719063/1 Egészségfejlesztési Irodák szakemberei részére felkészítés a fogyatékos emberek egészségállapotának fejlesztésére /Nyíregyháza/

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési tanfolyam engedélyszáma:
SZTK-A-61831/2018

Továbbképzési csoport azonosítószáma:
719063/1

Továbbképzési tanfolyam célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismeretet szereznek a fogyatékos emberek egészségstátuszáról, valamint az Egészségfejlesztési Irodák szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egyenlő esélyű hozzáférési szempontrendszerről. A résztvevők megismernek adaptált Egészségfejlesztési programokat, melyek célcsoportjai a fogyatékos személyek. A továbbképzésen a résztvevők bővebb ismeretet szereznek a függőségek és fogyatékosság témákban.

Továbbképzési tanfolyam célcsoportja:

1 FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
2 GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
12 VÉDŐNŐI ELLÁTÁS
13 KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY
14 EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT
15 REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ
16 DIETETIKA
17 TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Továbbképzési idő: összesen 8 óra;

Továbbképzési nap(ok): 2019. június 17.

A továbbképzési program órarendje innen letölthető.

Továbbképzési tanfolyam helyszíne: Nyíregyháza, a pontosabb helyszín egyeztetése folyamatban van.

Tananyagegységek megnevezése, célja:

  1. Előadás a fogyatékos emberek egészségstátuszáról, valamint az Egészségfejlesztési Irodák szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egyenlő esélyű hozzáférési szempontrendszerről: Az előadás célja, hogy a résztvevők megismerjék a fogyatékos emberek egészségállapotával kapcsolatos helyzetet a népegészségügyi mutatók tükrében, a kapcsolódó hiányosságokat, a rájuk irányuló prevenciós tevékenység gátló vagy nehezítő tényezőit.
  2. Fogyatékos személy kliensként történő megjelenése és fogadása az Egészségfejlesztési Irodákban: Az előadás célja, hogy a résztvevők megismerjék az egészségfejlesztési irodák tevékenységeihez kapcsolódó fogyatékosságügyi alapismereteket. Az előadás során feldolgozásra kerülő különböző fogyatékossági területek: a hallás-, a látás-, a mozgássérülés, a beszédfogyatékosság, az értelmi fogyatékosság, az autizmus, a pszichoszociális fogyatékosság, a halmozottan sérülés.
  3. Adaptált Egészségfejlesztési programok a fogyatékos személyek számára: Az előadás célja, hogy a résztvevők megismerjék az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító rendezvények pl. sport, ismeretterjesztő programok, életmódklubok szervezési alapelveit, gyakorlati technikáit.
  4. Fogyatékos személyeknek szóló egészségfejlesztő programok kidolgozása: Az előadás célja, hogy a képzésen résztvevők aktív bevonásával ismereteket biztosít a fogyatékos személyek számára kidolgozható egészségfejlesztési programok témaköreiről, célzott módszereiről. Az előadás során a résztvevők ismeretet szereznek a támogatott lakhatásban élő fogyatékos emberek bevonási lehetőségeiről.
  5. Függőségek és fogyatékosság:Az előadás célja, hogy bemutassa a fogyatékossági állapot és a különböző függőségek kialakulásának, kezelésének lehetőségeit. A résztvevők megismerik az egyes fogyatékossági csoportokhoz kapcsolód függőségi veszélyeket, azok kialakulásának lehetséges okait, körülményeit.


Maximális csoportlétszám:
20 fő

Az elméleti továbbképzés pontértéke:
20 pont

A képzésen való részvétel díja: 
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, és postai úton meg kell küldeni.

Regisztrációs határidő:
2019.06.03. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.06.06.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719063/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, valamint a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt. A jelentkezési határidő lejárta után elektronikus levélben értesítjük a jelentkezőket.

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3233
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu


Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, és postai úton meg kell küldeni.

Postai cím: FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719063/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!