7210121 – 1 Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása autista tanulók esetében

Intézményi engedély szám: E/2020/000250; B/2020/001730

A továbbképzési program a felnőttképzési törvény értelmében engedélyezett felnőttképzési tevékenység keretében valósul meg.

Képzési program azonosító száma: 7210121/1
A továbbképzés óraszáma: 24 óra
Képzési programmal kapcsolatos Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer nyilvántartási száma:

Képzési program célja: A gyógypedagógiai munkaterületen tevékenykedő szakemberek támogatása abban, hogy megismerjék az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) gyakorlati alapjait, az alkalmazás módszereit annak érdekében, hogy mind a fejlesztések során, mind a mindennapos tevékenységek során támogatni tudják a nem vagy alig beszélő intellektuális képességzavarral és autizmus spektrumzavarral élő autista tanulókat.

Képzési program célcsoportja: Azon szakemberek, akik autista tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében érintettek.

Bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincs
Előírt gyakorlat: nem releváns
Egyéb feltétel(ek): nincs

Megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő:

 • Ismerje meg a kommunikáció és az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjait.
 • Ismerje meg a gyakorlatban alkalmazható AAK rendszereket és eszközöket, valamint azok alkalmazásának módszereit
 • Szerezzen ismereteket az AAK gyakorlati alkalmazásáról – a mindennapi élethelyzetekben és a komplex fejlesztési folyamatok során való alkalmazás eseteiben
 • Ismerje meg a kommunikációs mátrixot, mint a kommunikációs szükségletek felmérési eszközét.

A képzési program zárásának módja:
A programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg. A hagyományos számonkérési formákkal ellentétben itt a hangsúly a záró feladatra irányul. Az oktatói visszakérdezés, korrigálás és önreflexió jelen van minden tananyagegység során, hangsúlyosan a záró feladat bemutatásakor.

A képzési programban résztvevők maximum létszáma: maximum 30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A képzési program tananyagegységei:
Kommunikációs és augmentatív és alternatív kommunikációs alapok
Kommunikációs mátrix használatának elmélete és gyakorlata
Pedagógiai felmérések és tervezés
Motiváció fontossága és a segítség adás szintjei

A továbbképzés időpontjai:
 • 2021.06.24.
 • 2021.06.25.
 • 2021.06.26.

A továbbképzési program helyszíne: 6500 Baja, Barátság tér 18.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a, azaz 2 tanóra) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépi.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Nagy Zsuzsa Anita várja a nagy.zsuzsa@nfszk.hu email címen, vagy a +36304860986 telefonszámon.

Jelentkezési felület:


  1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
  2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i) és önéletrajz, melyek a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandók.
  Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail: felnottkepzes@nfszk.hu, tel.: +36 30 8464 356

  Köszönjük!

  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  (Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

  Adatkezeléshez hozzájárulás és nyilatkozat

  A jelentkezési lap beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy képző intézmény a szükséges kapcsolattartáshoz (pl. tanúsítványok postázása, telefonos értesítés) az elérhetőségi adataimat kezelje legkésőbb a továbbképzési program teljes lezárását követő 30 napig. Az érintett adatok: lakcím adatok, tartózkodási hely adatok (amennyiben releváns), telefonszám
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Tanúsítványok
  Feltöltendő dokumentumok

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük ellenőrizze e-mail fiókjában. Köszönjük!