721014/1 – Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása

Intézményi engedély szám: E/2020/000250; B/2020/001730

A továbbképzési program a felnőttképzési törvény értelmében bejelentés alapján valósul meg.

Továbbképzés azonosító száma: 721014/1
A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Továbbképzési program alapítási engedély száma: 115/10/2020

Továbbképzési program célja: A továbbképzés célja, hogy résztvevők az autizmussal élő személyek egészségközpontú ellátását komplex módon megismerjék, és gyakorlati alkalmazását elsajátítsák. A résztevők alapszintű, meglévő ismereteiket rendszerezzék, kiegészítő elméleti és gyakorlati felkészítést kapjanak az autizmussal élő személyek sérülés specifikus egészségneveléséről és felnőtt életre való felkészítéséről.

Továbbképzési program célcsoportja: A köznevelés területén az autizmussal élő személyek nevelését, oktatását közvetlenül végző szakalkalmazottak:
– óvodai, iskolai és bármely középfokú oktatás, kollégiumi nevelés területén,
– a pedagógiai szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények szakalkalmazottai.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Egyéb feltétel: 1 év gyakorlat autizmussal élő személyek közvetlen ellátásában: oktatás, nevelés, fejlesztés terén

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő:

 • Az autizmus spektrum zavarok hátterét és természetét figyelembe véve személyre szabottan legyen képes alkalmazni az autizmus-specifikus támogatás modelleket.
 • Legyen képes az autizmus spektrum zavarok tünetei alapján kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni az autizmussal élő személy (tanuló) fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet.
 • Legyen képes az egészségnevelési program (Ö.T.V.E.N.) alkalmazására az autizmussal élő személy egyéni képességeinek és az egyéni tanításitanulási céloknak megfelelően.
 • Továbbá tudja személyre szabottan alkalmazni a tanulást elősegítő oktatási eszközöket.
A továbbképzési program zárásának módja:

A képzést, az utolsó képzési nap végén, egy záró feleletválasztós, 20 kérdésből álló teszt zárja (15 helyes válasz esetén sikeres a képzés teljesítése). A teszt kiértékelése a helyszínen, önellenőrzéssel és közös szóbeli értékeléssel történik.
Az értékelés szempontja: a megfelelő válaszok kiválasztása.
A teszt tartalmi elemei, a tanegységek során megszerzett ismeretek:
– autizmus-specifikus egészségnevelés témái
– felmérés szempontjai
– autizmus-specifikus megközelítés elemei
– fő témák tartalmi ismerete

Sikertelen teljesítés esetén újabb zárási lehetőség egyeztethető a felnőttképzési vezetővel.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 12 fő és maximum 20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:

 • Az Autizmus Spektrum Állapot jellemzői
 • Az ÖTVEN oktatási program ismertetése és használata autizmussal élő tanulók számára
 • AZ ÖTVEN témái, tanegységei
 • Zárás: összegzés, kérdés-felelet
A továbbképzés időpontjai:
 • 2021.07.05
 • 2021.07.06.
 • 2021.07.12.
 • 2021.07.13.

A továbbképzési program helyszíne: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK); 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépi.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Nagy Zsuzsa Anita várja a nagy.zsuzsa@nfszk.hu email címen, vagy a +36304860986 telefonszámon.

Jelentkezési felület: