Audio-narrátor

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ képzési programot hirdet

Képzési program megnevezése: Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor képzési program

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/B004

Képzési csoport azonosítószáma:
720031/1

Képzési program célja:A képzési program célja olyan szakemberek képzése, akik a látássérült személyek részére a megfelelő készségek és ismeretek birtokában képesek az audio-narráció eszközrendszerével a vizuális üzeneteket lényegre törően, érthető és élvezhető módon közvetíteni. A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket végezni.

A képzési program célcsoportja: azok a személyek, akik legalább a képzési program bemeneti feltételeiként elvárt végzettséggel rendelkeznek, valamint az egészségügyi kritériumoknak és egyéb megfogalmazott feltételeknek is megfelelnek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket végezni.

Az audio-narrátor tevékenységről:

Az audio-narrátor feladata a vizuálisan megjelenő információk hangra való fordítása látássérült személyek részére.

Látássérült gyermekek és felnőttek számára az élet különböző területein – oktatás, kultúra, nyilvános események – segítik munkájukkal az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. Így többek között színházi előadásokon, kiállításokon, egyéb kulturális és sport eseményeken segítik a vizuális üzenetek, tartalmak megismerését a látássérült résztvevők számára.
Az audio-narrátor a képek, helyszínek leírásával, mozdulatok és hangok, zajok magyarázatával támogatja a látássérült személyeket a megfelelő tájékozódás érdekében.
Az audio-narrátor a munkája során előre rögzített (pl. film) vagy valós idejű audio-narrációt készít (pl. színház, konferencia), a felhasználási terület figyelembe vételével. Tevékenysége során az elsajátított info-kommunikációs és egyéb releváns eszközöket és módszereket legjobb tudása szerint hasznosítja az info-kommunikációs akadálymentesítés érdekében, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport elvárásait.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai képzettség: minimum érettségi.
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: audio-narrációs tevékenység megfelelő minőségű ellátásához szükséges látás és hallás.
Egyéb feltételek: felhasználói szintű számítógépes ismeretek, valamint alap beszédtechnikai képesség, azaz audio-narrációs tevékenységhez szükséges, megfelelő hangterjedelem, hangképzési hibáktól való mentesség. Élő beszéd során a magyar hangsúly és hanglejtés szabályainak betartása.

A képzési program indítása előtt az érdeklődőnek egy felvételi elbeszélgetésen kell részt vennie, mely során az elbeszélgetésen részt vevő szakemberek döntik el azt, hogy a jelentkező a bekapcsolódási feltételnek megfelel-e.

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2020. január 31. és 2020. február 1.

Képzési idő:
összesen 235 óra;
ebből elmélet: 52 óra
ebből gyakorlat:  183 óra

A képzési napok:

2020.02.14.
2020.02.15.
2020.02.28.
2020.02.29.
2020.03.13.
2020.03.14.
2020.03.27.
2020.03.28.
2020.04.10.
2020.04.11.
2020.04.24.
2020.04.25.
2020.05.08.
2020.05.09.
2020.05.22.
2020.05.23.
2020.06.05.
2020.09.04.
2020.09.05.
2020.09.18.
2020.09.19.
2020.10.02.
2020.10.03.
2020.10.16.
2020.10.17.

A változás jogát fenntartjuk.

Képzési program helyszíne:
NFSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának 20 %-a , illetve az egyes tananyagegységek óraszámának 20-20%-a, azaz

 1. Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek – 20%, 8 óra
 2. Célcsoport specifikus ismeretek az audio – narráció elméletéről 20%, 24 óra

3. Az audio – narráció gyakorlata – 20%, 16 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja, zárása:

 1. Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek: az audio-narráció, mint info-kommunikációs szolgáltatás/tevékenység fontosságának megértése, a szolgáltatatás nyújtásához kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása. Zárás: tananyagegység záró írásbeli teszt, valamint egy gyakorlati feladat leadása a tananyagegység lezárása után maximum 7 munkanappal.
 2. Célcsoport-specifikus ismeretek az audio – narráció elméletéről: a hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és összehasonlítása, az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megismertetése, szakmai alapelvek megismerése, alkalmazási lehetősége, a szolgáltatás megtervezéséhez szükséges eszközök és ismeretek átadása. Zárás: Az elméleti tudás adaptálásának ellenőrzése a házi és órai gyakorlati feladatok teljesítése és értékelése.

3. Az audio – narráció gyakorlata – A tananyagegység elsődleges célja, hogy audio-narrációs gyakorlatot biztosítson a képzésben résztvevőknek. Az órai gyakorláson túl különböző problematikus helyzetek elemzésére, illetve terepgyakorlatra is sor kerül. Zárás: Portfólió készítése és leadása. A portfólió tartalma:
15 perces kiállítás audio-narrációja írásban és hangfáljban
15 perces színházi előadás audio-narrációja írásban és hangfáljban
15 perces film audio-narrációja írásban és hangfáljban.
Határideje: tananyagegység befejezése után maximum 15 nappal.

Maximális csoportlétszám:
12 fő

A képzési program zárása:
Szóbeli vizsga a portfólió alapján, valamint egy színházi előadás valós idejű 10 perces audio-narrációja. A résztvevőnek a teljes előadásból kell készülni, a vizsga előtt kerül kihúzásra az a sorszám, hogy az előadás melyik 10 percét narrálja a vizsgán.

Tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése. A képzés eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja.

A képzésen való részvétel díja:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatói Okirata (okirat száma: 47811/2018) alapján a képzés a résztvevők számára térítésmentes.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezést nem biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő: 2020. január 20. 14 óra

Postai beérkezési határidő: 2020. január 24.

Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezési anyaga postára adásánál, hogy a fenti határidő nem postára adási, hanem beérkezési határidő!

A jelentkezők az elbírálás eredményéről elektronikus levélben kapnak értesítést.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be a fenti határidőket, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban az érvényes jelentkezés részeként elfogadni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Postai cím:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített név: NFSZK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra kérjük, írják rá 720031/1 (a képzési program azonosító száma)


  Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

  Köszönjük!

  Számmal kiírva.
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  (Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
  Felnőttképzési szolgáltatások

  Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

  Feltöltendő dokumentumok:

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!