720022/1 – A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök alkalmazása a gyakorlatban – Kaposvár

Képzési program címe: A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök alkalmazása a gyakorlatban

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D041

Képzési csoport azonosítója: 720021/1

A képzés célja: Elsősorban, de nem kizárólag azoknak a gyógypedagógusoknak komplex felkészítése, akik nem szomatopedagógusok, és/vagy konduktorok, gyógytornászok, de az érintett populációval foglalkoznak, vagy szeretnének foglalkozni. Olyan gyakorlati ismereteket elsajátítása, amelyek segítségével, részt vehetnek a tanulók mindennapi szakszerű ellátásában.

A képzés célcsoportja: Elsősorban gyógypedagógus végzettségű illetve gyógypedagógiával kapcsolatos végzettségű szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő:

  • Hatékonyabban tudja támogatni a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentését, megszűntetését, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása, az önállóságra nevelés alapelve mellett.
  • Jobban ismeri a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó lehetséges pozicionálási lehetőségeket.
  • Tisztában vaan a jogszabályokba foglalt támogatási lehetőségekkel.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség

Szakmai előképzettség: gyógypedagógiai területtel kapcsolatos előképzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Előírt gyakorlat: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek): nincsenek

Tervezett képzési idő

Összesen: 24 óra

  • Ebből elmélet: 16 óra
  • Ebből gyakorlat: 8 óra

Maximum hiányzás: 2 óra

A képzési program tananyagegységei, óraszámok

Tananyagegység neve elméleti órák gyakorlati órák összes óra
A leggyakrabban előforduló kórképek 4 2 6
Pozícionálás és a mozgást/mozgatást segítő alaptechnikák 4 2 6
Segédeszközök és azok használata 4 2 6
A jogszabályok által meghatározott támogatások, igénybe vehető juttatások 4 2 6
Összesen: 16 8 24

Képzési napok: 2020.02.27.; 2020.02.28.;2020.02.29.

Képzési program helyszíne: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60.

Számonkérések formája: A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, a szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges. 

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +3630/8464-356


Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!