719062/3 – Vezető beosztású egészségügyi dolgozók felkészítése az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásában (Pécs, 2019.09.18.)

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési tanfolyam engedélyszáma:
SZTK-A-61835/2018

Továbbképzési csoport azonosítószáma:
719062/3

Továbbképzési tanfolyam célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a fogyatékos emberek egészségállapotával kapcsolatos helyzetet a népegészségügyi mutatók mentén, a fogyatékosságügyi területen alkalmazott egyenlő esélyű hozzáférés szemléletét az egészségügyi ellátásban, valamint a fogyatékosságügy fontosabb információs-, érdekvédelmi- és intézményi rendszerét.

Cél, hogy a résztvevők rendelkezzenek jogszabályi és szakmai ismeretekkel az egyenlő esélyű hozzáférés területén, továbbá kapjanak információt az egészségügyi ellátás akadálymentesítésének nehézségeiről és az ahhoz kapcsolódó megoldási stratégiákról az egyenlő esélyű hozzáférés szemlélete alapján.

További cél, hogy a résztvevők képesek legyenek megszervezni az egyes fogyatékossági csoportok számára komplex akadálymentes egészségügyi szolgáltatást.

Továbbképzési tanfolyam célcsoportja:

1 FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
2 GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
3 SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
4 LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
5 KÉPI DIAGNOSZTIKA
6 ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA
7 FOGÁSZATI ELLÁTÁS
8 GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS
9 MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA
10 MŰTÉTI ELLÁTÁS
11 SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS
12 VÉDŐNŐI ELLÁTÁS
13 KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY
14 EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT
15 REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ

Továbbképzési idő: összesen 8 óra;

Továbbképzési nap(ok): 2019.09.18.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

Továbbképzési tanfolyam helyszíne: Pécs, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Tananyagegységek megnevezése, célja:
1. Előadás a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásáról és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának alapjairól

Az előadás célja, hogy bemutassa a fogyatékos emberek egészségállapotával kapcsolatos helyzetet a népegészségügyi mutatók (pl. halálozási okok, főbb betegségcsoportok, társuló betegségek) tükrében, valamint a fogyatékosságügyi területen alkalmazott egyenlő esélyű hozzáférés szemléletét az egészségügyi ellátórendszer keretei között.

2. Alapismeretek a különböző fogyatékos csoportokról az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatosan

Az előadás célja, hogy a résztvevők az egyes fogyatékossági csoportok (a hallás-, a látás-, a mozgássérült, a beszédfogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista, a pszichoszociális fogyatékos, a halmozottan sérült személyek) számára komplex akadálymentes egészségügyi szolgáltatást (pl. fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a következő területeken: beteg irányítás, vizsgálat előkészítés, vizsgálatvégzés, információnyújtás, kórházi ellátás) tudjanak szervezni.

3. Az egészségügyi ellátást biztosító intézmény, mint fizikai környezet a fogyatékos emberek ellátásában

Az előadás célja, hogy a résztvevők jogszabályi és szakmai ismeretekkel rendelkezzenek az egyenlő esélyű hozzáférés területén, amely támogatja az egészségügyi ellátórendszer akadálymentes szolgáltatásának kialakítását.

4. Az egészségügyi ellátás folyamatában megjelenő szakdolgozók felkészítése a fogyatékossági csoportok számára egyenlő esélyű hozzáféréssel egészségügyi szolgáltatások biztosítására

Az előadás célja, hogy a résztvevők megismerjék a fogyatékosságügyi fontosabb információs-, érdekvédelmi- és intézményi rendszerét (a fogyatékos ember életkorához igazított intézményi és szolgáltatási háló, pl. korai intervenciók, speciális iskolák, sérülésspecifikus érdekvédelmi szervezetek (SINOSZ, ÉFOÉSZ, MEOSZ, MVGYOSZ, AOSZ, stb.).

5. Előadás és esetdemonstrációk a fogyatékos betegek ellátásáról

Az előadás célja, hogy esetdemonstráció, multimédiás bemutató alapján információt kapjanak a fogyatékossági csoportok egészségügyi ellátásával kapcsolatos akadálymentesítés nehézségeiről és az ahhoz kapcsolódó megoldási stratégiákról az egyenlő esélyű hozzáférés szemlélete alapján.

Minimális csoportlétszám:
12 fő

Maximális csoportlétszám:
20 fő

Az elméleti továbbképzés pontértéke:
20 pont

A képzésen való részvétel díja: 
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, és postai úton meg kell küldeni.

Regisztrációs határidő:
2019.08.12. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.08.16.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá: 719062/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt. A jelentkezési határidő lejárta után elektronikus levélben értesítjük a jelentkezőket.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.

Postai cím: FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719062/3

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!