720082/1 – A bazális stimuláció beépítése a komplex fejlesztésbe – Hódmezővásárhely

Cél: A bazális stimuláció, mint fogalom megértetése, illetve a gyakorlati alkalmazás lehetőségeinek tágabb megismertetése. Komplex, tematikus gyógypedagógiai tervezés gyakorlása.

Tartalma:

 • A bazális stimuláció elméleti alapjai:
  • fogalom tisztázása,
  • a szenzoros integráció segítésének eszköze,
  • az egyéni gyógypedagógiai megsegítésben betöltött szerepe,
  • a csoportos gyógypedagógiai fejlesztésben betöltött szerepe.
 • Az egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztés viszonya a hatékonyabb munka céljából.
 • A foglalkozásba ágyazott bazális stimuláció, és a tematikus tervezés szempontjai.
 • A tematikus tervezés, mint a komplex gyógypedagógiai munka része.
 • Szenzoros játékok, önálló helyzetekben.
 • A bazális stimuláció gyakorlati alkalmazása kiscsoportos feladatok végrehajtása. (Hétköznapokban használható tervezési tematika kipróbálása, foglalkozási terv készítése.

Módszerek: előadás, saját élményű gyakorlatok, tapasztalatcsere, csoportos megbeszélés és/vagy reflexió.

Terjedelme: 6 óra; Elméleti órák száma: 4 óra; Gyakorlati órák száma: 2 óra

Helyszín: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7. II. emeleti multifunkcionális terem

A pontos kezdéssel és ütemezéssel kapcsolatban intézményünk értesítést küld az érdeklődőknek.

Jelentkezni az alábbi felület kitöltésével lehetséges:


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@nfszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!