720032/1 jelentkezési felület

Képzési program címe:
Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/B009 (Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00241-19-02 6 02 4)

Képzési csoport azonosítószáma:
720032/1

Képzési program célja:

Cél, hogy a résztvevő képes legyen a látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere munkakör betöltésére. Képes legyen felméri a látássérült személy (kliens) orientációs és közlekedési képességeit, előzetes ismereteit és ez alapján hosszú fehér bottal való közlekedési technikákat tudjon tanítani neki. További cél, hogy képes legyen megtanítani azokat a technikákat a beltéri és kültéri környezetben, amely által a kliens biztonságosan tud közlekedni.

A képzési program célcsoportja: 

E-000892/2014/B008 engedélyszámú képzési programot elvégző, „elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén” elnevezésű szakmai végzettséggel rendelkező személyek

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A szakmai végzettséggel rendelkező:

 • Ismeri a sérülésspecifikus tájékozódás és közlekedés feladatait és történetét, módszertanának menetét és szakaszait.
 • Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a tájékozódás és közlekedés menetét a látássérült személynek.
 • Ismeri a képességközpontú tájékozódás és közlekedés beltéri, bot előtti technikáit és gyakorlatait.
 • Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a látássérült személynek a képességközpontú tájékozódást.
 • Ismeri a tájékozódás és közlekedés tanítás eszközeit, a fehér bot típusait, részeit.
 • Ismeri az átkelés tanításának lépéseit. Betartja és betartatja a látássérült személlyel a biztonságos átkelésre vonatkozó szabályokat.
 • Ismeri a tájékozódás és a tömegközlekedési járműveken való közlekedés tanításának lépéseit. Megtanítja a biztonságos fel- és leszállást a járművekre, valamint a kapaszkodók keresését.
 • Ismeri a “BAR” módszertan felépítését és technikáit. Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a BAR módszer alkalmazását a látássérült személyeknek.
 • Ismeri a látássérült személy tájékozódási és közlekedési képességeinek felmérésének menetét.
 • Törekszik arra, hogy a látássérült személy a lehető legbiztonságosabban tudjon önállóan közlekedni.
 • Ismeri a látássérült személlyel való tájékozódás és közlekedés didaktikai technikáit a teljes tájékozódás és közlekedés módszertan tekintetében.
 • Empatikus, türelmes a látássérült személlyel a technikák tanítása során.
 • Felelősséget vállalva munkájáért, tanítja a látássérült személyt a biztonságos közlekedésre.
 • Ismeri a látássérült személy tájékozódás és közlekedési képességeinek felmérésének menetét.
 • Önállóan képes felmérni a látássérült személy orientációs és közlekedési képességeit.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség felsőfokú végzettség
Szakmai végzettség Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
Szakmai gyakorlat nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmények nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek nem szükséges
Egyéb feltétel(ek) nem szükséges

Képzési idő:
összesen 150 óra;
ebből elmélet: 20 óra
ebből gyakorlat:  130 óra

A képzési napok:

2020.02.07-08.
2020 .02.21-22.
2020.03.06-07.
2020.03.20-21.
2020.04.03-04.
2020.04.17-18.
2020.05.08-09.
2020.05.15.

Vizsga: tervezetten: 2020.05.22-23.

A változás jogát fenntartjuk.

Képzési program helyszíne:
Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának 20 %-a , azaz 26 óra, azonban az egyes tananyagegységek óraszámának maximum 20-20%-a lehet, azaz

 1. Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés tanításának módszertana SzPk-00241-19-02 6 02 4 /M-01 – maximum 6 óra
 2. Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés tanításának saját élményű gyakorlata SzPk-00241-19-02 6 02 4 /M-02 – maximum 20 óra
 3. Kliens gyakorlat a tájékozódás és közlekedés tanítás módszertana alapján SzPk-00241-19-02 6 02 4 /M-03 – maximum 4 óra

Képzési program zárása:

Kliens gyakorlat a tájékozódás és közlekedés tanítás módszertana alapján elnevezésű tananyagegység után beszámolás a tananyagegység során megszerzett elméleti tudásokról, teszt kitöltésével. A teszt 10 kérdésből áll, melyből legalább 7 helyes választ kell megjelölnie a résztvevőnek.

A szakmai záró beszámoló feladatai:

Gyakorlati feladat
A vizsgafeladat megnevezése Feladat megoldás a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése A résztvevők a rendelkezésre álló 10 féle helyzetleírásból egyet kihúznak és bemutatják az általuk gondolt helyes megoldást.
A vizsgafeladat időtartama 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése A tananyagból összeállított 15 tételből 1 tétel húzása és kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása a jelenlévő vizsgáztatók részére.
A vizsgafeladat időtartama 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %
A szakmai záró beszámoló értékelése A szakmai záróvizsga akkor eredményes, ha az előírt feladatok végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. Minősítése: 0-50% „Nem megfelelt”, 51-100% „Megfelelt”
A szakmai záró beszámoló sikertelen teljesítése Sikertelen vizsga esetén a képzésben résztvevő egy alkalommal javító vizsgát tehet. Ebben az esetben a résztvevő – önálló tanulását támogatva – további felkészülési órákat vehet igénybe.

Maximális csoportlétszám:
25 fő

Tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése. A képzés eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja.

A képzésen való részvétel díja:
A képzési programon való részvételi díj bruttó 200.000 Ft, amelyből bruttó 10.000 Ft önrész fizetendő a résztvevő részéről. A további bruttó 190.000 Ft/fő – a 21533-1/2018 sz. EMMI szerződés alapján – támogatás, melynek értelmében ezt az összeget a résztvevőnek nem kell kifizetnie.

Kérjük, hogy a részvételi díj utalásával kapcsolatosan várja meg az intézmény részéről érkező írásos értesítést.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezést nem biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő: 2020. január 30. 14 óra

Postai beérkezési határidő: 2020. február 2.

Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezési anyaga postára adásánál, hogy a fenti határidő postára adási határidő!

Postázási cím:

NFSZK Nonprofit Kft.

1138 Budapest, Váci út 191. Kérjük, a borítékra írják rá: 720032/1

JELENTKEZÉSI FELÜLET:


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentumok:
A részvételi díjról az alábbi adatokkal kérem a számla kiállítását:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!