Kutatás

A program keretében egy szakmai kutatás is megvalósult „Fogyatékossággal élő gyermekekkel szembeni abúzus a helyi közösségekben” címen.

A kutatás célja a fogyatékossággal élő gyermekeket (0-18 év között) ért abúzusok feltárása volt a helyi közösségekben. Vizsgáltuk egyrészt, hogy az érintettek (fogyatékossággal élő gyermekek és családjuk) maguk milyen akadályokat és abúzusokat érzékelnek társadalmi részvételük során. Másrészt, hogy a helyi közösségekben (társadalmi intézményekben és terekben: bölcsőde, óvoda, iskola, kórház, bolt, posta, lakóhely stb.) hogyan tekintenek a fogyatékossággal élő gyermekekre és családjukra, megjelenik-e a velük való interakciókban az előítéletesség, stigmatizáltság, diszkrimináció. Mivel az abúzus rendkívül érzékeny téma, amiről jellemzően nem beszélnek az emberek, ezért a kutatás tervezésénél az abúzus meghatározását rendkívül tágan értelmeztük, a kutatás fókuszát a fogyatékossággal élő gyerekek helyi közösségben való megjelenésére, életlehetőségeire helyeztük. Ugyanakkor minden interjúban megjelent (akár spontán, akár irányított módon) az abúzus témája is, s így sok esetben a tabukon túllépve feltárhattuk a bizonyos esetekben a mindennapi életben is megjelenő abúzusokat.

A kutatási beszámoló vezető összefoglalójának letöltése

A kutatás tanulságai alapján a projekten dolgozó szakértőcsapat a kutatás megvalósítóival együtt szakmapolitikai ajánlásokat is megfogalmaztak és megküldtek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Javaslatcsomag – Az abúzus tágan értelmezett problémakörében letöltése

 

Vissza az Abúzus főoldalra