720012/1 – Hogyan előzzük meg a problémás viselkedést (HELP)

A pedagógus továbbképzés címe: Hogyan előzzük meg a problémás viselkedést (HELP) – tanulókorú, serdülőkorú és felnőtt, pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési zavarral élő emberek problémás viselkedésének megértése és a viselkedési krízisek kezelése

A pedagógus továbbképzés engedélyszáma: 12/12/2019

A továbbképzés célja: Szakemberek felkészítése a pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési zavarral élő személyek problémás viselkedésének, viselkedési kríziseinek és a fizikai incidenseinek megelőzésére, biztonságos és etikus kezelésére a megszerzett elméleti tudások és gyakorlati tapasztalatok alapján.
A résztvevő ismerje meg a viselkedési krízisek kiváltó okait, megjelenési formáit, hatásait. A résztvevő szerezzen ismeretet a viselkedési incidensek kockázatát befolyásoló tényezőkről. Ismerje meg a viselkedési incidensek kialakulásának időmodelljét, valamint a teendőket a megfelelő viselkedéstámogatás érdekében.
A résztvevő AIKIDO asszisztens tanár(ok) szakszerű támogatásával szerezzenek gyakorlatot az alkalmazható technikákkal kapcsolatosan.

A továbbképzés célcsoportja: A továbbképzést a köznevelés terültén a pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési zavarral élő személyek közvetlen segítését végző gyakorlati szakemberek számára ajánljuk.

Jelentkezési feltételek:
Végzettség: egyetem/főiskola
Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus
Szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei szerinti szakképzettségek

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés zárása:

A továbbképzés gyakorlati ismereteinek ellenőrzése egy 1 órás gyakorlati vizsga során, kiscsoportos bontásban valósul meg a továbbképzés utolsó továbbképzési napján, az utolsó továbbképzési óra után.
A gyakorlati vizsga résztvevőnkként 1 gyakorlat bemutatásából áll. A továbbképzés gyakorlati vizsgáját oktatói visszacsatolás kíséri.

A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet a továbbképzés zárása után tölthet ki a résztvevő. A résztvevő visszajelzést kap a vizsga teljesítéséről. A résztvevőnek 20 kérdésből 15-öt helyesen kell megválaszolnia a megfelelt minősítéshez.

Csoportlétszám maximuma: 16 fő

Tematikai egységek:
Általános elméleti bevezetés
A test természetes használata, az alaphelyzet megismerése
A fizikai incidensek kezelése
Kihívást jelentő viselkedések pszichoszociális fogyatékosságok, mentális zavarok és autizmus spektrum zavar vagy más fejlődési zavarok esetén
Viselkedéskezelés a gyakorlatban, esetelemzések; Problémás viselkedési helyzet megfigyelése, elemzése. Okok keresése, megelőző stratégiák gyűjtése. Záró vizsgára való gyakorlás. Kérdések és válaszok.

Kérjük figyelemmel olvassák el az alábbi tájékoztatónkat a továbbképzéssel kapcsolatban:

Fontos szabályok a képzés során

Van néhány olyan szabály, amit követni szükséges annak érdekében, hogy a legtöbbet lehessen kihozni a tapasztalatokból.

Általános szabályok, melyeket követni szükséges:

 • Kérjük, hogy pontosan érkezzen és maradjon a képzés végéig.
 • Kerülje a mobiltelefon használatát és gondoskodjon arról, hogy a munkahelyéről se zavarják.
 • Tájékoztassa az oktatókat a speciális igényeiről még a képzés megkezdése előtt, hogy ha lehetséges, intézkedni tudjunk.
 • Lehetőség szerint kerülje a képzést megelőző éjszakai műszakot, amennyiben ez jellemző jelenlegi munkakörére.

A résztvevők egészsége és biztonsága elsődleges érdekünk, ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a képzés bizonyos mennyiségű fizikai erőfeszítést kíván.

A következő biztonsági előírásokat szükséges betartani:

 • Ne vegyen részt a képzésen, ha pl. krónikus visszatérő sérülései vannak, ha várandós illetve, ha az elmúlt hat hónapban műtéten esett át. Az Ön felelőssége, hogy időben, a képzés előtt egyeztesse fizikai állapotára vonatkozó kérdéseit a felettesével, ha szükséges az orvosával. Felhívjuk figyelmét, hogy ha fizikai állapota miatt nem tud részt venni a képzésen, nem áll módunkban a képzés költségének visszatérítése.
 • A képzés 1. és 2. napján viseljen kényelmes ruházatot, például tréningruhát, pólót, (megfelelő alsó és felső ruházatot). Ne vegyen fel szoknyát, rövid vagy buggyos felsőt, vagy olyan dolgokat, amelyen sok zipzár, gomb, öv, zseb van. Nem megfelelő ruha viselése esetén nem vehet részt a képzésen. Ugyancsak ne vegyen fel új, márkás ruhákat, mivel előfordul, hogy egy-egy ruhadarab elszakad a képzés során, amiért nem tudunk felelősséget vállalni.
 • A képzés 1. és 2. napján Judo szőnyegeken (Tatamikon) fogunk dolgozni. A megtanulandó készségektől függően használjuk majd ezeket – ez csak a biztonság növelésére való – a résztvevők nem fogják egymást átdobni. A szőnyegeken csak cipő nélkül lehet tartózkodni. Ezeken a napokon viseljen lapos zárt „praktikus” cipőt, melyet könnyen fel és le tud venni.
 • Tilos az ékszerek viselése (gyűrűk, fülbevalók, karkötők, nyakláncok és órák, testékszerek), mivel ezek szükségtelen kockázatot jelentenek a képzés ideje alatt (és a munkahelyén a viselkedésproblémák kezelése során is). Vannak kivételek, a lapos gyűrűk, amelyeket az adott napon ragasztószalaggal le lehet takarni, és a nyelv-piercingek. Ha az adott ékszereket valamilyen ok miatt nem lehet eltávolítani, beleértve a vallási, kulturális vagy orvosi okokat, akkor az Ön felelőssége, hogy felvegye a kapcsolatot a képzés szervezőjével (NFSZK Nonprofit Kft.), és megbeszélje a helyzetet. Ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy nem tud részt venni a képzésen az adott napon.
 • Készüljön fel arra, hogy a fizikai technikák bemutatása és gyakorlása során testközelben kell dolgozni a trénerrel vagy a kollégájával. A képzés során fokozottan ügyeljen a személyes higiéniára!

A fizikai képzés folyamán:

 • minden instrukciót figyelmesen és nyugodtan hallgasson végig,
 • szóljon az oktatónak, ha valamit nem ért,
 • azonnal álljon meg, ha erre kéri az oktató,
 • azonnal szóljon az oktatónak, ha úgy gondolja, hogy megsérült.

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A továbbképzés időpontjai:
 • 2020.02.14-15.
 • 2020.02.21-22.

A továbbképzési program helyszíne: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

A képzésen való részvétel díja: a résztvevő részéről térítésmentes

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények: A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépi.

A jelentkezés menete: Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2020.01.24. 14 óra

A továbbképzésre való jelentkezéssel kapcsolatosan további információ/segítség az alábbi elérhetőségen kérhető:

Nagy Zsuzsa felnőttképzési vezető
nagy.zsuzsa@fszk.hu
+36304860986

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, melyet csatolni kell a jelentkezési felületen.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), melyet csatolni kell a jelentkezési felületen.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-33
Üdvözlettel:
a Felnőttképzési Iroda munkatársai

Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a jelentkezési lapot.

Kérjük az elküldés után várjon, kb. egy percet, mert egy kis időbe telhet a regisztráció befogadása.