721054/1 – Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése – Győr

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Továbbképzés címe: Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai tanfolyam

Továbbképzési minősítés száma: T-05-007/2020

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 721054/1

Továbbképzés célja: Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés és tervezés módszertanának átadása.

A Módszertan az egyéni képességek fejlesztésében rejlő lehetőségekre mutat rá. Az önálló életviteli kompetenciák, foglalkoztathatóság, adaptív viselkedés fejlesztési lehetőségeinek felmérése és tervezése révén ez az eszközrendszer:
– az önállóbb és önrendelkezőbb életvitel, egy jobb életminőség elérését (otthoni élet, munka, szabadidő területén is),
– ezáltal a támogatási szükségletek csökkenését ill. átstrukturálását támogatja;
– megalapozza a lakók egyéni- és csoportos fejlesztését/felkészítését.

Továbbképzés tartalmi felépítése:

 • (A) A TÁMOGATOTT LAKHATÁS ÉS A KOMPLEX KIVÁLTÁSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS – ELMÉLETI ALAPOK
 • (B) EKISZ2 ÉS EKKIFET MÓDSZERTAN BEMUTATÁSA. A SZEMÉLYKÖZPONTÚ TERVEZÉS FOLYAMATA
 • (C) GYAKORLAT

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • pszichiátriai betegek otthona,
 • szenvedélybetegek otthona,
 • fogyatékos személyek otthona,
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékosok gondozóháza,
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
 • pszichiátriai betegek lakóotthona,
 • fogyatékos személyek lakóotthona,
 • egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban dolgoznak/fognak dolgozni, illetve azon intézmények munkatársai, melyek a kiváltás jelenlegi vagy jövőbeni potenciális szereplői.
A jelenleg meghirdetett továbbképzés elsődleges célcsoportja: esetfelelősök és terápiás munkatársak, illetve azok az intézményi munkatársak, akik az igénybevevőkkel kapcsolatos egyéni tervek készítésében és kivitelezésében, a lakók fejlesztésében vesznek részt.

Továbbképzési program óraszáma: 50 óra

Maximum hiányzási lehetőség: az összes óraszám 10%-a, azaz 5 továbbképzési óra

Továbbképzési program zárása: Komplex vizsga: záró teszt megfelelő minősítéssel való kitöltése, valamint önálló felmérés és tervkészítés megfelelő minősítésel való elkészítése.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 20-24 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (50 pont)

A továbbképzés ütemezése és időpontjai:
3 továbbképzési alkalom, havonta egy továbbképzési alkalom:
1. alkalom: 3 továbbképzési nap;
2. alkalom: 2 továbbképzési nap
3. alkalom: 2 továbbképzési nap

Továbbképzés időpontjai:
1: 2021.07.27.;2021.07.28.;2021.07.29.
2: 2021.08.24.;2021.08.25.
3: 2021.09.21.; 2021.09.22.

A továbbképzés helyszíne: Győr – a pontos helyszín egyeztetése folyamatban van, a továbbképzésen résztvevők írásbeli értesítést kapnak képző intézménytől a lebonyolítással kapcsolatos információkról (továbbképzési helyszín megjelöléssel), a regisztráció során megadott e-mail címre.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: 
A jelentkezési felületet a lap alján töltse ki.

Szüksége lesz a személyes adataira (működési engedélyszám, ha van és OM azonosító, ha van), önéletrajzára, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt (Végzettségét igazoló dokumentum másolata, önéletrajz).

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2021.07.08. 12 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2021.07.12.

A jelentkezési anyagok befogadása nem jelent automatikus felvételt. Képző intézmény minden esetben külön írásos értesítést küld.

Túljelentkezés esetén további szempontok lehetnek a csoportok kialakításánál:
– egy intézményből érkező maximum résztvevők száma,
– küldő intézmény földrajzi helyzete,
– küldő intézmény ellátási területe,

Jelentkezéssel kapcsolatos egyéb információ: Békefi Éva: bekefi.eva@nfszk.hu; +36308464356

Postai cím:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített név: NFSZK Nonprofit Kft.

1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük, írják rá 721054/1 –  (a képzési program azonosító száma)