, hogy bemutassa a fogyatékos emberek egészségállapotával kapcsolatos helyzetet a népegészségügyi mutatók tükrében, továbbá a fogyatékosságügyi területen alkalmazott egyenlő esélyű hozzáférés szemléletét az egészségügyi ellátásban, hogy a résztvevők az egyes fogyatékossági csoportok egészségügyi ellátásához egyenlő esélyű hozzáférés biztosítsanak. A résztvevők a látás-, a mozgássérült, a hallás-, a beszéd és nyelvi- fogyatékos, az értelmi sérült, az autizmus spektrumzavaros, valamint a halmozottan sérült fogyatékos emberek egészségügyi ellátása során biztosítani tudják az egyenlő esélyű hozzáférését a közszolgáltatáshoz.

Továbbképzési tanfolyam célcsoportja:

1 FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
2 GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
3 SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
4 LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
5 KÉPI DIAGNOSZTIKA
6 ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA
7 FOGÁSZATI ELLÁTÁS
8 GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS
9 MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA
10 MŰTÉTI ELLÁTÁS
11 SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS
12 VÉDŐNŐI ELLÁTÁS
13 KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY
15 REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ
16 DIETETIKA
17 TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Továbbképzési idő: összesen 8 óra;

Továbbképzési nap(ok): 2019.09.25.

A továbbképzési program órarendje innen letölthető.

Továbbképzési tanfolyam helyszíne: Pécs, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. Előadás a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásáról és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának alapjairól

Az előadás célja, hogy bemutassa a fogyatékos emberek egészségállapotával kapcsolatos helyzetet a népegészségügyi mutatók (pl. halálozási okok, főbb betegségcsoportok, társuló betegségek) tükrében, továbbá a fogyatékosságügyi területen alkalmazott egyenlő esélyű hozzáférés szemléletét az egészségügyi ellátásban.

2. Alapismeretek a különböző fogyatékos csoportokról az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatosan

Az előadás célja, hogy a résztvevők az egyes fogyatékossági csoportok egészségügyi ellátásához egyenlő esélyű hozzáférés biztosítsanak.

3. A látássérült, valamint a mozgássérült betegek egészségügyi ellátásának specifikumai

Az előadás célja, hogy a résztvevők a látás-, valamint a mozgássérült emberek egészségügyi ellátása során biztosítani tudják az egyenlő esélyű hozzáférését a közszolgáltatáshoz.

4. A hallássérült, valamint a beszéd- és nyelvi fogyatékos betegek egészségügyi ellátásának specifikumai

Az előadás célja, hogy a résztvevők a hallás-, valamint a beszéd és nyelvi- fogyatékos emberek egészségügyi ellátása során biztosítani tudják az egyenlő esélyű hozzáférését a közszolgáltatáshoz.

5. Az értelmi sérült, autizmus spektrumzavaros, valamint a halmozottan sérült fogyatékos betegek egészségügyi ellátásának specifikumai

Az előadás célja, hogy a résztvevők az értelmi sérült, az autizmus spektrumzavaros, valamint a halmozottan sérült fogyatékos emberek egészségügyi ellátása során biztosítani tudják az egyenlő esélyű hozzáférését a közszolgáltatáshoz.

6. Előadás és esetdemonstrációk a fogyatékos betegek ellátásáról

Az előadás célja, hogy az esetdemonstráció (pl. videóinterjú, melyben tapasztalati szakértő saját élményt oszt meg az egészségügyi ellátás kapcsán) alapján információt kapjanak az egészségügyi ellátás akadálymentesítésének nehézségeiről (pl. az információhoz való hozzájutás, kezelésben való részvétel).

Maximális csoportlétszám:
20 fő

Az elméleti továbbképzés pontértéke:
20 pont

A képzésen való részvétel díja: 
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

1. Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján), visszajelző e-mail kitöltése aláírása és postai úton való megküldése.

Regisztrációs határidő:
2019.08.21. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.08.27.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719061/8 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt. A jelentkezési határidő lejárta után elektronikus levélben értesítjük a jelentkezőket.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, és postai úton meg kell küldeni.

Postai cím: FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719061/8

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!