720024/2 – Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében – Pécs

Képzési program címe: Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D039

Képzési csoport azonosítója: 720024/2

A képzés célja: Cél segítség nyújtása a szakembereknek, az érintett családoknak, hogy megismerjék az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) gyakorlati alapjait, az alkalmazás módszereit annak érdekében, hogy mind a fejlesztések során, mind a mindennapos tevékenységek során támogatni tudják az érintett személyeket.

A képzés célcsoportja: Azon szakemberek és érintett családok, akik súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében érintettek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő:

  • Ismeri az akadályozott kommunikáció főbb jellemzőit.
  • Tisztában van a kommunikációs alapelvekkel.
  • Ismeri és alkalmazni tudja a dinamikus és statikus AAK rendszereket.
  • Tisztában van a kommunikációs felmérési lehetőségekkel, amelyek a fejlesztési terv alapjait adják meg.
  • Magabiztosan ki tudja választani a hatékony és a fejlesztési célokhoz illeszkedő AAK eszközöket és módszereket.
  • Ismeri és alkalmazni tudja az AAK oktatás lépéseit.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Előírt gyakorlat: komplex kommunikációs igényű személyekkel végzett gyakorlati munka

Egyéb feltétel(ek):

Tervezett képzési idő

Összesen: 24 óra

  • Ebből elmélet: 16 óra
  • Ebből gyakorlat: 8 óra

Maximum hiányzás: 2 óra

A képzési program tananyagegységei, óraszámok

Tananyagegység neveelméleti órákgyakorlati órákösszes óra
„Nem kommunikálni lehetetlen!” – a kommunikáció alapelvei – érzékenyítés, valamint az AAK alapjai426
Az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása I. – felmérés lehetőségei, célok meghatározása426
Az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása II. –kiválasztás, tanítás/fejlesztés, bővítés és nyomon követés426
AAK módszerek és eszközök alkalmazása – esettanulmányok
bemutatásán keresztül
426
Összesen:16824

Képzési napok: 2020.08.17.;2020.08.18.; 2020.08.19.

Képzési program helyszíne: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.

Számonkérések formája: A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, a szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges. 


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!