721054/2 – Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése – Miskolc

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Továbbképzés címe: Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai tanfolyam

Továbbképzési minősítés száma: T-05-007/2020

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 721054/2

Továbbképzés célja: Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés és tervezés módszertanának átadása.

A Módszertan az egyéni képességek fejlesztésében rejlő lehetőségekre mutat rá. Az önálló életviteli kompetenciák, foglalkoztathatóság, adaptív viselkedés fejlesztési lehetőségeinek felmérése és tervezése révén ez az eszközrendszer:
– az önállóbb és önrendelkezőbb életvitel, egy jobb életminőség elérését (otthoni élet, munka, szabadidő területén is),
– ezáltal a támogatási szükségletek csökkenését ill. átstrukturálását támogatja;
– megalapozza a lakók egyéni- és csoportos fejlesztését/felkészítését.

Továbbképzés tartalmi felépítése:

 • (A) A TÁMOGATOTT LAKHATÁS ÉS A KOMPLEX KIVÁLTÁSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS – ELMÉLETI ALAPOK
 • (B) EKISZ2 ÉS EKKIFET MÓDSZERTAN BEMUTATÁSA. A SZEMÉLYKÖZPONTÚ TERVEZÉS FOLYAMATA
 • (C) GYAKORLAT

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • pszichiátriai betegek otthona,
 • szenvedélybetegek otthona,
 • fogyatékos személyek otthona,
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékosok gondozóháza,
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
 • pszichiátriai betegek lakóotthona,
 • fogyatékos személyek lakóotthona,
 • egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban dolgoznak/fognak dolgozni, illetve azon intézmények munkatársai, melyek a kiváltás jelenlegi vagy jövőbeni potenciális szereplői A jelenleg meghirdetett továbbképzés elsődleges célcsoportja: esetfelelősök és terápiás munkatársak, illetve azok az intézményi munkatársak, akik az igénybevevőkkel kapcsolatos egyéni tervek készítésében és kivitelezésében, a lakók fejlesztésében vesznek részt.

Továbbképzési program óraszáma: 50 óra

Maximum hiányzási lehetőség: az összes óraszám 10%-a, azaz 5 továbbképzési óra

Továbbképzési program zárása:  Komplex vizsga: záró teszt megfelelő minősítéssel való kitöltése, valamint önálló felmérés és tervkészítés megfelelő minősítésel való elkészítése.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 20-24 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (50 pont)

A továbbképzés ütemezése és időpontjai:
3 továbbképzési alkalom, havonta egy továbbképzési alkalom:
1. alkalom: 3 továbbképzési nap;
2. alkalom: 2 továbbképzési nap
3. alkalom: 2 továbbképzési nap

Továbbképzés időpontjai:
1: 2021.08.03; 2021.08.04.; 2021.08.05.
2: 2021.09.02.; 2021.09.03.
3: 2021.09.28.; 2021.09.29.

A továbbképzés helyszíne: Miskolc – a pontos helyszín egyeztetése folyamatban van, a továbbképzésen résztvevők írásbeli értesítést kapnak képző intézménytől a lebonyolítással kapcsolatos információkról (továbbképzési helyszín megjelöléssel), a regisztráció során megadott e-mail címre.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: 
A jelentkezési felületet a lap alján töltse ki.

Szüksége lesz a személyes adataira (működési engedélyszám, ha van és OM azonosító, ha van), önéletrajzára, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt (Végzettségét igazoló dokumentum másolata, önéletrajz).

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2021.07.16. 12 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2021.07.20.

A jelentkezési anyagok befogadása nem jelent automatikus felvételt. Képző intézmény minden esetben külön írásos értesítést küld.

Túljelentkezés esetén további szempontok lehetnek a csoportok kialakításánál:
– egy intézményből érkező maximum résztvevők száma,
– küldő intézmény földrajzi helyzete,
– küldő intézmény ellátási területe,

Jelentkezéssel kapcsolatos egyéb információ: Békefi Éva: bekefi.eva@nfszk.hu; +36308464356

Postai cím:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített név: NFSZK Nonprofit Kft.

1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük, írják rá 721054/2 –  (a képzési program azonosító száma)


  Szüksége lesz a személyes adataira, önéletrajzára, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelző e-mailt, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt (Végzettségét igazoló dokumentum másolata, önéletrajz). Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail: felnottkepzes@nfszk.hu, tel.: +36 30 8464 356

  Köszönjük!

  Saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.

  Adatkezeléshez hozzájárulás és nyilatkozat

  A jelentkezési lap beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy képző intézmény a szükséges kapcsolattartáshoz (pl. tanúsítványok postázása, telefonos értesítés) az elérhetőségi adataimat kezelje legkésőbb a továbbképzési program teljes lezárását követő 60 napig. Az érintett adatok: lakcím adatok, tartózkodási hely adatok (amennyiben releváns), telefonszám
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Tanúsítványok
  Feltöltendő dokumentumok

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!